Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 01-08-2020
Đặc biệt 932091 Đầu Đuôi
0 1, 1, 3
Giải nhất 71261 1
Giải nhì 73144 2 2, 9, 5
Giải ba 95186 26822 3
Giải tư 66901 10178 04745 4 4, 5, 8
15891 18701 94929 54563 5 0, 7
Giải năm 6350 6 1, 3
Giải sáu 2803 4657 0125 7 8
Giải bảy 948 8 6
Giải tám 90 9 1, 1, 0

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 25-07-2020
Đặc biệt 173107 Đầu Đuôi
0 7, 9
Giải nhất 19919 1 9, 3, 9
Giải nhì 01456 2
Giải ba 60536 92093 3 6, 5, 4
Giải tư 89681 68313 97535 4 2
58142 08584 99762 33279 5 6
Giải năm 5719 6 2, 0, 8
Giải sáu 7060 7168 0509 7 9
Giải bảy 088 8 1, 4, 8
Giải tám 34 9 3

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 18-07-2020
Đặc biệt 030928 Đầu Đuôi
0 1, 7
Giải nhất 41519 1 9, 3, 9, 0
Giải nhì 83241 2 8, 3
Giải ba 25793 55901 3
Giải tư 63588 57223 05489 4 1
56199 32813 61084 36307 5
Giải năm 1319 6 1, 4
Giải sáu 4561 3564 1292 7
Giải bảy 510 8 8, 9, 4, 9
Giải tám 89 9 3, 9, 2

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 11-07-2020
Đặc biệt 612319 Đầu Đuôi
0 1, 5
Giải nhất 11323 1 9
Giải nhì 47488 2 3, 4, 3
Giải ba 79055 70274 3 1, 3
Giải tư 77681 02862 71749 4 9
46024 99001 45698 55480 5 5, 1, 4
Giải năm 6351 6 2
Giải sáu 9254 3905 1531 7 4
Giải bảy 423 8 8, 1, 0
Giải tám 33 9 8

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 04-07-2020
Đặc biệt 461847 Đầu Đuôi
0 5, 2, 5, 2, 4
Giải nhất 52305 1 8
Giải nhì 41302 2 0, 9
Giải ba 24120 72618 3 7, 9
Giải tư 01053 39037 33842 4 7, 2, 4
14039 30082 60795 07551 5 3, 1
Giải năm 9929 6
Giải sáu 1705 3902 4644 7
Giải bảy 304 8 2
Giải tám 92 9 5, 2

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 27-06-2020
Đặc biệt 840226 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 30033 1 2
Giải nhì 64097 2 6, 2, 0, 2, 5
Giải ba 38522 16960 3 3, 3
Giải tư 12240 68648 09533 4 0, 8
41999 72480 97320 21722 5 9
Giải năm 2695 6 0, 8
Giải sáu 7468 9559 1481 7
Giải bảy 225 8 0, 1
Giải tám 12 9 7, 9, 5

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 20-06-2020
Đặc biệt 882594 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 60190 1 6
Giải nhì 79560 2 9
Giải ba 86887 22467 3 3
Giải tư 06575 79667 80533 4 9, 1, 0
23249 69303 97454 60150 5 4, 0
Giải năm 7216 6 0, 7, 7, 5
Giải sáu 3541 5565 3272 7 5, 2
Giải bảy 629 8 7
Giải tám 40 9 4, 0

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 13-06-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 36345 1 2
Giải nhì 22490 2 4, 0, 4
Giải ba 13624 27250 3 5, 4
Giải tư 04620 30508 10224 4 5
51053 45459 05987 23464 5 0, 3, 9
Giải năm 7535 6 4
Giải sáu 5834 6979 7012 7 9, 3
Giải bảy 989 8 7, 9
Giải tám 73 9 0

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 06-06-2020
Đặc biệt 794044 Đầu Đuôi
0 1, 4, 2
Giải nhất 99047 1 8, 9, 1
Giải nhì 84418 2 0, 7
Giải ba 51549 60620 3
Giải tư 37770 84196 17085 4 4, 7, 9, 8, 1
38798 52648 10101 67319 5
Giải năm 4404 6
Giải sáu 8090 1711 2502 7 0
Giải bảy 341 8 5
Giải tám 27 9 6, 8, 0

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 30-05-2020
Đặc biệt 541505 Đầu Đuôi
0 5, 4, 5
Giải nhất 97635 1 3
Giải nhì 57774 2 3
Giải ba 89768 33039 3 5, 9, 6, 2
Giải tư 32444 49492 59513 4 4, 4, 4
42489 35904 16236 31932 5
Giải năm 7244 6 8
Giải sáu 6275 8105 4983 7 4, 5
Giải bảy 044 8 9, 3
Giải tám 23 9 2

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 23-05-2020
Đặc biệt 313812 Đầu Đuôi
0 3, 6
Giải nhất 05215 1 2, 5, 4
Giải nhì 99679 2 1, 2
Giải ba 11614 35191 3 3
Giải tư 03603 01833 23021 4 6
17785 12563 28957 96922 5 7
Giải năm 1680 6 3, 1
Giải sáu 6806 8580 6261 7 9, 9
Giải bảy 946 8 5, 0, 0
Giải tám 79 9 1

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 16-05-2020
Đặc biệt 278080 Đầu Đuôi
0 2, 0, 5
Giải nhất 69402 1 9, 0
Giải nhì 90083 2 9, 0, 6, 2
Giải ba 75700 21283 3 2, 2
Giải tư 60429 62332 13220 4 7
38119 80905 77253 56832 5 3, 9
Giải năm 1326 6
Giải sáu 7922 6086 4047 7
Giải bảy 710 8 0, 3, 3, 6
Giải tám 59 9

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 09-05-2020
Đặc biệt 619429 Đầu Đuôi
0 3, 1, 5, 8
Giải nhất 97078 1 7
Giải nhì 14317 2 9, 6
Giải ba 54663 91439 3 9, 6, 8
Giải tư 92770 73603 84996 4 3
72564 60601 11136 21205 5 5
Giải năm 5226 6 3, 4
Giải sáu 3277 9738 9908 7 8, 0, 7
Giải bảy 955 8
Giải tám 43 9 6

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 02-05-2020
Đặc biệt 772297 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 49178 1 5, 0
Giải nhì 18345 2 2
Giải ba 94115 33961 3 3, 6, 8
Giải tư 69390 46048 71133 4 5, 8
17280 54810 19704 73788 5 7, 1
Giải năm 1474 6 1
Giải sáu 4936 7238 6557 7 8, 4
Giải bảy 022 8 0, 8
Giải tám 51 9 7, 0

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 28-03-2020
Đặc biệt 472520 Đầu Đuôi
0 6, 7
Giải nhất 15406 1 1, 8
Giải nhì 31137 2 0, 9, 4
Giải ba 90011 26272 3 7, 7
Giải tư 75461 28059 04497 4
78459 68229 72518 87758 5 9, 9, 8, 3
Giải năm 6824 6 1
Giải sáu 5507 5373 9888 7 2, 3
Giải bảy 937 8 8
Giải tám 53 9 7

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 21-03-2020
Đặc biệt 417037 Đầu Đuôi
0 7, 3
Giải nhất 12722 1 0
Giải nhì 86307 2 2, 2, 9, 8
Giải ba 87803 81122 3 7
Giải tư 85710 48674 28093 4 8
00976 66385 96766 98065 5
Giải năm 2229 6 6, 5, 0, 7
Giải sáu 2560 8986 8848 7 4, 6
Giải bảy 467 8 5, 6
Giải tám 28 9 3

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 14-03-2020
Đặc biệt 415870 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 17874 1 4, 1
Giải nhì 61855 2 7, 5
Giải ba 12214 36283 3 6, 5
Giải tư 60036 74549 50211 4 9, 6, 0
60546 99587 37940 60886 5 5, 7
Giải năm 6957 6 8, 7
Giải sáu 9027 9035 7325 7 0, 4
Giải bảy 268 8 3, 7, 6
Giải tám 67 9

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 07-03-2020
Đặc biệt 747641 Đầu Đuôi
0 5, 1, 7
Giải nhất 74310 1 0
Giải nhì 38405 2 3
Giải ba 93083 85390 3 2, 7
Giải tư 98901 62823 08056 4 1, 5, 6
37932 41945 07567 69583 5 6
Giải năm 9265 6 7, 5
Giải sáu 8346 6886 7689 7
Giải bảy 737 8 3, 3, 6, 9
Giải tám 07 9 0

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 29-02-2020
Đặc biệt 747524 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 12045 1 8, 5
Giải nhì 60228 2 4, 8, 2, 9
Giải ba 72165 75309 3 2
Giải tư 54344 75389 28279 4 5, 4, 5, 8
65918 99332 60869 64415 5 5
Giải năm 0622 6 5, 9
Giải sáu 5945 6048 1429 7 9
Giải bảy 355 8 9, 2
Giải tám 82 9

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 22-02-2020
Đặc biệt 590303 Đầu Đuôi
0 3, 1, 9, 8, 8
Giải nhất 06559 1 0, 3, 5
Giải nhì 49534 2
Giải ba 47610 54701 3 4
Giải tư 13013 79452 74357 4
34854 04009 73408 52108 5 9, 2, 7, 4, 5
Giải năm 6971 6 4
Giải sáu 0564 8415 9880 7 1, 5
Giải bảy 855 8 0
Giải tám 75 9