Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 01-08-2020
Đặc biệt 983009 Đầu Đuôi
0 9, 9, 1
Giải nhất 68495 1 0, 6, 7, 0
Giải nhì 77210 2 7
Giải ba 92327 06416 3 2, 4, 8
Giải tư 17532 40609 98998 4
63993 77717 30184 08398 5
Giải năm 4810 6 3
Giải sáu 3734 2138 8963 7 4
Giải bảy 301 8 4
Giải tám 74 9 5, 8, 3, 8

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 25-07-2020
Đặc biệt 580844 Đầu Đuôi
0 2, 0, 0, 6, 7, 1
Giải nhất 08602 1
Giải nhì 59686 2
Giải ba 81365 00530 3 0
Giải tư 70900 99591 13400 4 4, 2, 8
56987 00764 97406 99407 5 9, 9
Giải năm 5061 6 5, 4, 1
Giải sáu 8859 2101 6942 7
Giải bảy 748 8 6, 7
Giải tám 59 9 1

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 18-07-2020
Đặc biệt 466291 Đầu Đuôi
0 3, 5, 4
Giải nhất 69518 1 8, 2
Giải nhì 02041 2 3
Giải ba 99703 71912 3 0, 5
Giải tư 75867 62664 87123 4 1, 5
97775 15945 85190 87205 5
Giải năm 6004 6 7, 4, 9, 3
Giải sáu 2269 2263 4076 7 5, 6
Giải bảy 330 8
Giải tám 35 9 1, 0

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 11-07-2020
Đặc biệt 401424 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 53699 1
Giải nhì 22198 2 4, 0, 5, 5
Giải ba 99254 79620 3 8, 3, 3, 7
Giải tư 24669 78438 20642 4 2, 9, 6
42749 81176 80033 00396 5 4, 8
Giải năm 4025 6 9
Giải sáu 6933 9337 9558 7 6
Giải bảy 425 8
Giải tám 46 9 9, 8, 6

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 04-07-2020
Đặc biệt 930736 Đầu Đuôi
0 3, 8, 8
Giải nhất 86403 1 2, 1, 3, 2
Giải nhì 12608 2 5, 1
Giải ba 51808 83012 3 6, 5, 5
Giải tư 40911 56513 68325 4 7
34035 90412 32598 40635 5
Giải năm 2121 6 1
Giải sáu 8770 7947 0761 7 0, 8, 6
Giải bảy 578 8
Giải tám 76 9 8

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 27-06-2020
Đặc biệt 702528 Đầu Đuôi
0 8, 0
Giải nhất 63708 1 7, 3, 5, 6
Giải nhì 93817 2 8
Giải ba 44578 31890 3 7
Giải tư 07400 55074 68657 4 1
24337 26413 88741 38215 5 7, 9, 4, 4
Giải năm 3516 6
Giải sáu 3993 7259 7691 7 8, 4
Giải bảy 754 8
Giải tám 54 9 0, 3, 1

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 20-06-2020
Đặc biệt 736848 Đầu Đuôi
0 1, 7
Giải nhất 55053 1 1, 1
Giải nhì 82732 2
Giải ba 44251 25038 3 2, 8, 9
Giải tư 17753 36171 35556 4 8
84211 10169 43339 47901 5 3, 1, 3, 6, 8
Giải năm 6587 6 9, 0
Giải sáu 8895 1860 4811 7 1
Giải bảy 158 8 7
Giải tám 07 9 5

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 13-06-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0 2, 6
Giải nhất 1 8, 3
Giải nhì 2 6, 7, 7
Giải ba 3 9
Giải tư 77118 23026 60139 4
58253 63056 67427 5 3, 6
Giải năm 9202 6 6
Giải sáu 0566 3613 0184 7
Giải bảy 606 8 4
Giải tám 27 9

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 06-06-2020
Đặc biệt 824868 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 03662 1
Giải nhì 38538 2 2, 0, 5
Giải ba 36669 33022 3 8, 8
Giải tư 40238 41420 54180 4
72479 97675 42659 71175 5 9
Giải năm 6625 6 8, 2, 9
Giải sáu 1389 1285 0972 7 9, 5, 5, 2, 5
Giải bảy 702 8 0, 9, 5
Giải tám 75 9

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 30-05-2020
Đặc biệt 900163 Đầu Đuôi
0 0, 3, 9
Giải nhất 13775 1
Giải nhì 48527 2 7
Giải ba 98395 59593 3 2
Giải tư 26900 75280 99341 4 1, 2, 0
00642 51840 25232 28703 5 8, 4
Giải năm 1858 6 3
Giải sáu 7698 2354 9609 7 5
Giải bảy 086 8 0, 6, 0
Giải tám 80 9 5, 3, 8

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 23-05-2020
Đặc biệt 813192 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 87620 1 9
Giải nhì 60466 2 0, 5, 4
Giải ba 93877 99886 3 2
Giải tư 36625 89494 69203 4 2
40350 62024 33185 42919 5 0, 3
Giải năm 7861 6 6, 1
Giải sáu 4092 6284 7553 7 7
Giải bảy 442 8 6, 5, 4
Giải tám 32 9 2, 4, 2

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 16-05-2020
Đặc biệt 134729 Đầu Đuôi
0 7, 1
Giải nhất 69207 1 1
Giải nhì 73647 2 9, 5, 5
Giải ba 82832 01455 3 2, 6, 9
Giải tư 15658 38580 25725 4 7, 5, 2
65554 20411 78901 93136 5 5, 8, 4
Giải năm 9239 6 3
Giải sáu 1489 7363 1745 7
Giải bảy 242 8 0, 9
Giải tám 25 9

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 09-05-2020
Đặc biệt 113671 Đầu Đuôi
0 4, 1
Giải nhất 17636 1
Giải nhì 74366 2 0, 8
Giải ba 40920 56890 3 6, 4, 0
Giải tư 65634 12170 44844 4 4, 8
82448 32280 26796 05704 5
Giải năm 2699 6 6
Giải sáu 9801 6828 9830 7 1, 0, 2
Giải bảy 072 8 0
Giải tám 99 9 0, 6, 9, 9

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 02-05-2020
Đặc biệt 972272 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 00809 1 4, 8, 5, 8
Giải nhì 98179 2 8
Giải ba 17555 47014 3
Giải tư 63118 63979 00865 4
55995 46182 55915 54983 5 5
Giải năm 5398 6 5
Giải sáu 3376 8718 8674 7 2, 9, 9, 6, 4
Giải bảy 928 8 2, 3, 3
Giải tám 83 9 5, 8

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 28-03-2020
Đặc biệt 548713 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 29029 1 3, 3
Giải nhì 48313 2 9, 8
Giải ba 48393 53028 3 9
Giải tư 79692 74070 15683 4 0, 6, 4, 6
37588 16040 08583 65439 5 1
Giải năm 2646 6 3
Giải sáu 1744 9251 7395 7 0
Giải bảy 446 8 3, 8, 3
Giải tám 63 9 3, 2, 5

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 21-03-2020
Đặc biệt 584482 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 75862 1 6
Giải nhì 48416 2 7, 0
Giải ba 25373 35185 3 9, 4
Giải tư 49527 46571 33153 4 3
40995 48743 64763 15839 5 3
Giải năm 5976 6 2, 3, 9, 9
Giải sáu 7434 2105 0169 7 3, 1, 6
Giải bảy 320 8 2, 5
Giải tám 69 9 5

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 14-03-2020
Đặc biệt 175139 Đầu Đuôi
0 1, 6
Giải nhất 37038 1 1, 7
Giải nhì 90073 2 1, 4
Giải ba 70250 62101 3 9, 8, 9
Giải tư 60811 86591 81757 4 9, 6
41349 38221 19824 17839 5 0, 7, 5
Giải năm 9385 6 9
Giải sáu 7606 0546 5369 7 3
Giải bảy 217 8 5
Giải tám 55 9 1

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 07-03-2020
Đặc biệt 939074 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 78895 1 6, 6, 1, 5
Giải nhì 04580 2 4
Giải ba 04680 38961 3
Giải tư 02283 06006 22716 4 7, 9, 3
07016 93655 13047 07394 5 5
Giải năm 0049 6 1
Giải sáu 6985 7611 2143 7 4
Giải bảy 224 8 0, 0, 3, 5
Giải tám 15 9 5, 4

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 29-02-2020
Đặc biệt 339274 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 87477 1 4, 9
Giải nhì 17398 2 8, 9, 9
Giải ba 04977 89160 3 4
Giải tư 86699 57253 12828 4 0
58814 30929 39734 19663 5 3, 5, 4
Giải năm 8919 6 0, 3
Giải sáu 1540 0978 5129 7 4, 7, 7, 8
Giải bảy 155 8
Giải tám 54 9 8, 9

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 22-02-2020
Đặc biệt 651282 Đầu Đuôi
0 2, 1, 3
Giải nhất 13480 1 0
Giải nhì 18760 2 4, 0
Giải ba 34710 98202 3 1
Giải tư 42797 92454 73189 4
80272 67631 39269 34224 5 4, 7
Giải năm 9987 6 0, 9
Giải sáu 6257 3001 3784 7 2
Giải bảy 703 8 2, 0, 9, 7, 4
Giải tám 20 9 7