Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 01-08-2020
Đặc biệt 418922 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 84217 1 7, 6, 8, 0
Giải nhì 87544 2 2
Giải ba 87216 81879 3 7, 3
Giải tư 34443 16618 73277 4 4, 3, 4
09756 99285 46557 17644 5 6, 7, 2
Giải năm 6352 6 6, 7
Giải sáu 3737 3866 9910 7 9, 7
Giải bảy 433 8 5
Giải tám 67 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 25-07-2020
Đặc biệt 541136 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 62570 1 4, 2, 0, 2
Giải nhì 57969 2 8, 5, 2
Giải ba 05155 20628 3 6, 8, 1
Giải tư 51314 87138 29125 4 8
85373 17422 70348 73812 5 5, 6
Giải năm 7492 6 9
Giải sáu 6731 4710 8156 7 0, 3
Giải bảy 488 8 8
Giải tám 12 9 2

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 18-07-2020
Đặc biệt 872546 Đầu Đuôi
0 7, 9
Giải nhất 63376 1 4, 3
Giải nhì 49186 2
Giải ba 30407 91761 3 4
Giải tư 78158 35409 64166 4 6, 6
27846 49754 52714 49599 5 8, 4, 8
Giải năm 8713 6 1, 6, 0
Giải sáu 8095 1358 4860 7 6, 5
Giải bảy 475 8 6
Giải tám 34 9 9, 5

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 11-07-2020
Đặc biệt 854874 Đầu Đuôi
0 4, 6, 4
Giải nhất 56704 1 9, 5
Giải nhì 56432 2 0, 0, 8
Giải ba 19119 78064 3 2, 4
Giải tư 56406 28704 84434 4 9
90620 30520 33788 94275 5 6
Giải năm 5115 6 4
Giải sáu 1149 0756 6928 7 4, 5, 4
Giải bảy 174 8 8, 5
Giải tám 85 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 04-07-2020
Đặc biệt 041602 Đầu Đuôi
0 2, 1
Giải nhất 85439 1 6, 7
Giải nhì 02416 2
Giải ba 62257 07917 3 9, 5
Giải tư 95651 92578 13895 4 4, 7
54480 51593 25698 25935 5 7, 1, 0, 3
Giải năm 2350 6 2
Giải sáu 1344 4053 8062 7 8
Giải bảy 747 8 0
Giải tám 01 9 5, 3, 8

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 27-06-2020
Đặc biệt 507386 Đầu Đuôi
0 4, 5
Giải nhất 56779 1 2
Giải nhì 75288 2 4
Giải ba 43073 79158 3 4, 6
Giải tư 33082 57761 32295 4 2
00604 93795 21534 79554 5 8, 4
Giải năm 8542 6 1
Giải sáu 3712 4924 6783 7 9, 3
Giải bảy 605 8 6, 8, 2, 3
Giải tám 36 9 5, 5

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 20-06-2020
Đặc biệt 940304 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 42297 1 9, 4
Giải nhì 94329 2 9, 5
Giải ba 99187 83819 3 8
Giải tư 51983 81386 44772 4
81170 46370 60464 28681 5
Giải năm 3992 6 4, 9
Giải sáu 2169 5325 7238 7 2, 0, 0, 4
Giải bảy 774 8 7, 3, 6, 1
Giải tám 14 9 7, 2

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 13-06-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1 3, 0, 7
Giải nhì 54684 2
Giải ba 34286 08561 3 8, 1
Giải tư 16513 66940 55042 4 0, 2, 4
58310 05870 26817 31444 5 8, 2
Giải năm 9058 6 1
Giải sáu 0338 8631 5798 7 0, 1
Giải bảy 952 8 4, 6
Giải tám 71 9 8

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 06-06-2020
Đặc biệt 576455 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 08083 1 7, 2, 4, 2
Giải nhì 97620 2 0, 5, 5
Giải ba 29917 48065 3 8
Giải tư 79861 18858 60412 4 5
28725 38714 10912 91945 5 5, 8
Giải năm 6025 6 5, 1
Giải sáu 0978 0485 7082 7 8
Giải bảy 282 8 3, 5, 2, 2
Giải tám 38 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 30-05-2020
Đặc biệt 448245 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 94440 1 2, 2, 0, 5, 7
Giải nhì 92412 2
Giải ba 06353 49012 3 7, 5, 3, 6
Giải tư 18237 69053 38058 4 5, 0, 5
70245 01983 96953 74635 5 3, 3, 8, 3, 3
Giải năm 0910 6
Giải sáu 5215 1953 2933 7
Giải bảy 336 8 3
Giải tám 17 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 23-05-2020
Đặc biệt 351737 Đầu Đuôi
0 4, 0
Giải nhất 01411 1 1
Giải nhì 10735 2 2
Giải ba 16204 24048 3 7, 5, 2
Giải tư 94084 40197 86672 4 8, 4
39244 36350 80293 52032 5 0
Giải năm 8467 6 7, 8
Giải sáu 7400 1268 9222 7 2, 4
Giải bảy 984 8 4, 4
Giải tám 74 9 7, 3

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 16-05-2020
Đặc biệt 562668 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 74938 1 9
Giải nhì 85470 2 8
Giải ba 20303 03682 3 8, 8, 8
Giải tư 64077 02438 98199 4
14782 90462 97719 87528 5 9
Giải năm 5475 6 8, 2, 3
Giải sáu 7092 9963 4138 7 0, 7, 5
Giải bảy 759 8 2, 2, 4
Giải tám 84 9 9, 2

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 09-05-2020
Đặc biệt 143843 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 42180 1 5, 7, 4, 5
Giải nhì 06381 2 6, 2, 8
Giải ba 60761 45726 3 0
Giải tư 97760 68876 18022 4 3, 6, 1
90915 17646 41917 25028 5
Giải năm 6514 6 1, 0
Giải sáu 0782 6341 9515 7 6
Giải bảy 830 8 0, 1, 2
Giải tám 93 9 3

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 02-05-2020
Đặc biệt 090724 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 71510 1 0, 9, 0
Giải nhì 28309 2 4
Giải ba 66819 79745 3 6, 3
Giải tư 71236 10163 37533 4 5, 9
98249 64790 22898 21394 5
Giải năm 0282 6 3
Giải sáu 3871 9185 5099 7 1
Giải bảy 010 8 2, 5
Giải tám 92 9 0, 8, 4, 9, 2

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 28-03-2020
Đặc biệt 851421 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 42744 1
Giải nhì 05296 2 1, 3
Giải ba 30223 40482 3
Giải tư 61085 20807 13065 4 4
61853 24490 03472 53450 5 3, 0, 4
Giải năm 8795 6 5, 9, 5
Giải sáu 5069 9154 5565 7 2, 9
Giải bảy 283 8 2, 5, 3
Giải tám 79 9 6, 0, 5

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 21-03-2020
Đặc biệt 555859 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 32084 1
Giải nhì 45038 2 3
Giải ba 63354 41557 3 8, 3, 6
Giải tư 10233 73285 12976 4 0
26223 88272 24581 58775 5 9, 4, 7, 7, 0
Giải năm 5973 6 1
Giải sáu 2936 2840 8957 7 6, 2, 5, 3
Giải bảy 650 8 4, 5, 1
Giải tám 61 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 14-03-2020
Đặc biệt 171795 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 51063 1 0
Giải nhì 04110 2 4, 8
Giải ba 11224 77528 3 4, 0
Giải tư 12866 91655 53759 4 1
69174 15854 69441 35654 5 5, 9, 4, 4
Giải năm 0534 6 3, 6, 0
Giải sáu 1991 0730 7660 7 4
Giải bảy 098 8
Giải tám 90 9 5, 1, 8, 0

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 07-03-2020
Đặc biệt 630929 Đầu Đuôi
0 5, 7
Giải nhất 19930 1 4, 0
Giải nhì 01075 2 9
Giải ba 47005 63378 3 0, 0, 0
Giải tư 96207 44696 61743 4 3, 9
69468 00714 29260 45357 5 7
Giải năm 8949 6 8, 0
Giải sáu 9910 2473 5672 7 5, 8, 3, 2
Giải bảy 630 8
Giải tám 30 9 6

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 29-02-2020
Đặc biệt 271998 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 66386 1 4
Giải nhì 09945 2 5, 7
Giải ba 93981 02248 3 6
Giải tư 04953 95425 45994 4 5, 8, 3
76283 16714 80536 73864 5 3
Giải năm 9762 6 4, 2
Giải sáu 6343 3927 1576 7 6, 0
Giải bảy 703 8 6, 1, 3
Giải tám 70 9 8, 4

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 22-02-2020
Đặc biệt 936904 Đầu Đuôi
0 4, 7, 9, 1
Giải nhất 18219 1 9
Giải nhì 35052 2 6, 1, 6
Giải ba 30797 26526 3 8
Giải tư 36321 40607 53788 4
90092 86483 01878 90290 5 2
Giải năm 1009 6
Giải sáu 9077 5598 5238 7 8, 7
Giải bảy 726 8 8, 3
Giải tám 01 9 7, 2, 0, 8