Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 30-07-2020
Đặc biệt 649362 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 06137 1 6, 6
Giải nhì 65274 2 6, 5
Giải ba 41396 57694 3 7
Giải tư 67526 71479 02456 4 2, 0
05616 30542 24300 61165 5 6, 3, 0
Giải năm 2453 6 2, 5
Giải sáu 5550 6525 3940 7 4, 9, 1
Giải bảy 171 8
Giải tám 16 9 6, 4

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 23-07-2020
Đặc biệt 501782 Đầu Đuôi
0 9, 0
Giải nhất 53631 1 2, 1, 1
Giải nhì 69320 2 0, 0, 1, 3, 7
Giải ba 48209 50012 3 1, 0
Giải tư 62563 01000 02811 4 7, 0
89198 61947 96120 38011 5
Giải năm 4740 6 3
Giải sáu 1821 8323 1098 7
Giải bảy 930 8 2
Giải tám 27 9 8, 8

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 16-07-2020
Đặc biệt 721619 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 94156 1 9, 4
Giải nhì 09893 2 1, 6, 2, 7
Giải ba 90959 01521 3 6
Giải tư 86526 37214 77436 4
30677 38591 98662 61122 5 6, 9, 9
Giải năm 2362 6 2, 2
Giải sáu 5778 3387 5285 7 7, 8
Giải bảy 759 8 7, 5
Giải tám 27 9 3, 1

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 09-07-2020
Đặc biệt 793105 Đầu Đuôi
0 5, 7, 7, 1
Giải nhất 17640 1 2, 7
Giải nhì 03269 2 5, 4
Giải ba 57207 70355 3 4, 5, 6
Giải tư 65798 85507 26712 4 0, 3
92901 07534 34651 60625 5 5, 1
Giải năm 9643 6 9, 3
Giải sáu 2824 3763 6517 7
Giải bảy 835 8
Giải tám 36 9 8

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 02-07-2020
Đặc biệt 045486 Đầu Đuôi
0 2, 3, 0, 4
Giải nhất 70950 1 7
Giải nhì 18595 2
Giải ba 92979 60102 3 1, 7
Giải tư 01165 23250 29303 4
90085 99717 67600 42072 5 0, 0
Giải năm 0367 6 5, 7
Giải sáu 5790 7404 8172 7 9, 2, 2
Giải bảy 931 8 6, 5
Giải tám 37 9 5, 0

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 25-06-2020
Đặc biệt 405653 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 65279 1 2, 8
Giải nhì 60846 2 5
Giải ba 17112 74092 3
Giải tư 61377 66460 58859 4 6, 0
70762 59787 71593 97455 5 3, 9, 5
Giải năm 1877 6 0, 2
Giải sáu 4940 8904 0818 7 9, 7, 7
Giải bảy 525 8 7
Giải tám 98 9 2, 3, 8

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 18-06-2020
Đặc biệt 330985 Đầu Đuôi
0 7, 9, 2
Giải nhất 07343 1 1, 2
Giải nhì 24059 2 3
Giải ba 39546 12585 3 3
Giải tư 80180 36090 54951 4 3, 6, 4
98507 46911 09579 07569 5 9, 1
Giải năm 9712 6 9
Giải sáu 7833 2423 2209 7 9
Giải bảy 702 8 5, 5, 0
Giải tám 44 9 0

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 11-06-2020
Đặc biệt 890812 Đầu Đuôi
0 5, 0
Giải nhất 96432 1 2, 3
Giải nhì 34156 2 0, 4
Giải ba 39175 43730 3 2, 0
Giải tư 03861 93251 00205 4 6, 9
64900 58346 55649 83780 5 6, 1, 7, 8
Giải năm 7813 6 1
Giải sáu 0320 7657 7824 7 5
Giải bảy 387 8 0, 7
Giải tám 58 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 04-06-2020
Đặc biệt 132814 Đầu Đuôi
0 3, 9
Giải nhất 87987 1 4, 0, 9
Giải nhì 14523 2 3
Giải ba 99110 84503 3 5, 5
Giải tư 16446 40163 04788 4 6
30760 03096 58635 18009 5
Giải năm 1969 6 3, 0, 9
Giải sáu 5792 9479 0635 7 9
Giải bảy 592 8 7, 8
Giải tám 19 9 6, 2, 2

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 28-05-2020
Đặc biệt 557450 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 96456 1 2, 6
Giải nhì 68092 2 0, 2, 3
Giải ba 01712 67175 3 0
Giải tư 03916 79920 79222 4 1, 0
17685 10794 17630 36041 5 0, 6
Giải năm 5169 6 9
Giải sáu 3840 2676 3923 7 5, 6, 3
Giải bảy 373 8 5, 4
Giải tám 84 9 2, 4

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 21-05-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2 8
Giải ba 3
Giải tư 4 0
5
Giải năm 6 2
Giải sáu 5671 8328 7 1
Giải bảy 162 8
Giải tám 40 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 14-05-2020
Đặc biệt 338253 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 47367 1 6, 8, 2
Giải nhì 90069 2 6, 7, 7
Giải ba 19226 93816 3
Giải tư 55975 98697 85379 4 9
95927 17079 11118 97364 5 3, 3
Giải năm 2912 6 7, 9, 4
Giải sáu 5427 4149 4787 7 5, 9, 9
Giải bảy 104 8 7
Giải tám 53 9 7

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 07-05-2020
Đặc biệt 323436 Đầu Đuôi
0 4, 7
Giải nhất 71634 1 5, 6
Giải nhì 11578 2 6, 7
Giải ba 02369 16604 3 6, 4
Giải tư 06171 07597 62215 4 5
92216 88845 82907 39626 5 6
Giải năm 1127 6 9, 0, 0
Giải sáu 5785 2560 2956 7 8, 1
Giải bảy 682 8 5, 2
Giải tám 60 9 7

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 30-04-2020
Đặc biệt 800717 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 81655 1 7, 8
Giải nhì 12432 2 5, 6, 3, 8
Giải ba 20099 74964 3 2, 5, 4
Giải tư 95995 58847 01347 4 7, 7
52625 91126 07523 42771 5 5, 5
Giải năm 3855 6 4
Giải sáu 5435 2887 9728 7 1
Giải bảy 618 8 7
Giải tám 34 9 9, 5

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 23-04-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 26-03-2020
Đặc biệt 127054 Đầu Đuôi
0 9, 5
Giải nhất 08844 1 1
Giải nhì 95247 2 0, 4
Giải ba 65572 95160 3 4
Giải tư 46792 24895 89409 4 4, 7
58882 23511 78060 72020 5 4, 4
Giải năm 7654 6 0, 0, 5
Giải sáu 5834 9824 8405 7 2
Giải bảy 265 8 2, 2
Giải tám 82 9 2, 5

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 19-03-2020
Đặc biệt 668277 Đầu Đuôi
0 9, 2, 0, 7
Giải nhất 80109 1 1, 7, 2, 1
Giải nhì 10311 2 9
Giải ba 70365 31977 3 5
Giải tư 47317 94760 82249 4 9
08653 63612 46402 60335 5 3
Giải năm 0800 6 5, 0
Giải sáu 2284 7407 6811 7 7, 7
Giải bảy 581 8 4, 1
Giải tám 29 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 12-03-2020
Đặc biệt 516004 Đầu Đuôi
0 4, 1
Giải nhất 47885 1 3, 0
Giải nhì 92201 2
Giải ba 05662 45653 3 3
Giải tư 32813 39074 83810 4
86388 30679 33176 88481 5 3
Giải năm 3798 6 2, 3, 4, 4
Giải sáu 7073 8363 4333 7 4, 9, 6, 3
Giải bảy 264 8 5, 8, 1
Giải tám 64 9 8

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 05-03-2020
Đặc biệt 756935 Đầu Đuôi
0 9, 6
Giải nhất 57363 1 4, 9
Giải nhì 35048 2 5
Giải ba 91809 81025 3 5, 0, 8, 7, 4
Giải tư 73062 46191 98630 4 8
12214 56760 23991 02568 5
Giải năm 9498 6 3, 2, 0, 8
Giải sáu 9219 5506 4838 7
Giải bảy 637 8
Giải tám 34 9 1, 1, 8

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 27-02-2020
Đặc biệt 707716 Đầu Đuôi
0 9, 7
Giải nhất 57809 1 6, 4
Giải nhì 16138 2 3, 4, 5
Giải ba 69833 04158 3 8, 3, 9, 5, 2
Giải tư 14150 26847 53523 4 7, 5
80707 59445 71024 85439 5 8, 0, 3
Giải năm 6353 6
Giải sáu 1035 8032 1925 7
Giải bảy 884 8 4
Giải tám 14 9