Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 22-05-2020
Đặc biệt 542977 Đầu Đuôi
0 6, 3
Giải nhất 46806 1 1
Giải nhì 01699 2 7, 3
Giải ba 83071 48855 3 2
Giải tư 90227 16260 18248 4 8
01523 82561 71678 28384 5 5
Giải năm 3289 6 0, 1
Giải sáu 8871 4781 0403 7 7, 1, 8, 1
Giải bảy 332 8 4, 9, 1
Giải tám 11 9 9

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 15-05-2020
Đặc biệt 395753 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 05759 1 1, 0, 9, 5, 6
Giải nhì 51611 2 2, 4
Giải ba 31110 77701 3
Giải tư 27554 31686 44919 4 8
61922 21048 38390 53015 5 3, 9, 4, 6, 1, 6
Giải năm 6256 6 0
Giải sáu 4951 2716 2760 7
Giải bảy 124 8 6
Giải tám 56 9 0

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 08-05-2020
Đặc biệt 414494 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 27621 1
Giải nhì 54747 2 1, 4, 1, 4
Giải ba 16974 50224 3 1, 3, 4
Giải tư 18931 88277 16495 4 7
81451 14721 05982 91124 5 1
Giải năm 4785 6
Giải sáu 5589 5993 7533 7 4, 7
Giải bảy 134 8 2, 5, 9
Giải tám 98 9 4, 5, 3, 8

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 01-05-2020
Đặc biệt 297238 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 28937 1 3, 3, 8, 8, 5, 6
Giải nhì 42613 2
Giải ba 55970 00713 3 8, 7, 4
Giải tư 52499 94518 33482 4
88918 79756 50403 47095 5 6, 1
Giải năm 6963 6 3
Giải sáu 4186 9015 1951 7 0
Giải bảy 634 8 2, 6
Giải tám 16 9 9, 5

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 24-04-2020
Đặc biệt 930866 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 83134 1 7, 4, 6, 2
Giải nhì 90522 2 2, 8, 8
Giải ba 67017 74514 3 4
Giải tư 34428 89255 00941 4 1, 4, 8, 7
54044 55448 63328 34616 5 5, 3
Giải năm 1574 6 6, 0
Giải sáu 4153 1612 3375 7 4, 5
Giải bảy 260 8
Giải tám 47 9

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 27-03-2020
Đặc biệt 170587 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 52995 1 7, 0
Giải nhì 23976 2 0
Giải ba 10771 22597 3
Giải tư 40495 40941 48679 4 1
65020 64366 06460 04357 5 7, 9
Giải năm 0972 6 6, 0, 3
Giải sáu 9217 4090 0463 7 6, 1, 9, 2
Giải bảy 110 8 7
Giải tám 59 9 5, 7, 5, 0

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 20-03-2020
Đặc biệt 449424 Đầu Đuôi
0 7, 2, 7, 1
Giải nhất 24320 1 3, 4, 2
Giải nhì 51250 2 4, 0, 8, 4
Giải ba 13758 65507 3 6
Giải tư 41502 37488 07007 4
34236 32858 96228 45113 5 0, 8, 8
Giải năm 0270 6
Giải sáu 9399 0224 4714 7 0
Giải bảy 101 8 8
Giải tám 12 9 9

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 13-03-2020
Đặc biệt 922288 Đầu Đuôi
0 3, 3
Giải nhất 57003 1 6, 7, 4, 3
Giải nhì 50916 2
Giải ba 59790 50632 3 2
Giải tư 99417 62547 28614 4 7
53713 93786 13999 89003 5 4
Giải năm 9254 6 1
Giải sáu 5888 4261 6080 7 9, 7
Giải bảy 479 8 8, 6, 8, 0
Giải tám 77 9 0, 9

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 06-03-2020
Đặc biệt 270295 Đầu Đuôi
0 1, 3
Giải nhất 18720 1 3, 2, 4
Giải nhì 82001 2 0, 0, 7
Giải ba 92913 39941 3 5, 8
Giải tư 55146 61249 86668 4 1, 6, 9
50235 25103 20020 68970 5
Giải năm 2927 6 8, 0
Giải sáu 5912 3738 5391 7 0
Giải bảy 814 8
Giải tám 60 9 5, 1

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 28-02-2020
Đặc biệt 378232 Đầu Đuôi
0 9, 4
Giải nhất 91009 1
Giải nhì 55637 2
Giải ba 86381 41598 3 2, 7, 2
Giải tư 50741 88581 96364 4 1, 3, 7, 5
49243 05874 47704 02682 5
Giải năm 5872 6 4, 7
Giải sáu 8267 1347 5232 7 4, 2
Giải bảy 645 8 1, 1, 2
Giải tám 97 9 8, 7

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 21-02-2020
Đặc biệt 144484 Đầu Đuôi
0 2, 8
Giải nhất 27685 1
Giải nhì 47540 2 6, 8
Giải ba 85926 25702 3 3, 5
Giải tư 18253 13608 25161 4 0, 1
97155 19396 45333 08855 5 3, 5, 5
Giải năm 3241 6 1
Giải sáu 5489 0772 9328 7 2
Giải bảy 791 8 4, 5, 9
Giải tám 35 9 6, 1

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 14-02-2020
Đặc biệt 246528 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 11272 1
Giải nhì 13282 2 8, 0, 3, 2
Giải ba 75850 65320 3 0, 4
Giải tư 06699 62030 96760 4 1
20923 35241 07034 54450 5 0, 0, 4
Giải năm 6360 6 0, 0
Giải sáu 9454 0022 4487 7 2
Giải bảy 004 8 2, 7, 1
Giải tám 81 9 9

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 07-02-2020
Đặc biệt 336497 Đầu Đuôi
0 7, 7, 5
Giải nhất 36136 1 1, 2, 5
Giải nhì 50229 2 9, 3
Giải ba 12256 45823 3 6, 9
Giải tư 78507 12407 83599 4 3, 2, 9, 1, 0
73139 71711 86312 44415 5 6
Giải năm 0243 6
Giải sáu 1142 0549 2441 7
Giải bảy 905 8
Giải tám 40 9 7, 9

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 31-01-2020
Đặc biệt 898384 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 30462 1
Giải nhì 77500 2 2, 7, 2, 4
Giải ba 30858 30460 3 2, 0, 8, 1
Giải tư 69922 73762 06762 4 5
85845 63332 97127 29922 5 8
Giải năm 1130 6 2, 0, 2, 2
Giải sáu 3138 4675 5431 7 5
Giải bảy 224 8 4, 4
Giải tám 84 9

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 24-01-2020
Đặc biệt 750822 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 66281 1 9
Giải nhì 89649 2 2
Giải ba 35783 64019 3 9, 8, 5, 5
Giải tư 09897 58549 25647 4 9, 9, 7, 9
15076 54484 46239 33338 5 2
Giải năm 8735 6
Giải sáu 2035 2849 0186 7 6
Giải bảy 452 8 1, 3, 4, 6, 3
Giải tám 83 9 7

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 17-01-2020
Đặc biệt 750515 Đầu Đuôi
0 9, 1, 3
Giải nhất 72827 1 5, 4
Giải nhì 02473 2 7
Giải ba 10788 67278 3
Giải tư 02509 04401 27268 4 2, 5
57942 17882 70751 70653 5 1, 3, 2
Giải năm 5894 6 8, 0
Giải sáu 0414 6645 4960 7 3, 8
Giải bảy 852 8 8, 2
Giải tám 03 9 4

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 10-01-2020
Đặc biệt 943245 Đầu Đuôi
0 4, 4
Giải nhất 13448 1 3, 9, 1
Giải nhì 10466 2 0
Giải ba 48091 72913 3
Giải tư 49758 59094 14476 4 5, 8, 6
61873 18246 90304 82819 5 8
Giải năm 3804 6 6, 6
Giải sáu 1588 4111 2366 7 6, 3
Giải bảy 693 8 8
Giải tám 20 9 1, 4, 3

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 03-01-2020
Đặc biệt 271620 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 48181 1 9
Giải nhì 00491 2 0, 2, 6
Giải ba 86122 49474 3 4, 3
Giải tư 78480 81357 75247 4 7
81063 67278 51601 26134 5 7, 2, 0
Giải năm 6419 6 3
Giải sáu 6952 3826 3250 7 4, 8, 5
Giải bảy 475 8 1, 0
Giải tám 33 9 1

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 27-12-2019
Đặc biệt 122718 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 51469 1 8, 3, 9
Giải nhì 14644 2
Giải ba 34533 69662 3 3, 3
Giải tư 60909 91143 40355 4 4, 3, 8, 3, 9, 9
89313 31148 26176 90143 5 5, 4
Giải năm 0449 6 9, 2, 1
Giải sáu 9819 2233 0049 7 6
Giải bảy 854 8
Giải tám 61 9

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 20-12-2019
Đặc biệt 001177 Đầu Đuôi
0 9, 5
Giải nhất 52681 1 6, 8
Giải nhì 43541 2 5
Giải ba 09616 20268 3 0, 7
Giải tư 73595 01725 43809 4 1, 3
98030 06590 20018 90837 5 3
Giải năm 7191 6 8
Giải sáu 0553 5943 1884 7 7
Giải bảy 005 8 1, 4, 5
Giải tám 85 9 5, 0, 1