Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 30-07-2020
Đặc biệt 205085 Đầu Đuôi
0 6, 4, 6
Giải nhất 21233 1 8, 3
Giải nhì 90179 2 1, 8
Giải ba 25152 24194 3 3
Giải tư 45518 07891 21183 4
88221 34206 99628 17098 5 2
Giải năm 9304 6
Giải sáu 0497 9106 4491 7 9
Giải bảy 713 8 5, 3, 7
Giải tám 87 9 4, 1, 8, 7, 1

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 23-07-2020
Đặc biệt 898948 Đầu Đuôi
0 1, 5
Giải nhất 37166 1 9
Giải nhì 70361 2 7, 7
Giải ba 03186 67427 3 3, 2, 5
Giải tư 59633 19001 34632 4 8, 7, 2
19395 30151 58157 39947 5 1, 7
Giải năm 6442 6 6, 1
Giải sáu 5827 4105 4619 7
Giải bảy 788 8 6, 8
Giải tám 35 9 5

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 16-07-2020
Đặc biệt 541757 Đầu Đuôi
0 3, 2
Giải nhất 72368 1 2, 7
Giải nhì 39566 2 4, 9, 7
Giải ba 02749 56103 3 1
Giải tư 38341 62124 37702 4 9, 1
80189 59729 31992 82469 5 7
Giải năm 2312 6 8, 6, 9
Giải sáu 2431 6227 8586 7
Giải bảy 689 8 9, 6, 9
Giải tám 17 9 2

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 09-07-2020
Đặc biệt 801879 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 18064 1
Giải nhì 44375 2 4, 9, 7
Giải ba 42160 26180 3
Giải tư 15624 51893 66777 4 5
66173 08071 07045 03674 5
Giải năm 5005 6 4, 0
Giải sáu 7972 8675 8829 7 9, 5, 7, 3, 1, 4, 2, 5, 3
Giải bảy 727 8 0
Giải tám 73 9 3

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 02-07-2020
Đặc biệt 868838 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 22761 1 4
Giải nhì 61739 2 2, 4, 1
Giải ba 61522 35868 3 8, 9, 0, 5
Giải tư 90673 23824 59930 4 3, 0
58343 73465 00258 54362 5 8, 1
Giải năm 3714 6 1, 8, 5, 2
Giải sáu 8440 9498 8035 7 3
Giải bảy 921 8
Giải tám 51 9 8

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 25-06-2020
Đặc biệt 720594 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 45591 1 8
Giải nhì 54272 2 8
Giải ba 30628 98373 3
Giải tư 23448 52856 36309 4 8, 6, 5
26279 54251 68857 67057 5 6, 1, 7, 7, 6
Giải năm 0956 6 0
Giải sáu 1946 5282 0460 7 2, 3, 9
Giải bảy 945 8 2
Giải tám 18 9 4, 1

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 18-06-2020
Đặc biệt 881465 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 96331 1 7
Giải nhì 15677 2 6, 3
Giải ba 99000 71088 3 1
Giải tư 25963 94847 01217 4 7, 8
17791 70448 37479 48226 5 3
Giải năm 3253 6 5, 3
Giải sáu 2879 6897 1774 7 7, 9, 9, 4, 5
Giải bảy 875 8 8
Giải tám 23 9 1, 7

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 11-06-2020
Đặc biệt 675905 Đầu Đuôi
0 5, 3, 4
Giải nhất 20043 1
Giải nhì 69332 2 9
Giải ba 92384 48463 3 2, 7, 9
Giải tư 25529 00474 49252 4 3
04837 32455 09291 93081 5 2, 5, 5
Giải năm 3455 6 3, 8
Giải sáu 6639 0403 5796 7 4
Giải bảy 804 8 4, 1
Giải tám 68 9 1, 6

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 04-06-2020
Đặc biệt 245334 Đầu Đuôi
0 0, 7, 5, 9
Giải nhất 28725 1 6, 2
Giải nhì 50092 2 5, 2
Giải ba 43722 93216 3 4
Giải tư 41861 74412 37000 4 4, 3
66944 84362 71981 56243 5
Giải năm 8507 6 1, 2
Giải sáu 4698 2298 4005 7 3
Giải bảy 909 8 1
Giải tám 73 9 2, 8, 8

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 28-05-2020
Đặc biệt 251284 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 38878 1 0
Giải nhì 45171 2 5
Giải ba 11663 05003 3 2, 5
Giải tư 90732 51673 90863 4
20188 47590 22794 09035 5 1
Giải năm 4151 6 3, 3
Giải sáu 3825 1471 3891 7 8, 1, 3, 1, 1
Giải bảy 371 8 4, 8
Giải tám 10 9 0, 4, 1

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 21-05-2020
Đặc biệt 444737 Đầu Đuôi
0 0, 6, 7
Giải nhất 78959 1 6
Giải nhì 60916 2
Giải ba 07573 17259 3 7
Giải tư 11475 92097 83100 4 3, 2
50243 40450 54856 84542 5 9, 9, 0, 6
Giải năm 7363 6 3, 0
Giải sáu 7506 6294 4107 7 3, 5, 9
Giải bảy 379 8
Giải tám 60 9 7, 4

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 14-05-2020
Đặc biệt 636732 Đầu Đuôi
0 6, 5, 0, 2
Giải nhất 82506 1
Giải nhì 21005 2 6, 2, 8
Giải ba 95263 08176 3 2
Giải tư 77326 70053 69579 4 2
39842 56151 02859 98600 5 3, 1, 9, 1
Giải năm 8451 6 3, 5
Giải sáu 1402 4122 4065 7 6, 9, 1
Giải bảy 728 8
Giải tám 71 9

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 07-05-2020
Đặc biệt 335885 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 65019 1 9
Giải nhì 63249 2 8, 4
Giải ba 01258 21071 3
Giải tư 55671 70990 13982 4 9, 0, 6
59464 37275 00040 87205 5 8
Giải năm 3165 6 4, 5, 2
Giải sáu 0128 9577 2162 7 1, 1, 5, 7
Giải bảy 846 8 5, 2
Giải tám 24 9 0

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 30-04-2020
Đặc biệt 177799 Đầu Đuôi
0 9, 9
Giải nhất 73713 1 3, 7, 8, 7
Giải nhì 56192 2 1
Giải ba 92675 04764 3 8, 2
Giải tư 98717 07418 02417 4 7
27221 89138 72581 88947 5 1
Giải năm 5684 6 4
Giải sáu 8709 6051 5209 7 5, 6
Giải bảy 376 8 1, 4
Giải tám 32 9 9, 2

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 23-04-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 26-03-2020
Đặc biệt 908695 Đầu Đuôi
0 3, 9
Giải nhất 06584 1 5
Giải nhì 87124 2 4, 0, 0, 1
Giải ba 09203 22194 3 5
Giải tư 13193 14086 13657 4 2, 5, 5
52735 15442 00920 00745 5 7, 5
Giải năm 1020 6
Giải sáu 5415 1809 5621 7
Giải bảy 245 8 4, 6
Giải tám 55 9 5, 4, 3

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 19-03-2020
Đặc biệt 545912 Đầu Đuôi
0 1, 5
Giải nhất 61568 1 2, 5
Giải nhì 26988 2
Giải ba 58482 48696 3 1
Giải tư 07465 95691 51015 4 7
64755 85901 05047 43190 5 5, 5, 4
Giải năm 4605 6 8, 5, 6
Giải sáu 1466 6555 8781 7
Giải bảy 331 8 8, 2, 1
Giải tám 54 9 6, 1, 0

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 12-03-2020
Đặc biệt 798011 Đầu Đuôi
0 0, 9, 9
Giải nhất 35649 1 1, 2, 5
Giải nhì 26922 2 2, 0, 0, 1, 7
Giải ba 73331 85820 3 1
Giải tư 09144 53800 52109 4 9, 4
66272 86289 41320 93012 5
Giải năm 1521 6 5, 6
Giải sáu 6265 3015 4166 7 2
Giải bảy 427 8 9
Giải tám 09 9

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 05-03-2020
Đặc biệt 593643 Đầu Đuôi
0 5, 1, 6, 5
Giải nhất 12514 1 4, 0
Giải nhì 29333 2
Giải ba 52097 38440 3 3, 6, 6, 0
Giải tư 91605 79301 99806 4 3, 0, 1, 5
83305 61371 06210 55241 5
Giải năm 9136 6 4
Giải sáu 4645 0264 5536 7 1
Giải bảy 498 8
Giải tám 30 9 7, 8

Xổ số Bình Thuận

Thứ năm ngày 27-02-2020
Đặc biệt 661449 Đầu Đuôi
0 3, 1
Giải nhất 51988 1 8
Giải nhì 39593 2 1, 7
Giải ba 69490 72139 3 9, 5, 2
Giải tư 57021 35703 58259 4 9
56718 76478 85727 00694 5 9
Giải năm 6898 6
Giải sáu 6286 3601 4776 7 8, 6
Giải bảy 035 8 8, 6
Giải tám 32 9 3, 0, 4, 8