Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 03-08-2020
Đặc biệt 520547 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 84344 1 2, 0, 5
Giải nhì 06680 2 2
Giải ba 39105 22012 3 5
Giải tư 15310 53322 78879 4 7, 4, 4
53915 74375 08183 77072 5
Giải năm 5244 6 1
Giải sáu 1899 7835 7982 7 9, 5, 2
Giải bảy 461 8 0, 3, 2
Giải tám 99 9 9, 9

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 27-07-2020
Đặc biệt 291822 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 44188 1 6
Giải nhì 96729 2 2, 9, 1
Giải ba 78939 15755 3 9, 4, 7, 6
Giải tư 64789 55609 35143 4 3, 8
87470 22434 53997 66337 5 5
Giải năm 5585 6
Giải sáu 2397 5021 6248 7 0
Giải bảy 036 8 8, 9, 5
Giải tám 16 9 7, 7

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 20-07-2020
Đặc biệt 146846 Đầu Đuôi
0 8, 7, 5
Giải nhất 19008 1 9, 1
Giải nhì 38841 2
Giải ba 46698 75958 3 9
Giải tư 90683 79507 29439 4 6, 1
70169 34867 17005 64678 5 8
Giải năm 4070 6 9, 7
Giải sáu 3399 5897 2619 7 8, 0, 3
Giải bảy 473 8 3
Giải tám 11 9 8, 9, 7

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 13-07-2020
Đặc biệt 703276 Đầu Đuôi
0 3, 8
Giải nhất 83721 1 3, 9, 5, 0
Giải nhì 08313 2 1, 6
Giải ba 67803 36462 3
Giải tư 01919 10049 18681 4 9, 5
94815 55353 50761 91626 5 3, 1
Giải năm 2292 6 2, 1
Giải sáu 1892 3010 6708 7 6
Giải bảy 745 8 1
Giải tám 51 9 2, 2

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 06-07-2020
Đặc biệt 535739 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 14367 1 3
Giải nhì 02580 2 4
Giải ba 45724 18113 3 9, 3, 1
Giải tư 88287 84891 26873 4 6, 8
28894 91846 33633 33369 5 3
Giải năm 3348 6 7, 9
Giải sáu 2031 6588 8699 7 3
Giải bảy 853 8 0, 7, 8
Giải tám 00 9 1, 4, 9

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 29-06-2020
Đặc biệt 897590 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 83606 1
Giải nhì 47039 2 7, 0
Giải ba 29827 17093 3 9, 3, 8, 3, 1, 2
Giải tư 55855 84920 13833 4 3, 4
84168 85738 89433 96267 5 5
Giải năm 6731 6 8, 7
Giải sáu 7132 4573 8470 7 3, 0
Giải bảy 943 8
Giải tám 44 9 0, 3

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 22-06-2020
Đặc biệt 522167 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 01325 1 7, 6, 7
Giải nhì 38154 2 5
Giải ba 18298 88609 3 0, 1
Giải tư 29491 16517 84058 4 7
30616 33430 54617 19286 5 4, 8
Giải năm 2092 6 7, 3
Giải sáu 1798 7431 7747 7 6
Giải bảy 276 8 6
Giải tám 63 9 8, 1, 2, 8

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 15-06-2020
Đặc biệt 520384 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 15796 1
Giải nhì 90150 2 7, 5, 1
Giải ba 02427 80389 3 5, 0, 8
Giải tư 19335 95245 34560 4 5
02698 27170 43830 79668 5 0
Giải năm 3797 6 0, 8, 6, 2
Giải sáu 5366 9625 7838 7 0
Giải bảy 362 8 4, 9
Giải tám 21 9 6, 8, 7

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 08-06-2020
Đặc biệt 008148 Đầu Đuôi
0 3, 3
Giải nhất 53556 1
Giải nhì 73080 2 2, 5, 5
Giải ba 10384 21768 3 3, 0
Giải tư 58952 83066 99222 4 8, 9
53563 77525 26078 27849 5 6, 2, 7
Giải năm 1857 6 8, 6, 3
Giải sáu 3903 8025 7033 7 8
Giải bảy 830 8 0, 4
Giải tám 03 9

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 01-06-2020
Đặc biệt 998875 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 21479 1 4, 4, 4, 1, 5
Giải nhì 90214 2 1, 8, 7
Giải ba 71321 67730 3 0, 5, 0
Giải tư 86914 92214 50370 4
01928 47475 56711 96788 5
Giải năm 0115 6
Giải sáu 4235 8130 3627 7 5, 9, 0, 5
Giải bảy 390 8 8, 1
Giải tám 81 9 0

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 25-05-2020
Đặc biệt 435985 Đầu Đuôi
0 3, 6, 5, 4, 6, 5, 9
Giải nhất 14003 1
Giải nhì 85575 2
Giải ba 22806 87884 3
Giải tư 70105 36304 56206 4
77197 92273 49990 45653 5 3
Giải năm 0061 6 1
Giải sáu 5585 3293 7205 7 5, 3
Giải bảy 909 8 5, 4, 5, 7
Giải tám 87 9 7, 0, 3

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 18-05-2020
Đặc biệt 806225 Đầu Đuôi
0 7, 0, 2
Giải nhất 42372 1 7, 8
Giải nhì 83207 2 5, 0
Giải ba 62885 85858 3 8
Giải tư 73217 58900 70418 4 0
29395 41250 90538 74840 5 8, 0, 9
Giải năm 1859 6
Giải sáu 3884 2120 5302 7 2, 2
Giải bảy 084 8 5, 4, 4
Giải tám 72 9 5

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 11-05-2020
Đặc biệt 480245 Đầu Đuôi
0 9, 6, 3
Giải nhất 25960 1
Giải nhì 39982 2 9
Giải ba 78390 59776 3
Giải tư 18029 79857 92474 4 5
10464 95698 96556 13109 5 7, 6, 1
Giải năm 3906 6 0, 4, 9, 7
Giải sáu 3285 1603 4869 7 6, 4
Giải bảy 351 8 2, 5
Giải tám 67 9 0, 8

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 04-05-2020
Đặc biệt 032857 Đầu Đuôi
0 2, 9, 2
Giải nhất 98268 1 6
Giải nhì 43640 2
Giải ba 68455 92160 3
Giải tư 74502 16674 54273 4 0
22909 62377 57962 08016 5 7, 5, 2
Giải năm 9389 6 8, 0, 2, 5
Giải sáu 1165 6602 2982 7 4, 3, 7, 8
Giải bảy 552 8 9, 2
Giải tám 78 9

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 30-03-2020
Đặc biệt 038564 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 50626 1 1, 0, 8
Giải nhì 73238 2 6, 6
Giải ba 14311 29641 3 8, 5
Giải tư 97357 29909 87170 4 1
20362 03094 05063 72774 5 7
Giải năm 3278 6 4, 2, 3
Giải sáu 1610 3887 2518 7 0, 4, 8
Giải bảy 226 8 7
Giải tám 35 9 4

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 23-03-2020
Đặc biệt 959294 Đầu Đuôi
0 3, 3
Giải nhất 01213 1 3, 3
Giải nhì 92841 2 3, 0
Giải ba 06152 04833 3 3
Giải tư 46876 28713 50003 4 1, 0, 8, 9
13440 44695 41948 55523 5 2
Giải năm 0971 6
Giải sáu 3649 4220 4388 7 6, 1
Giải bảy 293 8 8
Giải tám 03 9 4, 5, 3

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 16-03-2020
Đặc biệt 806051 Đầu Đuôi
0 5, 4
Giải nhất 43290 1
Giải nhì 60222 2 2, 5
Giải ba 73805 73851 3
Giải tư 75276 21979 05504 4
66660 79195 06953 27476 5 1, 1, 3
Giải năm 0385 6 0
Giải sáu 6490 2825 9681 7 6, 9, 6
Giải bảy 386 8 5, 1, 6, 5
Giải tám 85 9 0, 5, 0

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 09-03-2020
Đặc biệt 678282 Đầu Đuôi
0 3, 8, 8
Giải nhất 98286 1
Giải nhì 77354 2
Giải ba 84165 40637 3 7
Giải tư 38197 14689 70171 4 6
44903 09278 39678 57498 5 4
Giải năm 9588 6 5
Giải sáu 4171 9893 7608 7 1, 8, 8, 1
Giải bảy 646 8 2, 6, 9, 8
Giải tám 08 9 7, 8, 3

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 02-03-2020
Đặc biệt 776312 Đầu Đuôi
0 2, 9
Giải nhất 47410 1 2, 0, 9, 8
Giải nhì 79463 2 0, 3
Giải ba 54502 93919 3 2, 5
Giải tư 28232 21978 08052 4 7
87289 79163 88809 97520 5 2
Giải năm 8723 6 3, 3, 6
Giải sáu 1547 1691 2418 7 8
Giải bảy 966 8 9
Giải tám 35 9 1

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 24-02-2020
Đặc biệt 812057 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 10381 1 4, 3, 5, 1
Giải nhì 89698 2 1, 1
Giải ba 88635 70532 3 5, 2, 6, 8, 9
Giải tư 01721 72236 42221 4 2
92487 11614 28213 61915 5 7, 6, 4
Giải năm 2211 6
Giải sáu 1356 0338 1242 7
Giải bảy 554 8 1, 7
Giải tám 39 9 8