Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 02-08-2020
Đặc biệt 638656 Đầu Đuôi
0 0, 6
Giải nhất 46167 1
Giải nhì 87200 2 3, 8
Giải ba 94906 45923 3 2
Giải tư 12377 51028 66542 4 2, 1, 5
00232 39062 98290 14541 5 6, 2, 8
Giải năm 2845 6 7, 2, 8
Giải sáu 3852 5778 3470 7 7, 8, 0
Giải bảy 868 8
Giải tám 58 9 0

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 26-07-2020
Đặc biệt 325604 Đầu Đuôi
0 4, 4
Giải nhất 78860 1 2, 7
Giải nhì 34412 2 7, 0
Giải ba 57627 46104 3 2
Giải tư 22144 20932 39491 4 4, 1, 8
90541 51287 71148 91496 5 1
Giải năm 8151 6 0
Giải sáu 8920 4079 1791 7 9
Giải bảy 383 8 7, 3
Giải tám 17 9 1, 6, 1

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 19-07-2020
Đặc biệt 293394 Đầu Đuôi
0 7, 8, 5, 9
Giải nhất 87249 1
Giải nhì 41307 2
Giải ba 32793 08460 3 5, 3
Giải tư 56735 42671 60033 4 9, 0
78408 93192 72963 54496 5 5
Giải năm 8605 6 0, 3
Giải sáu 3690 2797 9255 7 1
Giải bảy 709 8
Giải tám 40 9 4, 3, 2, 6, 0, 7

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 12-07-2020
Đặc biệt 863129 Đầu Đuôi
0 2, 9, 3
Giải nhất 57750 1 9, 6
Giải nhì 21733 2 9
Giải ba 34869 36045 3 3, 2, 5
Giải tư 63319 13545 18602 4 5, 5
23279 36074 18532 85516 5 0
Giải năm 3009 6 9
Giải sáu 6681 5903 5635 7 9, 4, 6
Giải bảy 288 8 1, 8
Giải tám 76 9

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 05-07-2020
Đặc biệt 440610 Đầu Đuôi
0 7, 2, 9
Giải nhất 95386 1 0, 6, 2
Giải nhì 49530 2
Giải ba 55507 32189 3 0
Giải tư 75502 59750 58597 4
01309 15774 08369 38870 5 0, 2
Giải năm 1716 6 9, 0
Giải sáu 1160 7952 5889 7 4, 0
Giải bảy 796 8 6, 9, 9
Giải tám 12 9 7, 6

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 28-06-2020
Đặc biệt 878285 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 68251 1
Giải nhì 60653 2 9, 5
Giải ba 82686 39235 3 5, 0, 4, 2, 0
Giải tư 33729 47478 88670 4
33230 45981 39269 83886 5 1, 3
Giải năm 1525 6 9
Giải sáu 0334 7106 3086 7 8, 0
Giải bảy 932 8 5, 6, 1, 6, 6
Giải tám 30 9

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 21-06-2020
Đặc biệt 596663 Đầu Đuôi
0 2, 2
Giải nhất 85130 1 6, 4, 6
Giải nhì 87054 2 3
Giải ba 11369 80439 3 0, 9, 0, 1
Giải tư 54565 91255 24216 4
96323 83902 50778 30914 5 4, 5
Giải năm 7530 6 3, 9, 5
Giải sáu 7202 4731 1088 7 8
Giải bảy 816 8 8, 5
Giải tám 85 9

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 14-06-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 54064 1
Giải nhì 63651 2
Giải ba 27898 62682 3
Giải tư 81560 27173 90387 4
12087 22082 65768 41191 5 1
Giải năm 5299 6 4, 0, 8
Giải sáu 9293 3193 7309 7 3, 7
Giải bảy 977 8 2, 7, 7, 2, 2
Giải tám 82 9 8, 1, 9, 3, 3

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 07-06-2020
Đặc biệt 804194 Đầu Đuôi
0 1, 1, 6, 3
Giải nhất 63329 1 5
Giải nhì 35862 2 9, 3, 4
Giải ba 19254 76867 3
Giải tư 71801 69956 39901 4
56115 73679 50706 02223 5 4, 6
Giải năm 4524 6 2, 7, 5
Giải sáu 5603 6897 5474 7 9, 4
Giải bảy 488 8 8
Giải tám 65 9 4, 7

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 31-05-2020
Đặc biệt 138039 Đầu Đuôi
0 4, 9
Giải nhất 50023 1 3, 1
Giải nhì 53520 2 3, 0, 0, 5
Giải ba 43613 89531 3 9, 1, 4, 1, 3
Giải tư 31299 49334 21569 4
81620 09804 20025 96663 5
Giải năm 0231 6 9, 3, 9, 1
Giải sáu 6333 8769 5761 7
Giải bảy 909 8
Giải tám 11 9 9

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 24-05-2020
Đặc biệt 324790 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 81188 1 5
Giải nhì 12234 2
Giải ba 98539 14570 3 4, 9, 2, 6, 2
Giải tư 58243 73050 55132 4 3
14915 85286 46084 03269 5 0
Giải năm 9736 6 9, 4, 4
Giải sáu 3232 3564 1408 7 0
Giải bảy 864 8 8, 6, 4, 3
Giải tám 83 9 0

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 17-05-2020
Đặc biệt 289736 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 34471 1 2
Giải nhì 28703 2 1, 5, 4
Giải ba 27256 50421 3 6, 0
Giải tư 00494 32486 93451 4 9
48912 32786 80268 09149 5 6, 1
Giải năm 7825 6 8
Giải sáu 3124 1895 5198 7 1
Giải bảy 389 8 6, 6, 9
Giải tám 30 9 4, 5, 8

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 10-05-2020
Đặc biệt 142159 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 34844 1 0, 6
Giải nhì 63600 2 8, 1, 1, 3
Giải ba 88632 74528 3 2
Giải tư 98621 40986 48042 4 4, 2, 8, 1
82867 56594 86794 24921 5 9
Giải năm 8948 6 7, 0
Giải sáu 0810 8116 9123 7
Giải bảy 041 8 6
Giải tám 60 9 4, 4

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 03-05-2020
Đặc biệt 534833 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 25080 1 7, 3, 5
Giải nhì 33617 2 0, 2, 7, 1
Giải ba 88506 31073 3 3, 3, 5
Giải tư 15420 65922 23244 4 4, 1
68813 25127 18986 87062 5 7
Giải năm 7421 6 2
Giải sáu 1515 6533 9735 7 3
Giải bảy 141 8 0, 6
Giải tám 57 9

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 29-03-2020
Đặc biệt 864922 Đầu Đuôi
0 7, 7
Giải nhất 25784 1 1, 4, 9
Giải nhì 63894 2 2, 6
Giải ba 32307 08107 3 0, 0
Giải tư 59530 12179 94626 4 6
22284 25576 39946 41230 5
Giải năm 9811 6 5
Giải sáu 3265 5814 2774 7 9, 6, 4
Giải bảy 895 8 4, 4
Giải tám 19 9 4, 5

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 22-03-2020
Đặc biệt 145498 Đầu Đuôi
0 3, 9
Giải nhất 02014 1 4, 7
Giải nhì 91939 2 0, 5
Giải ba 30842 63197 3 9, 9, 1
Giải tư 31339 10190 18397 4 2, 1, 6, 0
43403 94020 80831 12579 5
Giải năm 8241 6
Giải sáu 7209 0146 5740 7 9
Giải bảy 025 8
Giải tám 17 9 8, 7, 0, 7

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 15-03-2020
Đặc biệt 197002 Đầu Đuôi
0 2, 3, 3, 0
Giải nhất 75485 1 6, 8
Giải nhì 17536 2 8, 1, 6
Giải ba 87428 68654 3 6, 4
Giải tư 44548 37821 94903 4 8
02252 64452 88703 46000 5 4, 2, 2
Giải năm 5274 6
Giải sáu 4916 4518 7034 7 4
Giải bảy 026 8 5, 5
Giải tám 85 9

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 08-03-2020
Đặc biệt 222376 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 10712 1 2, 5
Giải nhì 35225 2 5, 1, 0
Giải ba 69391 40657 3 8, 7, 2
Giải tư 91421 47738 12751 4
59015 98820 41137 87158 5 7, 1, 8
Giải năm 5732 6
Giải sáu 3802 4485 5172 7 6, 2
Giải bảy 889 8 5, 9, 5
Giải tám 85 9 1

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 01-03-2020
Đặc biệt 535590 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 38173 1 5
Giải nhì 95547 2 6, 1
Giải ba 93038 67395 3 8, 7, 3
Giải tư 02896 50280 90955 4 7, 1
27373 71526 78758 52015 5 5, 8, 4
Giải năm 9854 6
Giải sáu 4499 2137 6941 7 3, 3
Giải bảy 421 8 0
Giải tám 33 9 0, 5, 6, 9

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 23-02-2020
Đặc biệt 281572 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 10921 1 5, 6, 1
Giải nhì 99420 2 1, 0, 3
Giải ba 96375 04459 3
Giải tư 43351 70859 18015 4
51623 31166 73353 02016 5 9, 1, 9, 3
Giải năm 1208 6 6, 4, 6, 6
Giải sáu 0164 7166 6066 7 2, 5
Giải bảy 711 8 0
Giải tám 80 9