Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 25-05-2020
Đặc biệt 404590 Đầu Đuôi
0 8, 6
Giải nhất 10313 1 3, 5
Giải nhì 00108 2 9
Giải ba 82997 95515 3 3, 8
Giải tư 76748 49074 72487 4 8, 1, 6, 6
04041 66833 93638 81783 5
Giải năm 2295 6 5
Giải sáu 9646 9606 3729 7 4
Giải bảy 465 8 7, 3
Giải tám 46 9 0, 7, 5

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 18-05-2020
Đặc biệt 747637 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 70729 1
Giải nhì 75624 2 9, 4, 4, 5
Giải ba 57945 22565 3 7, 2
Giải tư 54024 79469 09832 4 5, 4
00953 97760 74355 74080 5 3, 5
Giải năm 4978 6 5, 9, 0, 3
Giải sáu 0663 7825 0578 7 8, 8, 2
Giải bảy 372 8 0
Giải tám 44 9

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 11-05-2020
Đặc biệt 793798 Đầu Đuôi
0 1, 7
Giải nhất 08659 1 8
Giải nhì 74529 2 9, 2, 5
Giải ba 94718 04752 3 9
Giải tư 60939 62468 33562 4
23894 68090 05758 18101 5 9, 2, 8, 9
Giải năm 5422 6 8, 2, 5
Giải sáu 5025 9707 3995 7
Giải bảy 359 8
Giải tám 65 9 8, 4, 0, 5

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 04-05-2020
Đặc biệt 477213 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 23552 1 3, 0, 7, 8
Giải nhì 67610 2
Giải ba 75080 08017 3 5, 0
Giải tư 47035 10145 14664 4 5, 5, 1, 5
62145 17779 59699 42599 5 2, 2
Giải năm 7141 6 4, 3
Giải sáu 9152 7845 1018 7 9
Giải bảy 330 8 0
Giải tám 63 9 9, 9

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 27-04-2020
Đặc biệt 429188 Đầu Đuôi
0 5, 0, 9, 0
Giải nhất 96940 1 1, 0, 0
Giải nhì 59538 2
Giải ba 05611 57285 3 8, 2
Giải tư 25781 59005 93300 4 0
34056 03189 92910 63009 5 6, 2
Giải năm 6200 6 7
Giải sáu 5732 0574 8567 7 4
Giải bảy 252 8 8, 5, 1, 9
Giải tám 10 9

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 30-03-2020
Đặc biệt 715990 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 59328 1 1
Giải nhì 90444 2 8, 6
Giải ba 91511 21897 3 1, 9
Giải tư 05170 19426 91063 4 4, 4
69375 54970 80431 67077 5 9
Giải năm 2059 6 3
Giải sáu 2439 2344 6587 7 0, 5, 0, 7
Giải bảy 591 8 7, 7
Giải tám 87 9 0, 7, 1

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 23-03-2020
Đặc biệt 804688 Đầu Đuôi
0 2, 4
Giải nhất 85085 1 0, 4
Giải nhì 96133 2
Giải ba 67783 60202 3 3
Giải tư 16376 69355 61345 4 5, 4
27544 59181 96175 68610 5 5
Giải năm 6360 6 0
Giải sáu 8114 1104 6670 7 6, 5, 0
Giải bảy 388 8 8, 5, 3, 1, 8, 6
Giải tám 86 9

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 16-03-2020
Đặc biệt 625200 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 86584 1 4, 3
Giải nhì 87514 2 3
Giải ba 91787 47236 3 6, 1
Giải tư 55852 71931 02823 4
31660 70595 31870 92874 5 2
Giải năm 0813 6 0, 2
Giải sáu 6875 6379 9092 7 0, 4, 5, 9, 1
Giải bảy 162 8 4, 7
Giải tám 71 9 5, 2

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 09-03-2020
Đặc biệt 787724 Đầu Đuôi
0 4, 3, 5
Giải nhất 16697 1 7, 6, 3
Giải nhì 00717 2 4, 7
Giải ba 95833 72416 3 3, 0
Giải tư 47504 53781 94903 4
04698 05753 01313 50654 5 3, 4
Giải năm 9176 6 9
Giải sáu 3030 5369 3471 7 6, 1
Giải bảy 605 8 1
Giải tám 27 9 7, 8

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 02-03-2020
Đặc biệt 469743 Đầu Đuôi
0 9, 7
Giải nhất 50112 1 2, 7
Giải nhì 65939 2 2
Giải ba 44443 40839 3 9, 9, 8
Giải tư 09992 80109 58078 4 3, 3, 3
04956 92238 00107 80017 5 6, 4, 6, 1
Giải năm 1176 6
Giải sáu 1643 6354 8056 7 8, 6
Giải bảy 622 8
Giải tám 51 9 2

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 24-02-2020
Đặc biệt 949351 Đầu Đuôi
0 2, 7
Giải nhất 02956 1
Giải nhì 47443 2 6
Giải ba 95979 40502 3
Giải tư 50696 12373 51992 4 3, 1, 4, 8
60041 96389 63490 79307 5 1, 6, 2
Giải năm 9752 6
Giải sáu 5126 6444 5786 7 9, 3, 6
Giải bảy 548 8 9, 6
Giải tám 76 9 6, 2, 0

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 17-02-2020
Đặc biệt 737521 Đầu Đuôi
0 3, 6, 5
Giải nhất 31532 1 6
Giải nhì 52293 2 1, 6
Giải ba 84003 46282 3 2
Giải tư 59281 36267 18366 4
65376 42192 18206 14305 5 0, 5
Giải năm 2226 6 7, 6, 1
Giải sáu 1985 4550 2955 7 6
Giải bảy 916 8 2, 1, 5
Giải tám 61 9 3, 2

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 10-02-2020
Đặc biệt 563049 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 58577 1 5, 1, 5
Giải nhì 00259 2
Giải ba 31548 42769 3 5
Giải tư 37393 84997 48115 4 9, 8
13864 04908 36470 91887 5 9
Giải năm 6811 6 9, 4, 6
Giải sáu 1915 7966 8791 7 7, 0
Giải bảy 084 8 7, 4
Giải tám 35 9 3, 7, 1

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 03-02-2020
Đặc biệt 901237 Đầu Đuôi
0 1, 8, 2, 8
Giải nhất 06162 1 7
Giải nhì 23148 2 6
Giải ba 31875 35438 3 7, 8, 9, 0
Giải tư 58101 21957 06817 4 8, 1
67185 32008 72339 49426 5 7
Giải năm 3441 6 2
Giải sáu 1030 0302 6708 7 5, 3
Giải bảy 573 8 5, 8
Giải tám 88 9

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 27-01-2020
Đặc biệt 307324 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 86156 1 6, 8
Giải nhì 94487 2 4, 2, 0
Giải ba 42022 02320 3
Giải tư 32651 14316 24397 4 5
01257 74393 34788 08274 5 6, 1, 7
Giải năm 8586 6 9
Giải sáu 5145 9569 5298 7 4
Giải bảy 893 8 7, 8, 6
Giải tám 18 9 7, 3, 8, 3

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 20-01-2020
Đặc biệt 264821 Đầu Đuôi
0 1, 7, 4, 0, 0
Giải nhất 70743 1
Giải nhì 60301 2 1
Giải ba 11330 34164 3 0, 7, 6
Giải tư 15337 79007 75936 4 3, 5, 7
73245 16004 86600 66389 5 2
Giải năm 3194 6 4
Giải sáu 5687 0247 6500 7
Giải bảy 352 8 9, 7
Giải tám 91 9 4, 1

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 13-01-2020
Đặc biệt 172492 Đầu Đuôi
0 7, 5
Giải nhất 18778 1 5, 5
Giải nhì 71115 2 8, 5
Giải ba 52707 05559 3 1, 4
Giải tư 29260 79090 84705 4 9, 8
91828 43531 31825 21449 5 9
Giải năm 3334 6 0
Giải sáu 9181 4015 3096 7 8
Giải bảy 888 8 1, 8
Giải tám 48 9 2, 0, 6

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 06-01-2020
Đặc biệt 972427 Đầu Đuôi
0 3, 4, 6
Giải nhất 24873 1 6
Giải nhì 95135 2 7, 2
Giải ba 19243 85903 3 5
Giải tư 72275 31204 49916 4 3
03762 07006 76362 29951 5 1
Giải năm 4474 6 2, 2, 4, 4, 4
Giải sáu 0571 5622 3564 7 3, 5, 4, 1
Giải bảy 164 8
Giải tám 64 9

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 30-12-2019
Đặc biệt 834357 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 93257 1 9, 3, 8
Giải nhì 06619 2 2
Giải ba 15273 95233 3 3, 4
Giải tư 05313 18959 47062 4 8, 2
28818 77570 13148 30684 5 7, 7, 9
Giải năm 7465 6 2, 5, 3
Giải sáu 8522 4334 7463 7 3, 0, 4
Giải bảy 942 8 4
Giải tám 74 9

Xổ số Phú Yên

Thứ hai ngày 23-12-2019
Đặc biệt 436484 Đầu Đuôi
0 8, 2, 1, 2, 7
Giải nhất 11208 1 2
Giải nhì 29012 2 1
Giải ba 25934 52302 3 4, 3
Giải tư 13992 75495 21285 4 2, 5
42696 50601 93599 76302 5
Giải năm 8842 6 1
Giải sáu 6107 5833 4745 7
Giải bảy 861 8 4, 5
Giải tám 21 9 2, 5, 6, 9