Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 31-07-2020
Đặc biệt 945608 Đầu Đuôi
0 8, 4
Giải nhất 09314 1 4, 9
Giải nhì 38819 2 2, 3
Giải ba 02522 82872 3
Giải tư 81840 11586 15523 4 0, 5, 1
85959 22161 08680 28495 5 9
Giải năm 3178 6 1, 2
Giải sáu 7180 6745 6604 7 2, 8
Giải bảy 662 8 6, 0, 0
Giải tám 41 9 5

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 24-07-2020
Đặc biệt 014039 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 16579 1 2
Giải nhì 27267 2 2, 6
Giải ba 64796 34522 3 9, 3
Giải tư 50991 13433 92660 4 6
78126 51189 70199 74062 5 5
Giải năm 5000 6 7, 0, 2, 2
Giải sáu 2655 5283 1062 7 9
Giải bảy 312 8 9, 3
Giải tám 46 9 6, 1, 9

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 17-07-2020
Đặc biệt 234173 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 03663 1 4
Giải nhì 50857 2 9, 8
Giải ba 35532 76514 3 2, 3, 6, 8, 2
Giải tư 15779 70397 98806 4
78474 28433 60236 53329 5 7
Giải năm 7338 6 3, 5
Giải sáu 7465 5977 0328 7 3, 9, 4, 7, 6
Giải bảy 876 8
Giải tám 32 9 7

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 10-07-2020
Đặc biệt 148703 Đầu Đuôi
0 3, 3
Giải nhất 42349 1 9, 3
Giải nhì 85519 2 8, 8
Giải ba 93128 30013 3 0
Giải tư 76093 47630 49189 4 9, 0, 1
45190 16340 78741 93198 5
Giải năm 3864 6 4
Giải sáu 2728 8471 3703 7 1
Giải bảy 184 8 9, 4
Giải tám 99 9 3, 0, 8, 9

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 03-07-2020
Đặc biệt 018119 Đầu Đuôi
0 7, 5
Giải nhất 60239 1 9, 7, 8, 5
Giải nhì 39207 2 6
Giải ba 49226 42272 3 9, 6
Giải tư 98297 58872 29793 4 0
48691 91179 43417 11840 5 9
Giải năm 5218 6
Giải sáu 6759 8515 9405 7 2, 2, 9
Giải bảy 036 8 9
Giải tám 89 9 7, 3, 1

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 26-06-2020
Đặc biệt 763441 Đầu Đuôi
0 7, 1
Giải nhất 28181 1 5
Giải nhì 50207 2 2
Giải ba 09979 40222 3 0, 3, 7, 8
Giải tư 50881 25330 11615 4 1
16033 19273 87176 84501 5
Giải năm 0389 6
Giải sáu 0874 3037 7438 7 9, 3, 6, 4
Giải bảy 792 8 1, 1, 9, 8
Giải tám 88 9 2

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 19-06-2020
Đặc biệt 911725 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 91687 1 3
Giải nhì 75841 2 5, 3, 9
Giải ba 35186 76374 3
Giải tư 46956 97294 03923 4 1, 6, 0
06198 99629 77252 72967 5 6, 2
Giải năm 6546 6 7, 6
Giải sáu 6466 0905 5613 7 4
Giải bảy 584 8 7, 6, 4
Giải tám 40 9 4, 8

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 12-06-2020
Đặc biệt 058236 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 58339 1 6, 8
Giải nhì 41816 2 2
Giải ba 09272 30659 3 6, 9, 3
Giải tư 55433 43085 01054 4 5
06418 51668 17609 72945 5 9, 4, 7, 8
Giải năm 9568 6 8, 8
Giải sáu 9578 3689 0157 7 2, 8
Giải bảy 458 8 5, 9
Giải tám 22 9

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 05-06-2020
Đặc biệt 587431 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 30293 1 8, 1, 4, 0, 8
Giải nhì 59318 2
Giải ba 77893 83938 3 1, 8
Giải tư 01902 61311 19248 4 8, 8, 8, 1
11275 51648 52084 39314 5
Giải năm 3348 6 4
Giải sáu 8010 6018 1441 7 5, 4
Giải bảy 164 8 4
Giải tám 74 9 3, 3

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 29-05-2020
Đặc biệt 679629 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 08915 1 5, 4
Giải nhì 21367 2 9, 2
Giải ba 43886 77756 3 4, 7, 7
Giải tư 40522 48714 21444 4 4, 7, 8
46934 16547 93337 89148 5 6, 9
Giải năm 6401 6 7
Giải sáu 8875 7492 9696 7 5
Giải bảy 837 8 6
Giải tám 59 9 2, 6

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 22-05-2020
Đặc biệt 872720 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 45763 1 5, 1, 8, 0
Giải nhì 50851 2 0
Giải ba 97215 27477 3 7, 8
Giải tư 34575 48837 05688 4 7, 8
76147 74738 03367 63511 5 1
Giải năm 5418 6 3, 7
Giải sáu 4189 7592 9048 7 7, 5
Giải bảy 610 8 8, 9
Giải tám 93 9 2, 3

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 15-05-2020
Đặc biệt 212382 Đầu Đuôi
0 2, 9
Giải nhất 95882 1 7
Giải nhì 79417 2 5, 1, 0
Giải ba 88602 38292 3
Giải tư 58947 71753 62709 4 7, 1
86541 64695 87080 36089 5 3
Giải năm 6662 6 2
Giải sáu 0479 2425 2721 7 9
Giải bảy 520 8 2, 2, 0, 9, 8
Giải tám 88 9 2, 5

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 08-05-2020
Đặc biệt 712692 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 81113 1 3, 0, 8
Giải nhì 22221 2 1, 7
Giải ba 83349 25563 3 9
Giải tư 28351 90867 36852 4 9, 3
36810 75865 91539 81751 5 1, 2, 1
Giải năm 7100 6 3, 7, 5, 1
Giải sáu 0898 3943 1718 7
Giải bảy 061 8
Giải tám 27 9 2, 8

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 01-05-2020
Đặc biệt 265711 Đầu Đuôi
0 9, 1, 0, 6, 7
Giải nhất 02141 1 1, 8
Giải nhì 41820 2 0, 6, 6
Giải ba 65809 72526 3 9
Giải tư 56039 72401 01761 4 1, 8
03962 68148 72100 41589 5
Giải năm 1892 6 1, 2
Giải sáu 8218 2806 8526 7
Giải bảy 098 8 9
Giải tám 07 9 2, 8

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 24-04-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 27-03-2020
Đặc biệt 011453 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 17510 1 0, 9
Giải nhì 90623 2 3, 8, 9, 1
Giải ba 56542 38819 3
Giải tư 01643 63788 57366 4 2, 3, 8
68448 58052 42957 36628 5 3, 2, 7
Giải năm 0860 6 6, 0, 0
Giải sáu 3329 3296 5421 7 3
Giải bảy 873 8 8
Giải tám 60 9 6

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 20-03-2020
Đặc biệt 959197 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 47245 1 0, 1
Giải nhì 88590 2 3
Giải ba 42610 77265 3 3
Giải tư 03011 01849 05433 4 5, 9
79352 88309 89268 81075 5 2
Giải năm 4462 6 5, 8, 2, 1, 1
Giải sáu 6261 1077 9179 7 5, 7, 9
Giải bảy 023 8
Giải tám 61 9 7, 0

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 13-03-2020
Đặc biệt 594682 Đầu Đuôi
0 5, 8, 4
Giải nhất 19993 1 9, 1
Giải nhì 22185 2
Giải ba 22670 39119 3 0, 7
Giải tư 03698 00178 18305 4 2
64394 95708 25299 91030 5 4
Giải năm 8681 6
Giải sáu 3554 1742 8111 7 0, 8
Giải bảy 504 8 2, 5, 1
Giải tám 37 9 3, 8, 4, 9

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 06-03-2020
Đặc biệt 979886 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 10912 1 2
Giải nhì 56651 2 5, 2, 5
Giải ba 81225 69046 3 3, 1
Giải tư 82259 61333 60776 4 6
33668 76895 87889 05360 5 1, 9
Giải năm 2722 6 8, 0
Giải sáu 6931 9025 0504 7 6
Giải bảy 696 8 6, 9, 3
Giải tám 83 9 5, 6

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 28-02-2020
Đặc biệt 654620 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 29728 1
Giải nhì 97076 2 0, 8
Giải ba 89696 91365 3 0
Giải tư 72471 88962 63987 4 4, 5
56371 23489 01888 89462 5
Giải năm 9330 6 5, 2, 2
Giải sáu 6475 9071 2005 7 6, 1, 1, 5, 1
Giải bảy 444 8 7, 9, 8
Giải tám 45 9 6