Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 31-07-2020
Đặc biệt 258093 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 06753 1 1, 8, 4, 3, 1
Giải nhì 32811 2
Giải ba 57773 87718 3 3, 4, 0
Giải tư 70765 81787 75162 4 6
63633 20034 47314 62457 5 3, 7
Giải năm 9746 6 5, 2
Giải sáu 3430 0896 2084 7 3
Giải bảy 713 8 7, 4
Giải tám 11 9 3, 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 24-07-2020
Đặc biệt 199984 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 14531 1
Giải nhì 52490 2 9
Giải ba 81936 84886 3 1, 6, 2
Giải tư 09841 95053 57946 4 1, 6, 2
64563 84689 79229 03961 5 3, 9
Giải năm 7932 6 3, 1, 3, 7
Giải sáu 0559 5863 4073 7 3
Giải bảy 767 8 4, 6, 9
Giải tám 42 9 0

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 17-07-2020
Đặc biệt 607819 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 43128 1 9, 8
Giải nhì 78844 2 8, 2
Giải ba 67599 62638 3 8, 2, 8, 8
Giải tư 54218 96596 18277 4 4, 0
60132 08880 92285 81838 5
Giải năm 7940 6
Giải sáu 0138 6277 4822 7 7, 7, 4
Giải bảy 983 8 0, 5, 3
Giải tám 74 9 9, 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 10-07-2020
Đặc biệt 302130 Đầu Đuôi
0 9, 5
Giải nhất 35116 1 6, 7, 4, 4, 8
Giải nhì 14726 2 6, 2
Giải ba 23309 50131 3 0, 1, 1
Giải tư 58831 75199 85897 4 3
69243 47471 53269 23817 5
Giải năm 5805 6 9
Giải sáu 6814 4014 4422 7 1
Giải bảy 195 8
Giải tám 18 9 9, 7, 5

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 03-07-2020
Đặc biệt 843071 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 98776 1 2
Giải nhì 12766 2
Giải ba 51247 74842 3
Giải tư 35572 92688 11094 4 7, 2, 7
21158 20952 98506 64047 5 8, 2, 5
Giải năm 1882 6 6
Giải sáu 9497 8712 3076 7 1, 6, 2, 6, 3
Giải bảy 673 8 8, 2
Giải tám 55 9 4, 7

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 26-06-2020
Đặc biệt 265767 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 39293 1 4, 6, 3, 0
Giải nhì 99614 2
Giải ba 29939 46062 3 9, 9
Giải tư 09316 86882 20613 4
24889 47061 13059 65054 5 9, 4, 6
Giải năm 3810 6 7, 2, 1, 1
Giải sáu 2888 0939 0856 7 1
Giải bảy 371 8 2, 9, 8
Giải tám 61 9 3

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 19-06-2020
Đặc biệt 654806 Đầu Đuôi
0 6, 3, 5, 5, 1, 2
Giải nhất 58403 1 1, 3, 8
Giải nhì 19305 2 9, 9
Giải ba 05291 51063 3
Giải tư 36276 61249 90529 4 9
63105 05996 94311 52001 5
Giải năm 2013 6 3, 4
Giải sáu 4329 3002 3918 7 6
Giải bảy 688 8 8
Giải tám 64 9 1, 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 12-06-2020
Đặc biệt 209582 Đầu Đuôi
0 6, 2, 8
Giải nhất 41606 1 1
Giải nhì 07762 2
Giải ba 64463 17588 3 4
Giải tư 99681 06311 38996 4 8
82066 88989 64277 67880 5 8, 6
Giải năm 5358 6 2, 3, 6
Giải sáu 1656 3002 7548 7 7
Giải bảy 634 8 2, 8, 1, 9, 0
Giải tám 08 9 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 05-06-2020
Đặc biệt 314076 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 26242 1
Giải nhì 01479 2
Giải ba 93342 40933 3 3, 0
Giải tư 90386 11955 15686 4 2, 2, 5
52657 67045 16555 16030 5 5, 7, 5, 1
Giải năm 2187 6 0, 0
Giải sáu 7660 5960 0451 7 6, 9
Giải bảy 309 8 6, 6, 7
Giải tám 93 9 3

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 29-05-2020
Đặc biệt 479476 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 29281 1 4, 9
Giải nhì 57377 2 2, 2, 2
Giải ba 92722 22614 3 1
Giải tư 09931 37845 78119 4 5, 9
07949 73500 06922 66554 5 4, 7
Giải năm 1399 6 4
Giải sáu 7922 9677 9557 7 6, 7, 7
Giải bảy 564 8 1, 4
Giải tám 84 9 9

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 22-05-2020
Đặc biệt 567574 Đầu Đuôi
0 6, 1, 1, 0, 2, 4
Giải nhất 22406 1 7
Giải nhì 99617 2 8
Giải ba 24760 04564 3 9, 6, 4
Giải tư 99501 28678 85801 4
38139 07764 41261 17800 5
Giải năm 4136 6 0, 4, 4, 1
Giải sáu 4802 6704 3728 7 4, 8
Giải bảy 781 8 1
Giải tám 34 9

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 15-05-2020
Đặc biệt 454513 Đầu Đuôi
0 9, 8
Giải nhất 86351 1 3, 0, 4
Giải nhì 07582 2 6, 1
Giải ba 23771 03293 3 5, 6
Giải tư 03155 22766 27609 4 1
60355 36935 10426 45451 5 1, 5, 5, 1
Giải năm 3910 6 6
Giải sáu 5908 3841 6414 7 1
Giải bảy 021 8 2
Giải tám 36 9 3

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 08-05-2020
Đặc biệt 013110 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 76049 1 0, 5, 9
Giải nhì 98565 2 7, 5, 0
Giải ba 95027 60769 3 2, 2, 4
Giải tư 48825 58354 37681 4 9, 8
99615 43080 25020 83366 5 4
Giải năm 4919 6 5, 9, 6
Giải sáu 6632 5971 3432 7 1
Giải bảy 734 8 1, 0
Giải tám 48 9

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 01-05-2020
Đặc biệt 051830 Đầu Đuôi
0 8, 4, 1
Giải nhất 75339 1 9
Giải nhì 71788 2 3, 0
Giải ba 14279 67608 3 0, 9, 0
Giải tư 21119 18504 93995 4
38401 86993 77388 01263 5 0
Giải năm 1686 6 3
Giải sáu 6450 4230 5023 7 9
Giải bảy 420 8 8, 8, 6, 8
Giải tám 88 9 5, 3

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 24-04-2020
Đặc biệt 544277 Đầu Đuôi
0 0, 6, 5
Giải nhất 28762 1 0, 9, 3, 6
Giải nhì 81200 2 6, 5
Giải ba 67083 04475 3 8
Giải tư 51226 56638 64406 4
65295 55505 75225 88661 5
Giải năm 6110 6 2, 1, 0
Giải sáu 6419 6660 9392 7 7, 5
Giải bảy 013 8 3
Giải tám 16 9 5, 2

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 27-03-2020
Đặc biệt 871615 Đầu Đuôi
0 0, 7
Giải nhất 77560 1 5, 7
Giải nhì 03085 2 2, 4, 2, 4
Giải ba 17422 64724 3 5, 5, 2
Giải tư 23022 51435 71017 4
76635 89524 17354 79278 5 4, 8
Giải năm 0897 6 0
Giải sáu 2300 5632 3081 7 8
Giải bảy 307 8 5, 1
Giải tám 58 9 7

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 20-03-2020
Đặc biệt 886252 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 14858 1
Giải nhì 78187 2 8, 7, 4
Giải ba 70296 55741 3 0
Giải tư 29505 09428 35450 4 1
28155 64350 04971 98753 5 2, 8, 0, 5, 0, 3, 8, 1
Giải năm 5830 6 5
Giải sáu 7058 3651 2227 7 1
Giải bảy 365 8 7
Giải tám 24 9 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 13-03-2020
Đặc biệt 148637 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 69018 1 8, 5, 1
Giải nhì 44515 2 4, 6, 9, 1
Giải ba 62094 55692 3 7, 4
Giải tư 75424 69402 94134 4 0, 6, 5
32985 41926 79429 11940 5
Giải năm 1746 6
Giải sáu 7921 6845 1473 7 3
Giải bảy 311 8 5
Giải tám 98 9 4, 2, 8

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 06-03-2020
Đặc biệt 376161 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 98141 1
Giải nhì 82748 2 5, 4
Giải ba 16897 84576 3
Giải tư 62544 49425 41887 4 1, 8, 4, 1, 2, 4
05054 18382 56741 87924 5 4, 5
Giải năm 5742 6 1, 9
Giải sáu 0144 2396 4869 7 6
Giải bảy 703 8 7, 2
Giải tám 55 9 7, 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 28-02-2020
Đặc biệt 366856 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 38859 1 8, 5, 1
Giải nhì 83620 2 0, 5, 5, 8
Giải ba 80725 56225 3 2, 7
Giải tư 13989 71418 63597 4 3, 2
76885 72343 61684 54086 5 6, 9
Giải năm 2232 6
Giải sáu 2315 4728 3142 7
Giải bảy 037 8 9, 5, 4, 6
Giải tám 11 9 7