Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 01-08-2020
Đặc biệt 528755 Đầu Đuôi
0 3, 9, 1
Giải nhất 68985 1 4
Giải nhì 57203 2 6
Giải ba 92714 05609 3
Giải tư 45501 48674 33026 4 2, 0, 1
53342 53950 17067 42557 5 5, 0, 7
Giải năm 3698 6 7, 9
Giải sáu 7069 5440 9641 7 4, 7
Giải bảy 688 8 5, 8
Giải tám 77 9 8

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 25-07-2020
Đặc biệt 087426 Đầu Đuôi
0 3, 4
Giải nhất 52883 1
Giải nhì 02955 2 6, 2
Giải ba 50867 90499 3 5, 1
Giải tư 05570 96674 54977 4 2
30951 47735 02081 63642 5 5, 1, 3
Giải năm 1522 6 7
Giải sáu 9553 7181 8731 7 0, 4, 7
Giải bảy 203 8 3, 1, 1
Giải tám 04 9 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 18-07-2020
Đặc biệt 711154 Đầu Đuôi
0 5, 0, 6
Giải nhất 58215 1 5, 4, 2
Giải nhì 32388 2 3, 6, 2
Giải ba 86405 89953 3 1
Giải tư 71014 76100 60065 4 4
68523 09731 82326 44444 5 4, 3
Giải năm 9712 6 5, 4, 9
Giải sáu 3264 5197 7922 7
Giải bảy 806 8 8
Giải tám 69 9 7

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 11-07-2020
Đặc biệt 220131 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 83310 1 0, 5, 8, 7
Giải nhì 35038 2 7
Giải ba 14155 81015 3 1, 8, 3
Giải tư 92618 49761 58640 4 0
61265 72817 99865 86789 5 5
Giải năm 4833 6 1, 5, 5, 1
Giải sáu 9776 6870 1827 7 6, 0, 4
Giải bảy 074 8 9
Giải tám 61 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 04-07-2020
Đặc biệt 317204 Đầu Đuôi
0 4, 3
Giải nhất 78335 1 8, 2, 3
Giải nhì 37570 2 0
Giải ba 43893 77718 3 5, 0
Giải tư 09874 99712 73020 4
63055 25613 03984 37298 5 5, 0
Giải năm 5692 6
Giải sáu 7750 2903 7891 7 0, 4
Giải bảy 430 8 4, 0
Giải tám 80 9 3, 8, 2, 1

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 27-06-2020
Đặc biệt 425300 Đầu Đuôi
0 0, 4
Giải nhất 33965 1 9
Giải nhì 46447 2 9, 5
Giải ba 49947 13275 3 8, 4
Giải tư 02529 44638 54969 4 7, 7, 7
70519 11591 83656 44266 5 6, 6
Giải năm 7604 6 5, 9, 6
Giải sáu 3825 0171 6034 7 5, 1
Giải bảy 047 8
Giải tám 56 9 1

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 20-06-2020
Đặc biệt 640044 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 03069 1 4, 9
Giải nhì 01476 2 6
Giải ba 50335 72331 3 5, 1, 5, 4
Giải tư 72308 61114 55776 4 4
95619 35972 73135 45494 5 2, 9
Giải năm 1352 6 9
Giải sáu 9575 4034 9990 7 6, 6, 2, 5
Giải bảy 726 8
Giải tám 59 9 4, 0

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 13-06-2020
Đặc biệt 659113 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 30478 1 3, 4
Giải nhì 67472 2
Giải ba 97531 18661 3 1, 6, 3, 6
Giải tư 55062 64236 62355 4 8
96033 41095 48503 86990 5 5
Giải năm 5695 6 1, 2
Giải sáu 5336 7748 2014 7 8, 2, 7
Giải bảy 098 8
Giải tám 77 9 5, 0, 5, 8

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 06-06-2020
Đặc biệt 445685 Đầu Đuôi
0 2, 2
Giải nhất 15790 1 3, 6
Giải nhì 01579 2 1
Giải ba 01021 87330 3 0, 4
Giải tư 69382 82502 30079 4
59095 23478 57413 47416 5 8
Giải năm 6460 6 0
Giải sáu 1558 6387 3234 7 9, 9, 8, 5
Giải bảy 202 8 5, 2, 7
Giải tám 75 9 0, 5

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 30-05-2020
Đặc biệt 539676 Đầu Đuôi
0 3, 7, 9
Giải nhất 79887 1 4, 9
Giải nhì 23103 2 6, 0, 3, 9
Giải ba 36714 20396 3 1
Giải tư 71999 78607 38551 4 7
29531 23826 24220 29809 5 1
Giải năm 1923 6
Giải sáu 4847 6485 9483 7 6
Giải bảy 329 8 7, 5, 3
Giải tám 19 9 6, 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 23-05-2020
Đặc biệt 963846 Đầu Đuôi
0 2, 7
Giải nhất 59979 1 5, 9, 4, 5, 5, 4
Giải nhì 60415 2
Giải ba 96919 61857 3
Giải tư 14061 47514 64853 4 6
77915 22102 23407 21597 5 7, 3
Giải năm 7389 6 1
Giải sáu 8615 4996 4185 7 9
Giải bảy 794 8 9, 5
Giải tám 14 9 7, 6, 4

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 16-05-2020
Đặc biệt 886948 Đầu Đuôi
0 0, 3
Giải nhất 46476 1 4
Giải nhì 08693 2 4
Giải ba 82634 47876 3 4, 9
Giải tư 65548 02187 60140 4 8, 8, 0
91187 66385 31839 37090 5
Giải năm 9724 6
Giải sáu 8100 3114 4003 7 6, 6, 0
Giải bảy 096 8 7, 7, 5
Giải tám 70 9 3, 0, 6

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 09-05-2020
Đặc biệt 289293 Đầu Đuôi
0 7, 1, 9
Giải nhất 23985 1 9, 2
Giải nhì 21992 2 2
Giải ba 99282 50993 3 8, 1
Giải tư 12573 60307 18245 4 5, 6, 8
63922 48846 80001 51438 5
Giải năm 3669 6 9
Giải sáu 9009 8219 5112 7 3
Giải bảy 148 8 5, 2
Giải tám 31 9 3, 2, 3

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 02-05-2020
Đặc biệt 739304 Đầu Đuôi
0 4, 7, 3, 4
Giải nhất 62525 1 1
Giải nhì 69434 2 5, 7, 8
Giải ba 85707 27547 3 4, 7
Giải tư 36284 65045 45303 4 7, 5
31727 84972 38594 74990 5
Giải năm 1628 6 7
Giải sáu 1837 6267 4611 7 2
Giải bảy 185 8 4, 5
Giải tám 04 9 4, 0

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 25-04-2020
Đặc biệt 453921 Đầu Đuôi
0 4, 3, 5
Giải nhất 85561 1 4
Giải nhì 83661 2 1
Giải ba 97314 75787 3 1, 3
Giải tư 50331 75680 38904 4 7, 0
01247 87354 64003 45273 5 4
Giải năm 8686 6 1, 1, 6
Giải sáu 0333 3105 1684 7 3
Giải bảy 740 8 7, 0, 6, 4
Giải tám 66 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 28-03-2020
Đặc biệt 589811 Đầu Đuôi
0 8, 3, 8
Giải nhất 29177 1 1, 0
Giải nhì 27033 2 0
Giải ba 39738 18148 3 3, 8, 9
Giải tư 31994 27086 17939 4 8, 5
47808 28703 39386 16920 5 4
Giải năm 6289 6 6
Giải sáu 3766 1208 7310 7 7
Giải bảy 745 8 6, 6, 9
Giải tám 54 9 4

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 21-03-2020
Đặc biệt 275232 Đầu Đuôi
0 2, 1, 5
Giải nhất 26040 1 0
Giải nhì 34663 2
Giải ba 82635 19955 3 2, 5
Giải tư 36344 38652 60486 4 0, 4
88310 95085 90102 47150 5 5, 2, 0, 7
Giải năm 5063 6 3, 3
Giải sáu 9801 7581 0357 7 9
Giải bảy 305 8 6, 5, 1
Giải tám 79 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 14-03-2020
Đặc biệt 335236 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 92484 1 3, 8
Giải nhì 96113 2 7, 7, 2
Giải ba 66938 74918 3 6, 8, 2
Giải tư 10699 08427 35432 4 5, 5, 0
50027 66722 68545 49967 5 7
Giải năm 9778 6 7
Giải sáu 9091 6345 3840 7 8
Giải bảy 089 8 4, 9
Giải tám 57 9 9, 1

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 07-03-2020
Đặc biệt 005314 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 21771 1 4, 5
Giải nhì 18937 2
Giải ba 30161 58405 3 7, 5, 9, 6, 2
Giải tư 20815 57251 14284 4 0
39535 11940 16366 46457 5 1, 7, 2
Giải năm 5739 6 1, 6, 3
Giải sáu 7636 9932 6052 7 1, 6
Giải bảy 776 8 4
Giải tám 63 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 29-02-2020
Đặc biệt 930831 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 36828 1 6, 1
Giải nhì 85580 2 8
Giải ba 50432 36016 3 1, 2
Giải tư 50387 28364 21100 4
35076 73977 15272 11098 5 1
Giải năm 0551 6 4, 2
Giải sáu 7911 1377 6494 7 6, 7, 2, 7, 2
Giải bảy 762 8 0, 7
Giải tám 72 9 8, 4