Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 02-08-2020
Đặc biệt 390591 Đầu Đuôi
0 4, 7
Giải nhất 00019 1 9, 6
Giải nhì 46466 2 7, 4, 1
Giải ba 73016 54589 3 1
Giải tư 40445 03527 26379 4 5, 5, 6
21831 46424 29295 29445 5 4, 5
Giải năm 1746 6 6
Giải sáu 6004 1321 5307 7 9
Giải bảy 654 8 9
Giải tám 55 9 1, 5

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 29-07-2020
Đặc biệt 112464 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 32182 1 4, 0, 9, 5
Giải nhì 67428 2 8, 7
Giải ba 65963 39887 3
Giải tư 50602 16280 77092 4
14327 87314 69710 11893 5
Giải năm 8683 6 4, 3
Giải sáu 5499 4819 7774 7 4
Giải bảy 215 8 2, 7, 0, 3
Giải tám 97 9 2, 3, 9, 7

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 26-07-2020
Đặc biệt 213815 Đầu Đuôi
0 0, 1, 4
Giải nhất 14326 1 5, 0, 1, 1
Giải nhì 36610 2 6
Giải ba 56285 34361 3 2
Giải tư 74174 84211 84684 4 0
52283 63040 07000 22232 5 0
Giải năm 6111 6 1
Giải sáu 6901 0275 9250 7 4, 5
Giải bảy 904 8 5, 4, 3, 6
Giải tám 86 9

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 22-07-2020
Đặc biệt 453120 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 85677 1 7
Giải nhì 46278 2 0, 4, 1
Giải ba 62848 30717 3 0, 9, 9
Giải tư 68630 36409 96195 4 8, 5
70172 63271 31924 40571 5 6
Giải năm 2545 6
Giải sáu 9039 6121 0856 7 7, 8, 2, 1, 1
Giải bảy 939 8 3
Giải tám 83 9 5

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 19-07-2020
Đặc biệt 354688 Đầu Đuôi
0 2, 4
Giải nhất 58328 1
Giải nhì 70670 2 8, 5, 5
Giải ba 12377 43325 3
Giải tư 67940 18292 26725 4 0, 9, 7
59963 52749 25893 27102 5
Giải năm 2004 6 3, 5
Giải sáu 7965 7585 7347 7 0, 7
Giải bảy 591 8 8, 5, 4
Giải tám 84 9 2, 3, 1

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 15-07-2020
Đặc biệt 084934 Đầu Đuôi
0 9, 8
Giải nhất 76422 1
Giải nhì 93769 2 2, 4
Giải ba 03641 34458 3 4, 6, 7
Giải tư 14436 06424 56009 4 1, 7, 3
33259 69308 33952 41847 5 8, 9, 2
Giải năm 8143 6 9
Giải sáu 5737 1584 5492 7
Giải bảy 993 8 4, 9
Giải tám 89 9 2, 3

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 12-07-2020
Đặc biệt 643818 Đầu Đuôi
0 8, 6, 3
Giải nhất 68541 1 8
Giải nhì 27671 2 8
Giải ba 98308 24088 3 6, 9, 1
Giải tư 58236 31798 97906 4 1, 5, 1
32703 50045 65739 92984 5 0
Giải năm 4628 6 9
Giải sáu 1787 3831 6550 7 1
Giải bảy 041 8 8, 4, 7
Giải tám 69 9 8

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 08-07-2020
Đặc biệt 781342 Đầu Đuôi
0 3, 4, 7
Giải nhất 82803 1 2, 3, 5
Giải nhì 95904 2 0
Giải ba 12986 65712 3 5, 5
Giải tư 38935 91635 22020 4 2, 0
15592 30678 63596 38907 5 1, 6
Giải năm 2151 6
Giải sáu 8813 2815 9085 7 8
Giải bảy 956 8 6, 5
Giải tám 40 9 2, 6

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 05-07-2020
Đặc biệt 497673 Đầu Đuôi
0 9, 7
Giải nhất 01653 1
Giải nhì 19679 2 5
Giải ba 72035 43609 3 5, 2, 2, 1
Giải tư 12575 03573 42249 4 9, 5, 4
18407 81525 62845 21899 5 3, 5
Giải năm 9432 6
Giải sáu 2783 0232 5031 7 3, 9, 5, 3
Giải bảy 255 8 3
Giải tám 44 9 9

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 01-07-2020
Đặc biệt 428917 Đầu Đuôi
0 1, 7
Giải nhất 02265 1 7
Giải nhì 34194 2 8, 0
Giải ba 20161 92832 3 2, 7, 3
Giải tư 81441 72437 25064 4 1
09297 00301 60507 56928 5
Giải năm 4474 6 5, 1, 4, 8, 4
Giải sáu 2668 0933 6264 7 4, 4
Giải bảy 274 8
Giải tám 20 9 4, 7

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 28-06-2020
Đặc biệt 407133 Đầu Đuôi
0 1, 4, 2
Giải nhất 03401 1
Giải nhì 49246 2 0, 8
Giải ba 27851 95172 3 3, 5, 4
Giải tư 90220 01170 45728 4 6
59191 58435 53804 74002 5 1, 2
Giải năm 1152 6
Giải sáu 9886 3992 0977 7 2, 0, 7
Giải bảy 187 8 6, 7
Giải tám 34 9 1, 2

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 24-06-2020
Đặc biệt 046606 Đầu Đuôi
0 6, 9, 9, 0
Giải nhất 00823 1 4, 5, 9
Giải nhì 70414 2 3, 2, 4
Giải ba 11222 80115 3 4
Giải tư 40797 24776 28234 4
88724 14609 71382 80453 5 3, 9
Giải năm 4259 6
Giải sáu 3892 9709 6100 7 6
Giải bảy 719 8 2
Giải tám 98 9 7, 2, 8

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 21-06-2020
Đặc biệt 798817 Đầu Đuôi
0 7, 7, 7
Giải nhất 64007 1 7, 7, 6
Giải nhì 71295 2 4, 8, 9
Giải ba 91531 59824 3 1, 9, 5
Giải tư 81607 05139 76328 4
41881 23361 77735 89729 5
Giải năm 8888 6 1
Giải sáu 5717 8507 0993 7
Giải bảy 316 8 1, 8, 9
Giải tám 89 9 5, 3

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 17-06-2020
Đặc biệt 556547 Đầu Đuôi
0 2, 4
Giải nhất 22636 1 2
Giải nhì 60267 2
Giải ba 67996 14343 3 6
Giải tư 02402 10684 55840 4 7, 3, 0
21204 90798 46373 17793 5
Giải năm 9112 6 7, 4
Giải sáu 0977 7388 6688 7 3, 7
Giải bảy 364 8 4, 8, 8, 9
Giải tám 89 9 6, 8, 3

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 14-06-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 44 9

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 10-06-2020
Đặc biệt 482640 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 96532 1 0
Giải nhì 58361 2 0
Giải ba 20207 94442 3 2, 5, 1
Giải tư 71352 61287 58935 4 0, 2, 6
19179 23761 35757 46746 5 2, 7, 2
Giải năm 3731 6 1, 1
Giải sáu 3920 0289 7210 7 9, 1
Giải bảy 052 8 7, 9
Giải tám 71 9

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 07-06-2020
Đặc biệt 222523 Đầu Đuôi
0 4, 1
Giải nhất 18825 1 8
Giải nhì 77627 2 3, 5, 7, 3, 3
Giải ba 42158 54657 3 3
Giải tư 80098 66804 53160 4 5, 4
07183 99023 70401 15186 5 8, 7
Giải năm 4318 6 0
Giải sáu 0374 7245 3033 7 4
Giải bảy 723 8 3, 6
Giải tám 44 9 8

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 03-06-2020
Đặc biệt 862992 Đầu Đuôi
0 8, 8, 3
Giải nhất 29744 1 7, 0
Giải nhì 56523 2 3
Giải ba 45358 44554 3
Giải tư 77317 65508 75785 4 4, 5
34245 32060 14008 55288 5 8, 4, 7
Giải năm 6257 6 0, 0, 7
Giải sáu 5580 2160 9203 7
Giải bảy 967 8 5, 8, 0
Giải tám 10 9 2

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 31-05-2020
Đặc biệt 111540 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 50311 1 1, 1, 7, 2
Giải nhì 17029 2 9, 6, 0
Giải ba 94057 52482 3 5, 2
Giải tư 51735 83166 22826 4 0
00232 52611 92883 66674 5 7, 5
Giải năm 4755 6 6
Giải sáu 0817 4798 7512 7 4
Giải bảy 420 8 2, 3
Giải tám 02 9 8

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 27-05-2020
Đặc biệt 757705 Đầu Đuôi
0 5, 9
Giải nhất 28377 1 5
Giải nhì 84315 2 1, 4
Giải ba 89798 49254 3 0, 3
Giải tư 76171 28354 50621 4
13257 42624 72868 99270 5 4, 4, 7
Giải năm 9694 6 8
Giải sáu 8430 1999 7809 7 7, 1, 0, 9
Giải bảy 333 8
Giải tám 79 9 8, 4, 9