Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 04-08-2020
Đặc biệt 964250 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 25682 1 2, 0, 4
Giải nhì 29950 2
Giải ba 05971 39997 3 4
Giải tư 05234 34012 07870 4 3
84953 12162 77987 73262 5 0, 0, 3, 6
Giải năm 7405 6 2, 2
Giải sáu 1843 8976 2010 7 1, 0, 6
Giải bảy 414 8 2, 7
Giải tám 56 9 7

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 28-07-2020
Đặc biệt 116296 Đầu Đuôi
0 1, 9
Giải nhất 47401 1 0, 5
Giải nhì 68361 2 7, 5, 1
Giải ba 28789 63656 3 0
Giải tư 53193 90430 89498 4 1, 4
05627 67952 23610 98959 5 6, 2, 9
Giải năm 3141 6 1
Giải sáu 4015 7244 7225 7
Giải bảy 409 8 9
Giải tám 21 9 6, 3, 8

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 21-07-2020
Đặc biệt 917677 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 76386 1 1
Giải nhì 17185 2 7, 6
Giải ba 08559 64484 3 2, 3
Giải tư 64055 00327 94726 4
39766 36688 12711 27493 5 9, 5, 1
Giải năm 5887 6 6
Giải sáu 8532 9933 8851 7 7, 6
Giải bảy 776 8 6, 5, 4, 8, 7
Giải tám 93 9 3, 3

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 14-07-2020
Đặc biệt 757053 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 87090 1 9, 3
Giải nhì 27170 2 1, 3, 3
Giải ba 99475 16162 3
Giải tư 35163 45921 40369 4 5, 6
92495 98723 11623 90445 5 3
Giải năm 5119 6 2, 3, 9
Giải sáu 6546 5008 4271 7 0, 5, 1, 9
Giải bảy 279 8
Giải tám 13 9 0, 5

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 07-07-2020
Đặc biệt 250160 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 57200 1 2, 6, 5, 3
Giải nhì 94770 2 8
Giải ba 76112 30296 3
Giải tư 63386 14543 02245 4 3, 5, 6
99295 98956 75658 77063 5 6, 8, 6
Giải năm 8616 6 0, 3
Giải sáu 1415 8646 4728 7 0
Giải bảy 556 8 6
Giải tám 13 9 6, 5

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 30-06-2020
Đặc biệt 248483 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 09766 1 9
Giải nhì 32773 2
Giải ba 84119 88908 3 9
Giải tư 67491 54271 20286 4 2
18562 47742 80077 71885 5
Giải năm 6139 6 6, 2, 2, 9
Giải sáu 3489 2462 3373 7 3, 1, 7, 3
Giải bảy 469 8 3, 6, 5, 9
Giải tám 95 9 1, 5

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 23-06-2020
Đặc biệt 883277 Đầu Đuôi
0 0, 4, 5, 7
Giải nhất 06043 1 6
Giải nhì 79100 2 1
Giải ba 66004 59273 3 4
Giải tư 15521 96305 63755 4 3, 4
58187 25234 30616 09844 5 5, 3, 7
Giải năm 0499 6
Giải sáu 9153 4470 3157 7 7, 3, 0, 9
Giải bảy 379 8 7
Giải tám 07 9 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 16-06-2020
Đặc biệt 390991 Đầu Đuôi
0 3, 1, 5, 9
Giải nhất 45078 1 7
Giải nhì 16726 2 6, 8
Giải ba 75148 34503 3 8
Giải tư 16817 32788 22028 4 8
62201 01405 44256 04651 5 6, 1, 6
Giải năm 2366 6 6
Giải sáu 4856 1238 6687 7 8, 5
Giải bảy 209 8 8, 7
Giải tám 75 9 1

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 09-06-2020
Đặc biệt 660409 Đầu Đuôi
0 9, 4, 5
Giải nhất 57197 1 8, 4, 7
Giải nhì 94826 2 6
Giải ba 35818 93214 3 2, 2
Giải tư 86532 41672 62404 4 5
85668 99505 70364 85493 5 2
Giải năm 4052 6 8, 4
Giải sáu 3732 7145 9578 7 2, 8
Giải bảy 017 8
Giải tám 92 9 7, 3, 2

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 02-06-2020
Đặc biệt 449362 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 07664 1 6
Giải nhì 64252 2 0, 3
Giải ba 30247 41220 3 7
Giải tư 28887 52975 32549 4 7, 9, 4
86763 59095 15444 97289 5 2, 1
Giải năm 3837 6 2, 4, 3
Giải sáu 1699 9216 8651 7 5
Giải bảy 809 8 7, 9
Giải tám 23 9 5, 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 26-05-2020
Đặc biệt 005143 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 50346 1 7, 4
Giải nhì 29417 2 2, 0
Giải ba 63522 26256 3 9, 0
Giải tư 39914 86472 01807 4 3, 6, 9, 6
40339 52549 92552 73550 5 6, 2, 0, 2, 2
Giải năm 3820 6 0
Giải sáu 4260 8630 1852 7 2
Giải bảy 852 8
Giải tám 46 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 19-05-2020
Đặc biệt 083623 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 28792 1 0
Giải nhì 47358 2 3, 0, 7
Giải ba 98898 52110 3 5, 6, 6
Giải tư 49520 99954 93235 4 5, 3
51984 98636 61345 38508 5 8, 4, 7
Giải năm 6827 6
Giải sáu 5843 9336 5792 7
Giải bảy 757 8 4, 1
Giải tám 81 9 2, 8, 2

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 12-05-2020
Đặc biệt 096097 Đầu Đuôi
0 0, 0
Giải nhất 98525 1 5
Giải nhì 69725 2 5, 5, 1
Giải ba 63348 24221 3
Giải tư 16115 06671 50900 4 8, 4
40870 60179 84300 58563 5 9, 1, 2
Giải năm 6059 6 3
Giải sáu 9151 7144 5389 7 1, 0, 9, 7
Giải bảy 852 8 9
Giải tám 77 9 7

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 05-05-2020
Đặc biệt 916296 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 68351 1 6
Giải nhì 30630 2
Giải ba 73916 40480 3 0, 7, 0
Giải tư 71742 04737 91087 4 2, 4, 3
58872 39597 06604 76387 5 1, 1
Giải năm 1230 6
Giải sáu 0351 4744 7472 7 2, 2
Giải bảy 043 8 0, 7, 7
Giải tám 97 9 6, 7, 7

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 31-03-2020
Đặc biệt 313713 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 10519 1 3, 9
Giải nhì 17180 2
Giải ba 66885 49990 3 3, 7
Giải tư 32333 44776 60651 4 0, 3
93994 97295 20760 62340 5 1
Giải năm 4703 6 0
Giải sáu 0593 5994 7137 7 6
Giải bảy 680 8 0, 5, 0
Giải tám 43 9 0, 4, 5, 3, 4

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 24-03-2020
Đặc biệt 986587 Đầu Đuôi
0 6, 0, 1, 6
Giải nhất 90574 1 6, 1, 0
Giải nhì 12083 2
Giải ba 21006 87631 3 1, 1
Giải tư 22758 50572 31116 4
39911 73600 51701 37490 5 8, 6, 4
Giải năm 8031 6
Giải sáu 1898 8256 2410 7 4, 2
Giải bảy 354 8 7, 3
Giải tám 06 9 0, 8

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 17-03-2020
Đặc biệt 164525 Đầu Đuôi
0 0, 9, 8
Giải nhất 93481 1
Giải nhì 77683 2 5, 1
Giải ba 47342 71200 3 0, 7
Giải tư 71809 93653 54978 4 2, 7
56764 26575 49630 53621 5 3
Giải năm 8037 6 4
Giải sáu 3689 7170 8085 7 8, 5, 0
Giải bảy 947 8 1, 3, 9, 5
Giải tám 08 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 10-03-2020
Đặc biệt 964406 Đầu Đuôi
0 6, 6, 9, 3
Giải nhất 59384 1
Giải nhì 81830 2 8, 7
Giải ba 86728 62333 3 0, 3, 0, 6
Giải tư 73127 95606 08763 4 1
73570 43568 00299 10130 5 7
Giải năm 8136 6 3, 8, 7
Giải sáu 6967 7709 9457 7 0
Giải bảy 103 8 4
Giải tám 41 9 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 03-03-2020
Đặc biệt 084706 Đầu Đuôi
0 6, 7
Giải nhất 21124 1 7, 1, 6
Giải nhì 43866 2 4
Giải ba 37236 45453 3 6, 1
Giải tư 10050 58717 42231 4
63907 06760 85979 75556 5 3, 0, 6, 9
Giải năm 4411 6 6, 0
Giải sáu 8073 0816 6972 7 9, 3, 2
Giải bảy 859 8
Giải tám 96 9 6

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 25-02-2020
Đặc biệt 906581 Đầu Đuôi
0 4, 3
Giải nhất 30430 1 2, 2, 6
Giải nhì 52412 2 0, 9
Giải ba 69112 98904 3 0, 4, 0
Giải tư 78168 40534 51741 4 1, 7
19547 21477 89120 37616 5 9
Giải năm 4530 6 8
Giải sáu 8503 3095 1129 7 7
Giải bảy 899 8 1
Giải tám 59 9 5, 9