Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 24-05-2020
Đặc biệt 003722 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 64024 1 9, 2, 6
Giải nhì 50976 2 2, 4, 9, 6, 3
Giải ba 74600 87555 3
Giải tư 22499 04256 79419 4
52012 97968 18350 33529 5 5, 6, 0
Giải năm 4560 6 8, 0, 9
Giải sáu 6516 1989 7069 7 6
Giải bảy 726 8 9
Giải tám 23 9 9

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 20-05-2020
Đặc biệt 123831 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 04224 1 3
Giải nhì 29858 2 4
Giải ba 04894 80513 3 1, 2
Giải tư 23960 49902 10252 4 5
27168 15164 70257 19477 5 8, 2, 7
Giải năm 1964 6 0, 8, 4, 4, 0
Giải sáu 0073 9645 3232 7 7, 3
Giải bảy 660 8
Giải tám 99 9 4, 9

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 17-05-2020
Đặc biệt 516671 Đầu Đuôi
0 1, 1, 8
Giải nhất 88701 1 3, 6
Giải nhì 34401 2 9
Giải ba 63084 88429 3 2, 0
Giải tư 57280 67532 62289 4
85113 06160 06165 34808 5
Giải năm 9816 6 0, 5, 3, 9
Giải sáu 0363 5189 7397 7 1
Giải bảy 169 8 4, 0, 9, 9
Giải tám 30 9 7

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 13-05-2020
Đặc biệt 328093 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 77980 1 1, 5
Giải nhì 15031 2 9
Giải ba 33841 91954 3 1, 3, 5, 0
Giải tư 52386 99944 95444 4 1, 4, 4
88733 92811 59835 58787 5 4
Giải năm 5615 6
Giải sáu 9892 2782 4585 7
Giải bảy 729 8 0, 6, 7, 2, 5
Giải tám 30 9 3, 2

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 10-05-2020
Đặc biệt 076507 Đầu Đuôi
0 7, 4, 9, 3
Giải nhất 33639 1 9, 8
Giải nhì 78404 2 6
Giải ba 55219 21126 3 9
Giải tư 16884 62870 16858 4 8, 7, 6
24948 54218 91950 35047 5 8, 0, 1, 0
Giải năm 9651 6
Giải sáu 3409 5294 1646 7 0
Giải bảy 303 8 4
Giải tám 50 9 4

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 06-05-2020
Đặc biệt 205099 Đầu Đuôi
0 4, 9, 3
Giải nhất 99374 1
Giải nhì 80961 2 5, 0
Giải ba 48425 42363 3 2, 1
Giải tư 41195 69796 05697 4
56120 76504 95609 10660 5 9
Giải năm 9232 6 1, 3, 0, 3
Giải sáu 0978 0331 9103 7 4, 8
Giải bảy 559 8
Giải tám 63 9 9, 5, 6, 7

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 03-05-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1 8
Giải nhì 2 7, 0
Giải ba 85540 94753 3
Giải tư 14752 54378 96260 4 0, 0
09850 43853 15182 72653 5 3, 2, 0, 3, 3
Giải năm 9387 6 0, 6
Giải sáu 2527 9740 4320 7 8
Giải bảy 766 8 2, 7
Giải tám 18 9

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 29-04-2020
Đặc biệt 651785 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 16443 1 6, 6
Giải nhì 28359 2 9, 8, 7
Giải ba 72167 15052 3 8
Giải tư 58416 29579 06044 4 3, 4, 5
38372 26129 66993 33551 5 9, 2, 1
Giải năm 2328 6 7
Giải sáu 6497 4745 4427 7 9, 2
Giải bảy 616 8 5
Giải tám 38 9 3, 7

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 26-04-2020
Đặc biệt 493991 Đầu Đuôi
0 0, 1, 9
Giải nhất 18824 1 4, 6, 2, 7
Giải nhì 92127 2 4, 7
Giải ba 80550 70100 3
Giải tư 68814 40561 14216 4 0
33899 81201 78340 64965 5 0, 6
Giải năm 5012 6 1, 5
Giải sáu 7517 7256 5190 7
Giải bảy 795 8
Giải tám 09 9 1, 9, 0, 5

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 29-03-2020
Đặc biệt 048372 Đầu Đuôi
0 8, 4
Giải nhất 46260 1 2
Giải nhì 12641 2
Giải ba 53371 83935 3 5, 1, 3
Giải tư 66893 81863 70253 4 1, 8
02359 13759 31973 09708 5 3, 9, 9
Giải năm 1331 6 0, 3
Giải sáu 7333 3704 5382 7 2, 1, 3
Giải bảy 148 8 2
Giải tám 12 9 3

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 25-03-2020
Đặc biệt 856476 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 53271 1 9, 2, 1, 2
Giải nhì 20953 2 2
Giải ba 14722 16989 3
Giải tư 43372 65453 23596 4
82719 55772 27912 53996 5 3, 3, 7
Giải năm 2711 6 2
Giải sáu 3657 1962 3199 7 6, 1, 2, 2
Giải bảy 498 8 9
Giải tám 12 9 6, 6, 9, 8

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 22-03-2020
Đặc biệt 724248 Đầu Đuôi
0 8, 5
Giải nhất 74934 1
Giải nhì 11168 2 0, 3
Giải ba 77633 83456 3 4, 3, 2, 0
Giải tư 50208 75099 90196 4 8, 9, 6
23962 00420 36249 24823 5 6
Giải năm 2346 6 8, 2
Giải sáu 1632 0505 6074 7 4, 4
Giải bảy 674 8
Giải tám 30 9 9, 6

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 18-03-2020
Đặc biệt 351676 Đầu Đuôi
0 4, 5, 9, 9
Giải nhất 77197 1 5, 0
Giải nhì 58677 2 7, 1
Giải ba 68231 22079 3 1
Giải tư 82015 73127 86369 4 2
65094 26304 88505 87110 5
Giải năm 7581 6 9, 4
Giải sáu 1921 2809 2709 7 6, 7, 9
Giải bảy 264 8 1
Giải tám 42 9 7, 4

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 15-03-2020
Đặc biệt 822730 Đầu Đuôi
0 3, 1, 5
Giải nhất 13259 1 8, 8, 6, 7
Giải nhì 57918 2 4
Giải ba 80290 17465 3 0, 0, 2
Giải tư 42703 58230 41024 4 9
76249 05318 07901 88088 5 9
Giải năm 5232 6 5
Giải sáu 1283 0805 4797 7
Giải bảy 716 8 8, 3
Giải tám 17 9 0, 7

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 11-03-2020
Đặc biệt 927785 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 69619 1 9, 6, 6
Giải nhì 00546 2 7
Giải ba 60087 15316 3 0, 6
Giải tư 39241 78944 82071 4 6, 1, 4, 2
78186 66492 60516 67355 5 5
Giải năm 1627 6
Giải sáu 9395 3830 7036 7 1
Giải bảy 096 8 5, 7, 6
Giải tám 42 9 2, 5, 6

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 08-03-2020
Đặc biệt 692810 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 01724 1 0
Giải nhì 97082 2 4, 0, 3, 9
Giải ba 49030 93347 3 0
Giải tư 17272 56681 27120 4 7, 9, 2, 9
19149 83742 96280 22865 5
Giải năm 4980 6 5
Giải sáu 6288 1423 0629 7 2
Giải bảy 849 8 2, 1, 0, 0, 8
Giải tám 07 9

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 04-03-2020
Đặc biệt 001728 Đầu Đuôi
0 3, 3
Giải nhất 65723 1
Giải nhì 51827 2 8, 3, 7
Giải ba 96971 45148 3 9, 6
Giải tư 64469 67094 57891 4 8, 5
15239 04136 02057 72703 5 7
Giải năm 4188 6 9, 9
Giải sáu 2845 2573 2203 7 1, 3
Giải bảy 469 8 8
Giải tám 93 9 4, 1, 3

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 01-03-2020
Đặc biệt 185095 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 02375 1 4, 0, 1, 4, 8, 9
Giải nhì 30956 2 2, 2
Giải ba 79014 52010 3 8
Giải tư 72138 05381 78511 4
63678 62880 19814 26422 5 6
Giải năm 2276 6
Giải sáu 4703 1018 4522 7 5, 8, 6
Giải bảy 219 8 1, 0, 2
Giải tám 82 9 5

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 26-02-2020
Đặc biệt 901455 Đầu Đuôi
0 0, 5
Giải nhất 22783 1
Giải nhì 40777 2 5
Giải ba 34983 26191 3 0, 5, 2, 6
Giải tư 53730 78600 17679 4
57825 18851 13995 41835 5 5, 1
Giải năm 1487 6
Giải sáu 8577 2132 1788 7 7, 9, 7
Giải bảy 336 8 3, 3, 7, 8
Giải tám 05 9 1, 5

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 23-02-2020
Đặc biệt 961014 Đầu Đuôi
0 3, 8
Giải nhất 22160 1 4, 6, 7
Giải nhì 31652 2 4
Giải ba 51159 10703 3
Giải tư 47816 42541 48558 4 1, 1, 7
79941 95217 02176 32189 5 2, 9, 8, 4
Giải năm 4047 6 0
Giải sáu 8108 9054 8672 7 6, 2, 7
Giải bảy 024 8 9
Giải tám 77 9