Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 21-05-2020
Đặc biệt 945221 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 78112 1 2, 5
Giải nhì 96420 2 1, 0, 4, 2
Giải ba 34564 22524 3 5, 8
Giải tư 52956 40415 95322 4 6
83735 41374 88482 77956 5 6, 6, 1
Giải năm 3480 6 4, 8
Giải sáu 2038 7868 6007 7 4
Giải bảy 951 8 2, 0
Giải tám 46 9

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 14-05-2020
Đặc biệt 478426 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 34401 1 2, 3
Giải nhì 09598 2 6, 2, 7, 5
Giải ba 76269 15912 3 7, 1, 2
Giải tư 97437 25613 24397 4
08231 45232 83122 21459 5 9, 6
Giải năm 4498 6 9
Giải sáu 3570 2271 2327 7 0, 1
Giải bảy 056 8
Giải tám 25 9 8, 7, 8

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 07-05-2020
Đặc biệt 669390 Đầu Đuôi
0 3, 1, 1, 7
Giải nhất 67331 1 9, 8
Giải nhì 90819 2 2, 8
Giải ba 48303 06976 3 1
Giải tư 89868 87222 02701 4 3
23401 01207 45943 69828 5
Giải năm 8992 6 8, 7
Giải sáu 9799 8687 9118 7 6
Giải bảy 967 8 7
Giải tám 96 9 0, 2, 9, 6

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 30-04-2020
Đặc biệt 024600 Đầu Đuôi
0 0, 4, 0
Giải nhất 21804 1 8
Giải nhì 57600 2
Giải ba 80497 20886 3 8, 4
Giải tư 82718 59348 05690 4 8
22596 36183 46677 88068 5 4, 8, 1
Giải năm 3738 6 8
Giải sáu 4054 9075 9234 7 7, 5
Giải bảy 958 8 6, 3
Giải tám 51 9 7, 0, 6

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 23-04-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 26-03-2020
Đặc biệt 780980 Đầu Đuôi
0 7, 4, 8
Giải nhất 47874 1 1, 1, 7
Giải nhì 03011 2 4, 2
Giải ba 89607 22104 3 3, 8, 1
Giải tư 78445 12708 10862 4 5
21733 56924 38138 68111 5 4
Giải năm 6860 6 2, 0
Giải sáu 2931 4722 5482 7 4
Giải bảy 154 8 0, 2
Giải tám 17 9

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 19-03-2020
Đặc biệt 971340 Đầu Đuôi
0 1, 0, 7, 6
Giải nhất 45192 1
Giải nhì 31769 2 7, 5
Giải ba 39067 38501 3 7, 8
Giải tư 05737 10900 66168 4 0, 3
09707 73198 28868 36896 5 4
Giải năm 1238 6 9, 7, 8, 8
Giải sáu 6743 4427 9054 7
Giải bảy 025 8
Giải tám 06 9 2, 8, 6

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 12-03-2020
Đặc biệt 578904 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 38079 1 6, 8, 0, 8, 9, 4
Giải nhì 40687 2
Giải ba 25656 26516 3 4
Giải tư 10995 27518 94163 4 9
22510 08318 95499 92349 5 6
Giải năm 6419 6 3, 4
Giải sáu 5334 3994 6014 7 9
Giải bảy 885 8 7, 5
Giải tám 64 9 5, 9, 4

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 05-03-2020
Đặc biệt 567672 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 28777 1 9, 4, 9
Giải nhì 89763 2
Giải ba 71252 90154 3 3, 6
Giải tư 93449 88319 39133 4 9
19657 00491 81414 42936 5 2, 4, 7, 6
Giải năm 2060 6 3, 0, 3
Giải sáu 2063 2719 3376 7 2, 7, 6
Giải bảy 699 8
Giải tám 56 9 1, 9

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 27-02-2020
Đặc biệt 194123 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 62467 1
Giải nhì 78838 2 3, 7, 5, 4
Giải ba 12127 69867 3 8, 8, 4
Giải tư 46025 77243 19344 4 3, 4, 9
71066 96238 48354 58180 5 4, 0
Giải năm 2249 6 7, 7, 6, 6
Giải sáu 4850 5324 9607 7
Giải bảy 434 8 0
Giải tám 66 9

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 20-02-2020
Đặc biệt 152507 Đầu Đuôi
0 7, 8, 0, 7, 2
Giải nhất 89716 1 6, 5
Giải nhì 96771 2
Giải ba 11608 28163 3
Giải tư 21894 38088 39815 4 3, 7
65000 09091 92107 89002 5
Giải năm 6598 6 3, 5
Giải sáu 5071 0143 2147 7 1, 1
Giải bảy 365 8 8
Giải tám 90 9 4, 1, 8, 0

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 13-02-2020
Đặc biệt 713835 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 91281 1 9
Giải nhì 05381 2 1
Giải ba 24497 89521 3 5, 9, 4, 4
Giải tư 77803 77893 98540 4 0, 5, 1
06539 16434 19834 51045 5
Giải năm 7474 6
Giải sáu 6275 4995 5441 7 4, 5, 9
Giải bảy 919 8 1, 1
Giải tám 79 9 7, 3, 5

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 06-02-2020
Đặc biệt 971108 Đầu Đuôi
0 8, 1, 4
Giải nhất 15415 1 5
Giải nhì 98546 2 0
Giải ba 11420 06249 3 2, 5
Giải tư 07632 21882 62801 4 6, 9, 9, 8
74404 54754 26349 61367 5 4, 4
Giải năm 8254 6 7
Giải sáu 2780 2035 7975 7 5
Giải bảy 948 8 2, 0
Giải tám 98 9 8

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 30-01-2020
Đặc biệt 931888 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 72357 1 7, 9
Giải nhì 05617 2
Giải ba 94652 65074 3 2, 4
Giải tư 94279 43870 55452 4 9, 5
73049 65265 05668 44699 5 7, 2, 2, 8
Giải năm 3658 6 5, 8
Giải sáu 0632 5645 7677 7 4, 9, 0, 7
Giải bảy 419 8 8
Giải tám 34 9 9

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 23-01-2020
Đặc biệt 809801 Đầu Đuôi
0 1, 0, 9
Giải nhất 14875 1 0
Giải nhì 55692 2
Giải ba 76189 50290 3 6
Giải tư 54610 83236 48960 4 7, 3, 2, 7
64147 47900 14509 28843 5
Giải năm 1042 6 0
Giải sáu 1484 4770 6247 7 5, 0, 5
Giải bảy 375 8 9, 4
Giải tám 95 9 2, 0, 5

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 16-01-2020
Đặc biệt 512487 Đầu Đuôi
0 9, 7, 6, 4, 1
Giải nhất 58255 1 9, 5, 5
Giải nhì 74119 2 9
Giải ba 57229 81009 3 4, 6
Giải tư 83034 69307 10006 4 0
40264 28940 51015 43215 5 5, 5
Giải năm 9762 6 4, 2
Giải sáu 6904 5036 7055 7
Giải bảy 988 8 7, 8
Giải tám 01 9

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 09-01-2020
Đặc biệt 278091 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 55544 1 3
Giải nhì 30168 2 9
Giải ba 95645 56331 3 1
Giải tư 46466 10644 87296 4 4, 5, 4, 4
75190 46265 81066 73129 5 6
Giải năm 8298 6 8, 6, 5, 6
Giải sáu 3044 9390 4313 7
Giải bảy 880 8 0
Giải tám 56 9 1, 6, 0, 8, 0

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 02-01-2020
Đặc biệt 540009 Đầu Đuôi
0 9, 1, 5
Giải nhất 72442 1 4
Giải nhì 51501 2 6, 2
Giải ba 67230 98626 3 0, 2, 4, 7
Giải tư 14914 41242 21377 4 2, 2
68932 74934 97683 88505 5
Giải năm 1764 6 4
Giải sáu 2890 5798 4337 7 7
Giải bảy 322 8 3
Giải tám 91 9 0, 8, 1

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 26-12-2019
Đặc biệt 267916 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 03825 1 6, 2, 1, 4
Giải nhì 98012 2 5
Giải ba 24034 41693 3 4, 3, 1
Giải tư 68276 79571 60811 4 6
02688 44468 94614 89133 5 7, 2
Giải năm 9546 6 8
Giải sáu 3757 4331 0206 7 6, 1
Giải bảy 452 8 8, 8
Giải tám 88 9 3

Xổ số An Giang

Thứ năm ngày 19-12-2019
Đặc biệt 004320 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 80036 1 4
Giải nhì 48882 2 0, 9
Giải ba 82714 36075 3 6, 3
Giải tư 71565 74282 23677 4
56162 19972 40029 50690 5 2, 1
Giải năm 7552 6 5, 2, 5
Giải sáu 9265 3751 6333 7 5, 7, 2, 1
Giải bảy 371 8 2, 2, 9
Giải tám 89 9 0