Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 23-05-2020
Đặc biệt 963846 Đầu Đuôi
0 2, 7
Giải nhất 59979 1 5, 9, 4, 5, 5, 4
Giải nhì 60415 2
Giải ba 96919 61857 3
Giải tư 14061 47514 64853 4 6
77915 22102 23407 21597 5 7, 3
Giải năm 7389 6 1
Giải sáu 8615 4996 4185 7 9
Giải bảy 794 8 9, 5
Giải tám 14 9 7, 6, 4

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 16-05-2020
Đặc biệt 886948 Đầu Đuôi
0 0, 3
Giải nhất 46476 1 4
Giải nhì 08693 2 4
Giải ba 82634 47876 3 4, 9
Giải tư 65548 02187 60140 4 8, 8, 0
91187 66385 31839 37090 5
Giải năm 9724 6
Giải sáu 8100 3114 4003 7 6, 6, 0
Giải bảy 096 8 7, 7, 5
Giải tám 70 9 3, 0, 6

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 09-05-2020
Đặc biệt 289293 Đầu Đuôi
0 7, 1, 9
Giải nhất 23985 1 9, 2
Giải nhì 21992 2 2
Giải ba 99282 50993 3 8, 1
Giải tư 12573 60307 18245 4 5, 6, 8
63922 48846 80001 51438 5
Giải năm 3669 6 9
Giải sáu 9009 8219 5112 7 3
Giải bảy 148 8 5, 2
Giải tám 31 9 3, 2, 3

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 02-05-2020
Đặc biệt 739304 Đầu Đuôi
0 4, 7, 3, 4
Giải nhất 62525 1 1
Giải nhì 69434 2 5, 7, 8
Giải ba 85707 27547 3 4, 7
Giải tư 36284 65045 45303 4 7, 5
31727 84972 38594 74990 5
Giải năm 1628 6 7
Giải sáu 1837 6267 4611 7 2
Giải bảy 185 8 4, 5
Giải tám 04 9 4, 0

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 25-04-2020
Đặc biệt 453921 Đầu Đuôi
0 4, 3, 5
Giải nhất 85561 1 4
Giải nhì 83661 2 1
Giải ba 97314 75787 3 1, 3
Giải tư 50331 75680 38904 4 7, 0
01247 87354 64003 45273 5 4
Giải năm 8686 6 1, 1, 6
Giải sáu 0333 3105 1684 7 3
Giải bảy 740 8 7, 0, 6, 4
Giải tám 66 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 28-03-2020
Đặc biệt 589811 Đầu Đuôi
0 8, 3, 8
Giải nhất 29177 1 1, 0
Giải nhì 27033 2 0
Giải ba 39738 18148 3 3, 8, 9
Giải tư 31994 27086 17939 4 8, 5
47808 28703 39386 16920 5 4
Giải năm 6289 6 6
Giải sáu 3766 1208 7310 7 7
Giải bảy 745 8 6, 6, 9
Giải tám 54 9 4

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 21-03-2020
Đặc biệt 275232 Đầu Đuôi
0 2, 1, 5
Giải nhất 26040 1 0
Giải nhì 34663 2
Giải ba 82635 19955 3 2, 5
Giải tư 36344 38652 60486 4 0, 4
88310 95085 90102 47150 5 5, 2, 0, 7
Giải năm 5063 6 3, 3
Giải sáu 9801 7581 0357 7 9
Giải bảy 305 8 6, 5, 1
Giải tám 79 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 14-03-2020
Đặc biệt 335236 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 92484 1 3, 8
Giải nhì 96113 2 7, 7, 2
Giải ba 66938 74918 3 6, 8, 2
Giải tư 10699 08427 35432 4 5, 5, 0
50027 66722 68545 49967 5 7
Giải năm 9778 6 7
Giải sáu 9091 6345 3840 7 8
Giải bảy 089 8 4, 9
Giải tám 57 9 9, 1

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 07-03-2020
Đặc biệt 005314 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 21771 1 4, 5
Giải nhì 18937 2
Giải ba 30161 58405 3 7, 5, 9, 6, 2
Giải tư 20815 57251 14284 4 0
39535 11940 16366 46457 5 1, 7, 2
Giải năm 5739 6 1, 6, 3
Giải sáu 7636 9932 6052 7 1, 6
Giải bảy 776 8 4
Giải tám 63 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 29-02-2020
Đặc biệt 930831 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 36828 1 6, 1
Giải nhì 85580 2 8
Giải ba 50432 36016 3 1, 2
Giải tư 50387 28364 21100 4
35076 73977 15272 11098 5 1
Giải năm 0551 6 4, 2
Giải sáu 7911 1377 6494 7 6, 7, 2, 7, 2
Giải bảy 762 8 0, 7
Giải tám 72 9 8, 4

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 22-02-2020
Đặc biệt 538349 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 06930 1
Giải nhì 48222 2 2, 4, 6
Giải ba 54982 09935 3 0, 5, 4
Giải tư 90183 05024 88601 4 9
05177 21783 47457 69977 5 7, 7
Giải năm 5357 6
Giải sáu 9126 4434 2698 7 7, 7, 2
Giải bảy 996 8 2, 3, 3
Giải tám 72 9 8, 6

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 15-02-2020
Đặc biệt 228603 Đầu Đuôi
0 3, 8
Giải nhất 35777 1 1, 5
Giải nhì 97926 2 6
Giải ba 89234 98391 3 4, 4, 0, 3
Giải tư 79134 67543 94492 4 3, 8, 5
96711 08715 38948 25730 5 3
Giải năm 9992 6
Giải sáu 9253 0033 8793 7 7
Giải bảy 945 8
Giải tám 08 9 1, 2, 2, 3

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 08-02-2020
Đặc biệt 657275 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 52732 1 1
Giải nhì 63677 2 8, 3
Giải ba 61061 73032 3 2, 2, 6
Giải tư 70763 93836 97292 4 6, 4
88146 23793 73511 01528 5 5
Giải năm 8944 6 1, 3
Giải sáu 9505 5055 6276 7 5, 7, 6
Giải bảy 223 8 6
Giải tám 86 9 2, 3

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 01-02-2020
Đặc biệt 954869 Đầu Đuôi
0 8, 9
Giải nhất 09308 1 0, 5
Giải nhì 87610 2 4, 6
Giải ba 24040 67456 3 6, 2, 7
Giải tư 47536 92532 63015 4 0, 9
54871 01524 41309 27649 5 6
Giải năm 8771 6 9, 4
Giải sáu 1626 7595 2537 7 1, 1, 8
Giải bảy 578 8
Giải tám 64 9 5

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 25-01-2020
Đặc biệt 097629 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 89184 1 2, 5, 0, 2
Giải nhì 96562 2 9, 0
Giải ba 42485 62355 3 2, 2
Giải tư 20912 63215 51001 4 4, 8
78332 85544 76410 81332 5 5, 2
Giải năm 3581 6 2, 9
Giải sáu 0020 1848 3012 7
Giải bảy 169 8 4, 5, 1
Giải tám 52 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 18-01-2020
Đặc biệt 365936 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 75691 1 1
Giải nhì 84496 2 0
Giải ba 52911 99080 3 6, 7, 1, 5, 4
Giải tư 97764 63041 66299 4 1, 0, 6
01140 24096 57937 39931 5
Giải năm 9335 6 4
Giải sáu 3795 2246 3696 7
Giải bảy 934 8 0
Giải tám 20 9 1, 6, 9, 6, 5, 6

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 11-01-2020
Đặc biệt 234325 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 49510 1 0, 8, 2, 0, 1
Giải nhì 03559 2 5, 0, 8
Giải ba 63854 12318 3 1
Giải tư 87055 19507 12812 4 9, 4
54949 28720 57928 02244 5 9, 4, 5, 2
Giải năm 3810 6 4
Giải sáu 9231 2274 2052 7 4
Giải bảy 511 8
Giải tám 64 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 04-01-2020
Đặc biệt 069713 Đầu Đuôi
0 9, 7, 1
Giải nhất 10835 1 3
Giải nhì 01842 2
Giải ba 73245 98565 3 5
Giải tư 21478 94009 32980 4 2, 5, 5, 2, 6
82545 51098 39557 52142 5 7
Giải năm 3485 6 5
Giải sáu 4807 6776 3001 7 8, 6
Giải bảy 446 8 0, 5, 2
Giải tám 82 9 8

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 28-12-2019
Đặc biệt 600309 Đầu Đuôi
0 9, 9, 6
Giải nhất 83717 1 7, 0, 6, 4
Giải nhì 01692 2 2, 1, 4
Giải ba 47076 83810 3 9
Giải tư 48141 71739 20989 4 1
63693 20716 65722 67890 5
Giải năm 7121 6
Giải sáu 8814 7081 3709 7 6
Giải bảy 806 8 9, 1
Giải tám 24 9 2, 3, 0

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 21-12-2019
Đặc biệt 664044 Đầu Đuôi
0 5, 0
Giải nhất 74746 1 8, 1
Giải nhì 35946 2 2
Giải ba 99458 65773 3 3, 2
Giải tư 05722 61273 19218 4 4, 6, 6
09199 78611 63305 82491 5 8
Giải năm 7966 6 6, 8
Giải sáu 1374 5900 1968 7 3, 3, 4
Giải bảy 533 8
Giải tám 32 9 9, 1