Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 02-08-2020
Đặc biệt 353027 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 31351 1 4
Giải nhì 06903 2 7
Giải ba 80847 38640 3 3
Giải tư 00597 63733 77274 4 7, 0, 6, 1
29389 85246 46614 66285 5 1
Giải năm 2894 6 2, 0, 4
Giải sáu 0162 4093 1160 7 4
Giải bảy 764 8 9, 5
Giải tám 41 9 7, 4, 3

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 26-07-2020
Đặc biệt 448426 Đầu Đuôi
0 7, 2
Giải nhất 46678 1 2
Giải nhì 01912 2 6, 4
Giải ba 74624 83199 3 7
Giải tư 33841 47944 80359 4 1, 4, 4
76207 74269 73144 92578 5 9
Giải năm 4637 6 9, 9
Giải sáu 9878 6002 7091 7 8, 8, 8
Giải bảy 591 8
Giải tám 69 9 9, 1, 1

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 19-07-2020
Đặc biệt 663642 Đầu Đuôi
0 2, 6, 3
Giải nhất 22402 1 5, 5, 4
Giải nhì 27170 2 0
Giải ba 00477 98315 3 9, 3
Giải tư 97339 17133 60906 4 2, 5
80973 24075 55715 98885 5 6
Giải năm 4790 6
Giải sáu 0803 3020 5456 7 0, 7, 3, 5
Giải bảy 814 8 5
Giải tám 45 9 0

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 12-07-2020
Đặc biệt 391221 Đầu Đuôi
0 6, 4
Giải nhất 46206 1 2
Giải nhì 77166 2 1, 5
Giải ba 29196 92012 3 5
Giải tư 99956 57666 53358 4 2
62180 26404 32642 64882 5 6, 8, 4
Giải năm 0693 6 6, 6, 3
Giải sáu 3935 1396 7125 7
Giải bảy 763 8 0, 2
Giải tám 54 9 6, 3, 6

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 05-07-2020
Đặc biệt 234290 Đầu Đuôi
0 8, 3
Giải nhất 86660 1
Giải nhì 55576 2
Giải ba 29187 00508 3 9
Giải tư 12492 08139 79355 4 8, 9
16103 90281 43448 05793 5 5
Giải năm 7571 6 0, 7
Giải sáu 5070 2249 6599 7 6, 1, 0, 4
Giải bảy 674 8 7, 1
Giải tám 67 9 0, 2, 3, 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 28-06-2020
Đặc biệt 068007 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 55280 1
Giải nhì 74824 2 4, 3, 9, 3
Giải ba 70273 86893 3
Giải tư 70373 05873 18891 4
47189 74780 34271 74786 5 3
Giải năm 5953 6
Giải sáu 6976 5723 9629 7 3, 3, 3, 1, 6
Giải bảy 923 8 0, 9, 0, 6
Giải tám 97 9 3, 1, 7

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 21-06-2020
Đặc biệt 455787 Đầu Đuôi
0 3, 2
Giải nhất 30784 1
Giải nhì 71046 2 4, 4
Giải ba 68784 16255 3
Giải tư 74749 30298 34003 4 6, 9, 5
61455 51245 08463 27563 5 5, 5
Giải năm 1824 6 3, 3, 2
Giải sáu 4524 8170 0492 7 0
Giải bảy 302 8 7, 4, 4
Giải tám 62 9 8, 2

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 14-06-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 1
Giải nhì 2 4, 7, 3, 2, 7
Giải ba 3
Giải tư 38124 37827 4
5
Giải năm 8123 6 0
Giải sáu 0722 5360 8508 7
Giải bảy 985 8 5
Giải tám 27 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 07-06-2020
Đặc biệt 066816 Đầu Đuôi
0 2, 2
Giải nhất 60131 1 6, 4, 3
Giải nhì 17639 2 8, 0
Giải ba 53174 67128 3 1, 9, 0, 7
Giải tư 35945 11602 18850 4 5
22630 28514 64837 27202 5 0
Giải năm 0020 6 5
Giải sáu 0489 1778 3579 7 4, 8, 9
Giải bảy 165 8 9
Giải tám 13 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 31-05-2020
Đặc biệt 791756 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 67270 1 8, 9
Giải nhì 10006 2 0, 7
Giải ba 66956 96382 3 8
Giải tư 00359 94672 17392 4 2
65184 18179 24287 13418 5 6, 6, 9
Giải năm 0038 6 0
Giải sáu 6160 8820 0819 7 0, 2, 9
Giải bảy 742 8 2, 4, 7
Giải tám 27 9 2

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 24-05-2020
Đặc biệt 976886 Đầu Đuôi
0 3, 0, 6
Giải nhất 31338 1 5, 5
Giải nhì 61603 2 8, 7
Giải ba 56450 98415 3 8, 3
Giải tư 33377 90393 03300 4 0
49161 70128 27233 60606 5 0
Giải năm 0669 6 1, 9, 1
Giải sáu 0027 0640 8261 7 7
Giải bảy 615 8 6
Giải tám 95 9 3, 5

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 17-05-2020
Đặc biệt 741054 Đầu Đuôi
0 2, 0
Giải nhất 56255 1 2, 4
Giải nhì 71937 2
Giải ba 68592 68602 3 7, 8, 6
Giải tư 10476 89342 75644 4 2, 4
31480 14790 33157 41100 5 4, 5, 7
Giải năm 0275 6 9
Giải sáu 8838 9712 2214 7 6, 5
Giải bảy 136 8 0
Giải tám 69 9 2, 0

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 10-05-2020
Đặc biệt 927346 Đầu Đuôi
0 5, 9, 5, 8
Giải nhất 43345 1
Giải nhì 86174 2 1
Giải ba 22640 29605 3 6
Giải tư 51948 35359 42409 4 6, 5, 0, 8
57380 44056 87455 10336 5 9, 6, 5
Giải năm 4421 6 9
Giải sáu 0605 3171 1578 7 4, 1, 8
Giải bảy 269 8 0
Giải tám 08 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 03-05-2020
Đặc biệt 594533 Đầu Đuôi
0 5, 6
Giải nhất 93387 1 6
Giải nhì 10597 2 9
Giải ba 35429 84872 3 3, 0
Giải tư 87295 23152 85705 4 8
39383 13572 32530 75506 5 2, 7
Giải năm 1471 6
Giải sáu 0648 4093 6457 7 2, 2, 1, 7
Giải bảy 016 8 7, 3
Giải tám 77 9 7, 5, 3

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 29-03-2020
Đặc biệt 792634 Đầu Đuôi
0 2, 3, 0, 4
Giải nhất 25354 1
Giải nhì 32133 2
Giải ba 66378 97302 3 4, 3, 9
Giải tư 95788 80003 07239 4
28867 40100 06585 25378 5 4, 2, 6
Giải năm 6468 6 7, 8
Giải sáu 6470 4052 8004 7 8, 8, 0
Giải bảy 956 8 8, 5
Giải tám 90 9 0

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 22-03-2020
Đặc biệt 741720 Đầu Đuôi
0 1, 5, 2
Giải nhất 83191 1 8, 8, 7
Giải nhì 96951 2 0, 1, 3
Giải ba 63821 78818 3
Giải tư 07618 30350 69701 4
30888 28923 53505 82617 5 1, 0, 6
Giải năm 2086 6 7, 1
Giải sáu 3456 0102 1667 7
Giải bảy 561 8 8, 6
Giải tám 93 9 1, 3

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 15-03-2020
Đặc biệt 406309 Đầu Đuôi
0 9, 3, 5, 4
Giải nhất 00846 1
Giải nhì 32620 2 0, 2, 7, 0, 4
Giải ba 94450 48422 3 2, 0
Giải tư 80503 06405 28948 4 6, 8, 4
51832 37030 70373 27327 5 0
Giải năm 0920 6 1, 9
Giải sáu 7024 8844 6304 7 3
Giải bảy 361 8
Giải tám 69 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 08-03-2020
Đặc biệt 768564 Đầu Đuôi
0 6, 2
Giải nhất 74532 1
Giải nhì 07982 2
Giải ba 47275 07058 3 2, 7, 1, 4, 2
Giải tư 68269 49370 87150 4 4
26337 17377 48775 54731 5 8, 0
Giải năm 8306 6 4, 9
Giải sáu 0278 6134 5344 7 5, 0, 7, 5, 8
Giải bảy 302 8 2
Giải tám 32 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 01-03-2020
Đặc biệt 747077 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 46433 1 9
Giải nhì 65634 2
Giải ba 27667 84530 3 3, 4, 0, 4
Giải tư 16519 66571 11034 4 4
86461 24463 23873 13695 5 1
Giải năm 2789 6 7, 1, 3
Giải sáu 2444 9196 0876 7 7, 1, 3, 6, 2
Giải bảy 251 8 9
Giải tám 72 9 5, 6

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 23-02-2020
Đặc biệt 469174 Đầu Đuôi
0 5, 7
Giải nhất 51538 1 9
Giải nhì 28805 2 7, 5
Giải ba 34265 58727 3 8, 6
Giải tư 95243 52372 54683 4 3, 8
95573 13976 02536 44296 5
Giải năm 8919 6 5, 6
Giải sáu 5725 8848 9482 7 4, 2, 3, 6
Giải bảy 407 8 3, 2
Giải tám 66 9 6