Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 24-05-2020
Đặc biệt 976886 Đầu Đuôi
0 3, 0, 6
Giải nhất 31338 1 5, 5
Giải nhì 61603 2 8, 7
Giải ba 56450 98415 3 8, 3
Giải tư 33377 90393 03300 4 0
49161 70128 27233 60606 5 0
Giải năm 0669 6 1, 9, 1
Giải sáu 0027 0640 8261 7 7
Giải bảy 615 8 6
Giải tám 95 9 3, 5

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 17-05-2020
Đặc biệt 741054 Đầu Đuôi
0 2, 0
Giải nhất 56255 1 2, 4
Giải nhì 71937 2
Giải ba 68592 68602 3 7, 8, 6
Giải tư 10476 89342 75644 4 2, 4
31480 14790 33157 41100 5 4, 5, 7
Giải năm 0275 6 9
Giải sáu 8838 9712 2214 7 6, 5
Giải bảy 136 8 0
Giải tám 69 9 2, 0

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 10-05-2020
Đặc biệt 927346 Đầu Đuôi
0 5, 9, 5, 8
Giải nhất 43345 1
Giải nhì 86174 2 1
Giải ba 22640 29605 3 6
Giải tư 51948 35359 42409 4 6, 5, 0, 8
57380 44056 87455 10336 5 9, 6, 5
Giải năm 4421 6 9
Giải sáu 0605 3171 1578 7 4, 1, 8
Giải bảy 269 8 0
Giải tám 08 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 03-05-2020
Đặc biệt 594533 Đầu Đuôi
0 5, 6
Giải nhất 93387 1 6
Giải nhì 10597 2 9
Giải ba 35429 84872 3 3, 0
Giải tư 87295 23152 85705 4 8
39383 13572 32530 75506 5 2, 7
Giải năm 1471 6
Giải sáu 0648 4093 6457 7 2, 2, 1, 7
Giải bảy 016 8 7, 3
Giải tám 77 9 7, 5, 3

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 29-03-2020
Đặc biệt 792634 Đầu Đuôi
0 2, 3, 0, 4
Giải nhất 25354 1
Giải nhì 32133 2
Giải ba 66378 97302 3 4, 3, 9
Giải tư 95788 80003 07239 4
28867 40100 06585 25378 5 4, 2, 6
Giải năm 6468 6 7, 8
Giải sáu 6470 4052 8004 7 8, 8, 0
Giải bảy 956 8 8, 5
Giải tám 90 9 0

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 22-03-2020
Đặc biệt 741720 Đầu Đuôi
0 1, 5, 2
Giải nhất 83191 1 8, 8, 7
Giải nhì 96951 2 0, 1, 3
Giải ba 63821 78818 3
Giải tư 07618 30350 69701 4
30888 28923 53505 82617 5 1, 0, 6
Giải năm 2086 6 7, 1
Giải sáu 3456 0102 1667 7
Giải bảy 561 8 8, 6
Giải tám 93 9 1, 3

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 15-03-2020
Đặc biệt 406309 Đầu Đuôi
0 9, 3, 5, 4
Giải nhất 00846 1
Giải nhì 32620 2 0, 2, 7, 0, 4
Giải ba 94450 48422 3 2, 0
Giải tư 80503 06405 28948 4 6, 8, 4
51832 37030 70373 27327 5 0
Giải năm 0920 6 1, 9
Giải sáu 7024 8844 6304 7 3
Giải bảy 361 8
Giải tám 69 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 08-03-2020
Đặc biệt 768564 Đầu Đuôi
0 6, 2
Giải nhất 74532 1
Giải nhì 07982 2
Giải ba 47275 07058 3 2, 7, 1, 4, 2
Giải tư 68269 49370 87150 4 4
26337 17377 48775 54731 5 8, 0
Giải năm 8306 6 4, 9
Giải sáu 0278 6134 5344 7 5, 0, 7, 5, 8
Giải bảy 302 8 2
Giải tám 32 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 01-03-2020
Đặc biệt 747077 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 46433 1 9
Giải nhì 65634 2
Giải ba 27667 84530 3 3, 4, 0, 4
Giải tư 16519 66571 11034 4 4
86461 24463 23873 13695 5 1
Giải năm 2789 6 7, 1, 3
Giải sáu 2444 9196 0876 7 7, 1, 3, 6, 2
Giải bảy 251 8 9
Giải tám 72 9 5, 6

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 23-02-2020
Đặc biệt 469174 Đầu Đuôi
0 5, 7
Giải nhất 51538 1 9
Giải nhì 28805 2 7, 5
Giải ba 34265 58727 3 8, 6
Giải tư 95243 52372 54683 4 3, 8
95573 13976 02536 44296 5
Giải năm 8919 6 5, 6
Giải sáu 5725 8848 9482 7 4, 2, 3, 6
Giải bảy 407 8 3, 2
Giải tám 66 9 6

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 16-02-2020
Đặc biệt 087438 Đầu Đuôi
0 8, 6, 1
Giải nhất 96536 1 6, 9
Giải nhì 83708 2 6
Giải ba 88692 46850 3 8, 6
Giải tư 09984 08871 73116 4
36877 87019 07306 60570 5 0
Giải năm 5169 6 9, 2
Giải sáu 3089 3285 5126 7 1, 7, 0
Giải bảy 862 8 4, 9, 5
Giải tám 01 9 2

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 09-02-2020
Đặc biệt 572641 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 01831 1 1, 4, 2
Giải nhì 47356 2
Giải ba 62459 76211 3 1, 7, 7, 8, 2, 2
Giải tư 57841 17752 09637 4 1, 1, 9
84037 63649 87890 02838 5 6, 9, 2, 3
Giải năm 6014 6
Giải sáu 6932 9697 7512 7
Giải bảy 632 8
Giải tám 53 9 0, 7

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 02-02-2020
Đặc biệt 697962 Đầu Đuôi
0 8, 5
Giải nhất 66008 1
Giải nhì 05728 2 8
Giải ba 72831 86083 3 1, 6
Giải tư 09985 58070 37936 4 7
51847 03190 67273 27568 5
Giải năm 7688 6 2, 8, 7, 3
Giải sáu 9271 6575 3905 7 0, 3, 1, 5
Giải bảy 067 8 3, 5, 8
Giải tám 63 9 0

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 26-01-2020
Đặc biệt 305774 Đầu Đuôi
0 5, 5
Giải nhất 91757 1
Giải nhì 71384 2 0, 5, 1, 3, 8
Giải ba 98720 70294 3 6, 7, 2
Giải tư 36136 82225 70544 4 4
93882 54870 76221 88005 5 7
Giải năm 7123 6 2
Giải sáu 5037 2232 7528 7 4, 0
Giải bảy 205 8 4, 2
Giải tám 62 9 4

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 19-01-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 12-01-2020
Đặc biệt 887952 Đầu Đuôi
0 9, 2, 3
Giải nhất 65545 1
Giải nhì 94524 2 4, 3
Giải ba 46309 20402 3 2
Giải tư 54723 32578 86732 4 5, 5, 4, 5
25103 59945 23953 58044 5 2, 3, 0
Giải năm 8973 6
Giải sáu 8450 0582 0489 7 8, 3
Giải bảy 045 8 2, 9, 3
Giải tám 83 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 05-01-2020
Đặc biệt 772177 Đầu Đuôi
0 3, 6
Giải nhất 31324 1 3
Giải nhì 20203 2 4, 6
Giải ba 26941 21745 3 2, 2
Giải tư 10657 02674 41658 4 1, 5
93279 39113 71588 43306 5 7, 8
Giải năm 7498 6 7
Giải sáu 7532 9532 9426 7 7, 4, 9, 6
Giải bảy 376 8 8
Giải tám 67 9 8

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 29-12-2019
Đặc biệt 995848 Đầu Đuôi
0 0, 3, 8
Giải nhất 78482 1 4, 9
Giải nhì 93765 2 7, 3
Giải ba 60914 84300 3
Giải tư 39854 78219 60603 4 8
13860 66696 17608 03569 5 4, 2, 0
Giải năm 4227 6 5, 0, 9, 4
Giải sáu 1198 1364 0552 7
Giải bảy 123 8 2
Giải tám 50 9 6, 8

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 22-12-2019
Đặc biệt 994974 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 88191 1 0, 6, 4
Giải nhì 31010 2 0, 7
Giải ba 17971 25520 3
Giải tư 90562 90652 20963 4
31390 25884 69978 35616 5 2
Giải năm 3485 6 2, 3
Giải sáu 2927 2581 5471 7 4, 1, 8, 1
Giải bảy 998 8 4, 5, 1
Giải tám 14 9 1, 0, 8

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 15-12-2019
Đặc biệt 512304 Đầu Đuôi
0 4, 7, 3, 3
Giải nhất 27807 1 2, 7, 2
Giải nhì 68643 2 1
Giải ba 29075 07112 3
Giải tư 07821 57694 79599 4 3
77684 70196 68159 37003 5 9, 8, 6
Giải năm 0281 6
Giải sáu 2058 8556 7717 7 5
Giải bảy 803 8 4, 1
Giải tám 12 9 4, 9, 6