Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 23-05-2020
Đặc biệt 073189 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 30856 1 9, 4, 0
Giải nhì 74924 2 4, 8
Giải ba 50577 29953 3 6
Giải tư 84796 44928 29360 4 5
48773 21981 40074 53136 5 6, 3
Giải năm 2045 6 0, 0
Giải sáu 2819 3560 6314 7 7, 3, 4, 6
Giải bảy 476 8 9, 1
Giải tám 10 9 6

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 20-05-2020
Đặc biệt 313247 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 85027 1 7, 0
Giải nhì 69340 2 7, 3, 2
Giải ba 04184 69967 3
Giải tư 76044 62217 61559 4 7, 0, 4
83493 34010 28562 83423 5 9, 2
Giải năm 0993 6 7, 2, 1
Giải sáu 8422 0090 9952 7
Giải bảy 861 8 4, 2
Giải tám 82 9 3, 3, 0

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 16-05-2020
Đặc biệt 929214 Đầu Đuôi
0 3, 0
Giải nhất 03703 1 4
Giải nhì 58435 2
Giải ba 17897 89762 3 5, 9
Giải tư 07877 10339 31000 4
67372 57856 32650 51453 5 6, 0, 3, 8, 9
Giải năm 8666 6 2, 6
Giải sáu 8858 7159 7574 7 7, 2, 4, 6
Giải bảy 376 8
Giải tám 98 9 7, 8

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 13-05-2020
Đặc biệt 389652 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 89668 1 7, 7, 6
Giải nhì 22392 2 2
Giải ba 21041 11317 3 7
Giải tư 07466 85517 39068 4 1
30288 89892 91322 33903 5 2, 5, 0
Giải năm 7616 6 8, 6, 8, 2
Giải sáu 2737 1255 2962 7
Giải bảy 594 8 8
Giải tám 50 9 2, 2, 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 09-05-2020
Đặc biệt 188923 Đầu Đuôi
0 4, 9, 9, 3
Giải nhất 55104 1 0
Giải nhì 82188 2 3, 9
Giải ba 79437 88581 3 7
Giải tư 83095 06097 53629 4 6
02973 12981 59709 48809 5 1
Giải năm 6346 6 2, 5
Giải sáu 1410 5362 5403 7 3
Giải bảy 751 8 8, 1, 1
Giải tám 65 9 5, 7

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 06-05-2020
Đặc biệt 482928 Đầu Đuôi
0 7, 7, 9, 2
Giải nhất 51107 1 2, 6, 4
Giải nhì 84776 2 8, 6, 7
Giải ba 92212 86984 3 2
Giải tư 22107 65982 94626 4 8
73497 55827 01016 50109 5
Giải năm 9268 6 8
Giải sáu 8532 7791 4714 7 6
Giải bảy 348 8 4, 2
Giải tám 02 9 7, 1

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 02-05-2020
Đặc biệt 012884 Đầu Đuôi
0 6, 2, 5
Giải nhất 78732 1
Giải nhì 35483 2 9
Giải ba 13063 93844 3 2, 7
Giải tư 40343 28906 02102 4 4, 3
52037 04366 71984 92289 5 7
Giải năm 9674 6 3, 6
Giải sáu 2684 3898 5329 7 4
Giải bảy 157 8 4, 3, 4, 9, 4
Giải tám 05 9 8

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 29-04-2020
Đặc biệt 933125 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 11136 1 1
Giải nhì 32341 2 5, 7, 3
Giải ba 92465 41484 3 6, 3
Giải tư 01833 70450 49684 4 1
66407 91468 91370 34727 5 0
Giải năm 7123 6 5, 8, 8
Giải sáu 1886 2370 1611 7 0, 0
Giải bảy 468 8 4, 4, 6, 9
Giải tám 89 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 25-04-2020
Đặc biệt 918486 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 36078 1 9, 0, 6
Giải nhì 18328 2 8, 6, 7, 3, 8
Giải ba 13426 24783 3
Giải tư 80727 59879 87423 4 4, 3, 0
99828 83344 48343 03519 5
Giải năm 7485 6 8
Giải sáu 0810 0840 5368 7 8, 9
Giải bảy 216 8 6, 3, 5
Giải tám 98 9 8

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 28-03-2020
Đặc biệt 926228 Đầu Đuôi
0 3, 8
Giải nhất 29935 1 5, 1
Giải nhì 46220 2 8, 0, 9
Giải ba 27364 06103 3 5, 4, 8
Giải tư 79153 55583 96434 4
27086 39781 33064 22808 5 3
Giải năm 0379 6 4, 4
Giải sáu 6174 0738 3729 7 9, 4
Giải bảy 415 8 3, 6, 1
Giải tám 11 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 25-03-2020
Đặc biệt 665791 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 56266 1 0, 6, 9
Giải nhì 25600 2 4, 2
Giải ba 91362 91899 3
Giải tư 88110 61364 69024 4 4
26216 29019 15954 72173 5 4, 2, 5
Giải năm 0352 6 6, 2, 4, 7
Giải sáu 7255 4267 9294 7 3
Giải bảy 122 8
Giải tám 44 9 1, 9, 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 21-03-2020
Đặc biệt 148691 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 13850 1 7, 6, 8, 9, 3
Giải nhì 30857 2
Giải ba 79217 30416 3 6, 6
Giải tư 66936 78267 07754 4 1
52818 65136 68870 63219 5 0, 7, 4, 0
Giải năm 0441 6 7
Giải sáu 2850 2470 9199 7 0, 0
Giải bảy 313 8 4
Giải tám 84 9 1, 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 18-03-2020
Đặc biệt 842240 Đầu Đuôi
0 6, 2, 8, 0
Giải nhất 86546 1
Giải nhì 77251 2 8
Giải ba 90875 42006 3 2
Giải tư 11342 84977 19151 4 0, 6, 2, 1
14702 15132 63158 94808 5 1, 1, 8
Giải năm 6572 6
Giải sáu 4000 1428 9498 7 5, 7, 2
Giải bảy 080 8 0
Giải tám 41 9 8

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 14-03-2020
Đặc biệt 167523 Đầu Đuôi
0 8, 9
Giải nhất 57067 1 0
Giải nhì 25478 2 3, 2, 7, 9
Giải ba 03008 79770 3 4
Giải tư 85022 81288 90878 4
86010 28455 76366 63797 5 5, 4
Giải năm 0554 6 7, 6
Giải sáu 8627 9209 6193 7 8, 0, 8
Giải bảy 034 8 8
Giải tám 29 9 7, 3

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 11-03-2020
Đặc biệt 022993 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 28040 1 9, 1
Giải nhì 29446 2 2, 4
Giải ba 58122 32058 3 7
Giải tư 66194 86053 33443 4 0, 6, 3
63737 63062 07469 97524 5 8, 3
Giải năm 0295 6 2, 9, 6
Giải sáu 6266 6319 4907 7 3
Giải bảy 511 8
Giải tám 73 9 3, 4, 5

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 07-03-2020
Đặc biệt 385271 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 89762 1 8, 4
Giải nhì 93652 2 4, 3
Giải ba 11102 21468 3
Giải tư 34718 73085 24374 4 2
77724 32056 41323 11392 5 2, 6, 7
Giải năm 6485 6 2, 8
Giải sáu 1057 1314 5142 7 1, 4, 8
Giải bảy 778 8 5, 5
Giải tám 97 9 2, 7

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 04-03-2020
Đặc biệt 195035 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 04574 1
Giải nhì 14246 2
Giải ba 16460 03250 3 5, 2
Giải tư 14969 09461 62275 4 6, 5
26386 60468 97353 11409 5 0, 3, 8, 3
Giải năm 9045 6 0, 9, 1, 8, 3
Giải sáu 4963 7358 8981 7 4, 5
Giải bảy 432 8 6, 1
Giải tám 53 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 29-02-2020
Đặc biệt 328871 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 81214 1 4
Giải nhì 43372 2 6
Giải ba 41185 26690 3 0, 5, 2
Giải tư 18078 76162 16896 4
60757 28150 70826 24930 5 7, 0, 6
Giải năm 7156 6 2, 7, 4, 6
Giải sáu 8235 8267 4864 7 1, 2, 8
Giải bảy 866 8 5
Giải tám 32 9 0, 6

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 26-02-2020
Đặc biệt 344293 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 35121 1 1
Giải nhì 11735 2 1, 0, 2, 5
Giải ba 37453 85156 3 5, 4
Giải tư 21511 12978 44188 4
54556 05520 94034 83222 5 3, 6, 6, 3, 7
Giải năm 7325 6
Giải sáu 5853 9557 9182 7 8, 0
Giải bảy 908 8 8, 2
Giải tám 70 9 3

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 22-02-2020
Đặc biệt 273039 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 46776 1 8, 7, 1
Giải nhì 85924 2 4, 6, 6, 6, 2
Giải ba 62526 11173 3 9
Giải tư 20952 63782 80626 4
39985 11218 64268 71550 5 2, 0
Giải năm 5180 6 8, 6
Giải sáu 0817 0126 0166 7 6, 3
Giải bảy 311 8 2, 5, 0
Giải tám 22 9