Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 03-08-2020
Đặc biệt 171897 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 12640 1 9, 8
Giải nhì 20486 2 0
Giải ba 04619 75254 3
Giải tư 88999 02291 49582 4 0, 1
73185 79485 64155 62375 5 4, 5, 5
Giải năm 8020 6
Giải sáu 8255 3975 2818 7 5, 5
Giải bảy 641 8 6, 2, 5, 5
Giải tám 05 9 7, 9, 1

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 01-08-2020
Đặc biệt 126157 Đầu Đuôi
0 5, 0
Giải nhất 38786 1 7, 4
Giải nhì 24099 2 1
Giải ba 09605 34135 3 5, 0
Giải tư 04965 38221 48183 4 4
23290 16817 46500 76660 5 7
Giải năm 3294 6 5, 0
Giải sáu 8344 5130 7014 7 8
Giải bảy 678 8 6, 3
Giải tám 97 9 9, 0, 4, 7

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 27-07-2020
Đặc biệt 470661 Đầu Đuôi
0 8, 9
Giải nhất 58895 1 6
Giải nhì 53873 2 4, 3, 4
Giải ba 86271 55635 3 5, 2
Giải tư 25524 73216 82623 4
33254 25532 71008 79609 5 4, 3
Giải năm 4265 6 1, 5
Giải sáu 0953 6075 6179 7 3, 1, 5, 9, 0
Giải bảy 770 8
Giải tám 24 9 5

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 25-07-2020
Đặc biệt 971528 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 44812 1 2, 6, 2, 7, 8
Giải nhì 26428 2 8, 8, 9
Giải ba 51290 26187 3 3, 6, 5
Giải tư 46774 05233 74816 4 7
52280 41612 96517 96936 5 6
Giải năm 2318 6
Giải sáu 7829 7335 9656 7 4, 6
Giải bảy 276 8 7, 0
Giải tám 47 9 0

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 20-07-2020
Đặc biệt 998773 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 19966 1 1, 4, 3
Giải nhì 09474 2
Giải ba 99571 83211 3 3, 0, 6, 2
Giải tư 53888 92582 44033 4
40130 80214 73487 72369 5
Giải năm 3336 6 6, 9, 9
Giải sáu 6832 0113 1503 7 3, 4, 1, 9
Giải bảy 179 8 8, 2, 7
Giải tám 69 9

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 18-07-2020
Đặc biệt 250350 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 86420 1
Giải nhì 02883 2 0, 4, 5, 9
Giải ba 14278 40452 3 3
Giải tư 47291 49777 95096 4 2
18189 63633 20104 70024 5 0, 2
Giải năm 9083 6
Giải sáu 3987 3225 2572 7 8, 7, 2
Giải bảy 329 8 3, 9, 3, 7
Giải tám 42 9 1, 6

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 13-07-2020
Đặc biệt 080644 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 50552 1 6, 7
Giải nhì 68457 2 5
Giải ba 32091 16939 3 9
Giải tư 88962 34961 41788 4 4, 5
59716 46725 24271 19003 5 2, 7, 3, 2
Giải năm 6217 6 2, 1, 2
Giải sáu 6853 5252 3262 7 1, 5
Giải bảy 145 8 8
Giải tám 75 9 1

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 11-07-2020
Đặc biệt 347375 Đầu Đuôi
0 7, 2
Giải nhất 78184 1 9, 3
Giải nhì 38321 2 1, 8
Giải ba 37883 74138 3 8, 1
Giải tư 48693 94107 65554 4
31566 81928 51655 12731 5 4, 5
Giải năm 1519 6 6, 3
Giải sáu 7902 1463 0978 7 5, 8
Giải bảy 292 8 4, 3
Giải tám 13 9 3, 2

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 06-07-2020
Đặc biệt 721311 Đầu Đuôi
0 1, 4
Giải nhất 55594 1 1, 8
Giải nhì 13088 2 6
Giải ba 68590 59141 3
Giải tư 03042 22668 16094 4 1, 2
01263 48298 54275 25001 5
Giải năm 8497 6 8, 3
Giải sáu 4518 6874 7186 7 5, 4
Giải bảy 104 8 8, 6
Giải tám 26 9 4, 0, 4, 8, 7

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 04-07-2020
Đặc biệt 832802 Đầu Đuôi
0 2, 6, 1
Giải nhất 23367 1 2
Giải nhì 46162 2 5
Giải ba 47112 79833 3 3, 0
Giải tư 37306 50525 52430 4 6
38566 58780 89273 72795 5
Giải năm 3446 6 7, 2, 6, 8, 7
Giải sáu 1690 5268 6770 7 3, 0
Giải bảy 267 8 0
Giải tám 01 9 5, 0

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 29-06-2020
Đặc biệt 617635 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 60467 1 2
Giải nhì 05603 2 5
Giải ba 49342 93981 3 5, 8
Giải tư 70338 73412 53525 4 2, 8, 6, 3
60771 57199 58455 99176 5 5, 7
Giải năm 6348 6 7, 0
Giải sáu 8846 7657 4660 7 1, 6, 9
Giải bảy 943 8 1
Giải tám 79 9 9

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 27-06-2020
Đặc biệt 181065 Đầu Đuôi
0 4, 9
Giải nhất 92704 1 5
Giải nhì 46360 2 1, 9, 1
Giải ba 04284 85164 3 3, 6
Giải tư 66921 69409 55529 4
75133 66775 24557 66882 5 7, 3
Giải năm 1915 6 5, 0, 4
Giải sáu 5871 5380 0721 7 5, 1
Giải bảy 053 8 4, 2, 0
Giải tám 36 9

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 22-06-2020
Đặc biệt 008625 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 94862 1 0, 6, 4
Giải nhì 02730 2 5, 7
Giải ba 20238 20582 3 0, 8
Giải tư 35455 45582 45594 4
13780 78510 15216 09076 5 5, 0
Giải năm 0273 6 2
Giải sáu 4114 2250 9927 7 6, 3, 3
Giải bảy 497 8 2, 2, 0
Giải tám 73 9 4, 7

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 20-06-2020
Đặc biệt 400167 Đầu Đuôi
0 4, 2, 2, 2, 9
Giải nhất 74187 1 4, 1
Giải nhì 66004 2 5
Giải ba 55202 09370 3 7
Giải tư 37414 16675 16740 4 0
31802 75884 65188 75963 5 0
Giải năm 4602 6 7, 3
Giải sáu 6925 3909 7650 7 0, 5
Giải bảy 337 8 7, 4, 8
Giải tám 11 9

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 15-06-2020
Đặc biệt 456826 Đầu Đuôi
0 1, 0, 5
Giải nhất 04724 1 4
Giải nhì 85301 2 6, 4, 4
Giải ba 31982 49990 3
Giải tư 79057 56300 60143 4 3, 6, 6, 5
55476 04146 81005 18769 5 7, 4
Giải năm 8646 6 9
Giải sáu 0345 9324 3354 7 6, 4
Giải bảy 774 8 2
Giải tám 14 9 0

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 13-06-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2 7
Giải ba 3 1, 6, 5
Giải tư 97099 56067 24843 4 3, 5, 9
66487 53745 87082 60293 5
Giải năm 6727 6 7
Giải sáu 8931 8636 3779 7 9
Giải bảy 735 8 7, 2
Giải tám 49 9 9, 3

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 08-06-2020
Đặc biệt 001064 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 72283 1
Giải nhì 70370 2
Giải ba 65937 00386 3 7, 6
Giải tư 59096 26580 73491 4 9
96764 93136 31109 99991 5 2
Giải năm 2952 6 4, 4, 7
Giải sáu 9249 1774 4076 7 0, 4, 6
Giải bảy 382 8 3, 6, 0, 2
Giải tám 67 9 6, 1, 1

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 06-06-2020
Đặc biệt 717635 Đầu Đuôi
0 0, 0
Giải nhất 72981 1 6, 8
Giải nhì 64321 2 1, 5, 3, 3
Giải ba 45500 32892 3 5, 4, 6
Giải tư 41725 40760 26455 4 6, 3
35134 52916 29423 47646 5 5
Giải năm 4374 6 0
Giải sáu 0136 9843 5123 7 4
Giải bảy 400 8 1
Giải tám 18 9 2

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 01-06-2020
Đặc biệt 499172 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 51450 1
Giải nhì 70522 2 2, 6, 0, 7
Giải ba 12381 66696 3
Giải tư 95242 69051 57193 4 2
90126 74484 24407 52320 5 0, 1
Giải năm 1361 6 1, 9
Giải sáu 3627 3169 8371 7 2, 1
Giải bảy 298 8 1, 4
Giải tám 99 9 6, 3, 8, 9

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 30-05-2020
Đặc biệt 907577 Đầu Đuôi
0 1, 9
Giải nhất 91211 1 1, 7, 3
Giải nhì 98675 2 6
Giải ba 84488 35126 3 4, 8
Giải tư 46269 20634 79917 4
29884 86351 94401 34775 5 1, 5
Giải năm 2766 6 9, 6
Giải sáu 1338 6055 4609 7 7, 5, 5, 1
Giải bảy 413 8 8, 4
Giải tám 71 9