Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 25-05-2020
Đặc biệt 006149 Đầu Đuôi
0 5, 2
Giải nhất 70910 1 0, 4, 9
Giải nhì 33133 2 8, 0
Giải ba 81714 08105 3 3, 7
Giải tư 61128 63484 14454 4 9
37137 78402 16696 07920 5 4, 9
Giải năm 5274 6
Giải sáu 3576 1859 2676 7 4, 6, 6
Giải bảy 419 8 4
Giải tám 92 9 6, 2

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 23-05-2020
Đặc biệt 488480 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 14885 1 2
Giải nhì 26624 2 4, 3
Giải ba 48892 55497 3
Giải tư 09123 59561 77354 4 5
80165 02861 75497 20975 5 4
Giải năm 7082 6 1, 5, 1
Giải sáu 3045 5798 9779 7 5, 9
Giải bảy 012 8 0, 5, 2
Giải tám 95 9 2, 7, 7, 8, 5

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 18-05-2020
Đặc biệt 347672 Đầu Đuôi
0 0, 0
Giải nhất 30357 1 4
Giải nhì 20137 2
Giải ba 59784 97055 3 7, 0, 2
Giải tư 84000 95682 96242 4 2, 1
33430 09841 13032 01898 5 7, 5, 6
Giải năm 2166 6 6
Giải sáu 3698 6014 2156 7 2
Giải bảy 695 8 4, 2
Giải tám 00 9 8, 8, 5

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 16-05-2020
Đặc biệt 723711 Đầu Đuôi
0 6, 7
Giải nhất 65452 1 1, 7, 4
Giải nhì 90342 2 3, 4
Giải ba 18706 14307 3 2, 3, 8
Giải tư 90432 92251 09317 4 2, 2
66133 80214 89969 33738 5 2, 1
Giải năm 6142 6 9
Giải sáu 8023 8679 8278 7 9, 8, 4
Giải bảy 974 8
Giải tám 24 9

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 11-05-2020
Đặc biệt 577014 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 92711 1 4, 1, 4, 5
Giải nhì 25344 2
Giải ba 84614 30371 3 8, 8, 4
Giải tư 31186 81609 92938 4 4, 0
34666 74989 72240 70515 5 2, 2
Giải năm 9283 6 6
Giải sáu 4538 4334 7652 7 1
Giải bảy 252 8 6, 9, 3, 8
Giải tám 88 9

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 09-05-2020
Đặc biệt 028667 Đầu Đuôi
0 2, 8, 6, 9
Giải nhất 01146 1
Giải nhì 44252 2 8, 4
Giải ba 35336 84088 3 6, 2
Giải tư 95102 29908 15289 4 6, 4
72106 75028 76388 10681 5 2
Giải năm 4544 6 7, 5
Giải sáu 8609 0024 6065 7 5
Giải bảy 932 8 8, 9, 8, 1
Giải tám 75 9

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 04-05-2020
Đặc biệt 245914 Đầu Đuôi
0 5, 7, 4
Giải nhất 98254 1 4, 0, 8, 8, 1
Giải nhì 34458 2 7
Giải ba 01479 31610 3
Giải tư 60405 58418 90140 4 0
87507 18460 69487 39718 5 4, 8
Giải năm 7811 6 0, 9
Giải sáu 4769 5727 9285 7 9, 9
Giải bảy 404 8 7, 5
Giải tám 79 9

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 02-05-2020
Đặc biệt 027935 Đầu Đuôi
0 4, 8, 5, 7
Giải nhất 57874 1 9
Giải nhì 23195 2 0
Giải ba 13649 37270 3 5, 5
Giải tư 35104 04920 82208 4 9
39171 92473 88419 66866 5 6
Giải năm 5077 6 6
Giải sáu 2005 1907 6335 7 4, 0, 1, 3, 7, 2
Giải bảy 272 8
Giải tám 56 9 5

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 30-03-2020
Đặc biệt 318181 Đầu Đuôi
0 8, 1, 7, 9
Giải nhất 04577 1 3, 2
Giải nhì 14648 2 5
Giải ba 55194 06608 3 4
Giải tư 51101 54534 36307 4 8
82657 64325 00509 09855 5 7, 5, 4, 8
Giải năm 4013 6
Giải sáu 0793 2354 0087 7 7
Giải bảy 658 8 1, 7
Giải tám 12 9 4, 3

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 28-03-2020
Đặc biệt 902358 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 15386 1 8
Giải nhì 68518 2 5, 7
Giải ba 85053 15425 3 5
Giải tư 66062 29327 74288 4
15854 22935 86253 61684 5 8, 3, 4, 3, 3, 5
Giải năm 1961 6 2, 1
Giải sáu 2572 4499 4053 7 2, 7
Giải bảy 177 8 6, 8, 4
Giải tám 55 9 9

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 23-03-2020
Đặc biệt 850221 Đầu Đuôi
0 4, 7
Giải nhất 08193 1 6
Giải nhì 35731 2 1
Giải ba 33204 12791 3 1, 9, 4
Giải tư 64674 81642 88950 4 2, 1, 1
98239 24554 69941 93516 5 0, 4
Giải năm 1441 6
Giải sáu 2276 9783 6379 7 4, 6, 9
Giải bảy 007 8 3
Giải tám 34 9 3, 1

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 21-03-2020
Đặc biệt 200391 Đầu Đuôi
0 5, 5
Giải nhất 53219 1 9, 6, 2, 2, 6
Giải nhì 30167 2
Giải ba 18664 74938 3 8, 8, 1
Giải tư 38005 08938 61899 4 1, 9
10916 07762 91241 33231 5
Giải năm 4449 6 7, 4, 2
Giải sáu 9912 6705 9612 7
Giải bảy 397 8
Giải tám 16 9 1, 9, 7

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 16-03-2020
Đặc biệt 237611 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 17094 1 1, 5, 7, 5, 6
Giải nhì 99830 2 6
Giải ba 96915 61126 3 0, 2
Giải tư 88760 22297 02264 4 2
28017 96473 38994 00797 5
Giải năm 6172 6 0, 4
Giải sáu 5232 5715 1242 7 3, 2
Giải bảy 605 8
Giải tám 16 9 4, 7, 4, 7

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 14-03-2020
Đặc biệt 025319 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 07417 1 9, 7, 2, 6
Giải nhì 79653 2 5
Giải ba 70139 09212 3 9, 3, 1, 2
Giải tư 68733 35131 29362 4 2
33825 34706 66869 24632 5 3, 9
Giải năm 4665 6 2, 9, 5, 7
Giải sáu 1582 3759 0042 7
Giải bảy 216 8 2
Giải tám 67 9

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 09-03-2020
Đặc biệt 430062 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 51830 1 4, 5, 1
Giải nhì 95667 2
Giải ba 85277 72073 3 0, 6, 8
Giải tư 47688 93836 40714 4 3, 7, 3
86494 43215 15270 38489 5 1
Giải năm 8851 6 2, 7
Giải sáu 8643 0338 5811 7 7, 3, 0
Giải bảy 247 8 8, 9
Giải tám 43 9 4

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 07-03-2020
Đặc biệt 231706 Đầu Đuôi
0 6, 5, 6, 0
Giải nhất 57305 1 2
Giải nhì 66440 2
Giải ba 14574 40384 3 0
Giải tư 49979 84430 70206 4 0, 0
73295 74253 93099 85912 5 3, 3, 1
Giải năm 1800 6 0
Giải sáu 8153 4240 6374 7 4, 9, 4
Giải bảy 060 8 4
Giải tám 51 9 5, 9

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 02-03-2020
Đặc biệt 365329 Đầu Đuôi
0 0, 6
Giải nhất 12833 1 1
Giải nhì 72124 2 9, 4, 4, 4, 3, 3, 4
Giải ba 93768 79400 3 3
Giải tư 30770 68261 99324 4
95099 07795 08524 93706 5
Giải năm 1923 6 8, 1
Giải sáu 5123 9811 7398 7 0
Giải bảy 587 8 7
Giải tám 24 9 9, 5, 8

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 29-02-2020
Đặc biệt 049184 Đầu Đuôi
0 4, 3, 2, 5
Giải nhất 79504 1 9, 6, 9
Giải nhì 32644 2 3, 1, 5
Giải ba 59399 51223 3
Giải tư 85321 20574 74197 4 4
02595 18091 93057 68803 5 7
Giải năm 8919 6
Giải sáu 5116 8602 3405 7 4
Giải bảy 325 8 4
Giải tám 19 9 9, 7, 5, 1

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 24-02-2020
Đặc biệt 236092 Đầu Đuôi
0 4, 8, 1
Giải nhất 56723 1 3, 4
Giải nhì 62946 2 3
Giải ba 25304 79854 3
Giải tư 49144 05313 01408 4 6, 4
44501 61066 37072 36696 5 4
Giải năm 4888 6 6, 6
Giải sáu 5390 7387 9914 7 2
Giải bảy 266 8 8, 7, 0
Giải tám 80 9 2, 6, 0

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 22-02-2020
Đặc biệt 153601 Đầu Đuôi
0 1, 2
Giải nhất 21032 1 0, 7, 4, 4
Giải nhì 80851 2
Giải ba 28659 62610 3 2
Giải tư 88417 18689 95767 4 6, 6
27946 54551 62402 59674 5 1, 9, 1
Giải năm 4290 6 7, 6
Giải sáu 0514 8697 1514 7 4
Giải bảy 246 8 9
Giải tám 66 9 0, 7