Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 30-07-2020
Đặc biệt 642221 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 41170 1 9, 7, 4
Giải nhì 34345 2 1
Giải ba 78377 44119 3 1, 2, 6, 1
Giải tư 28117 65956 43764 4 5, 8
41531 69632 99797 54748 5 6
Giải năm 6436 6 4, 7
Giải sáu 7014 6331 2767 7 0, 7
Giải bảy 091 8
Giải tám 94 9 7, 1, 4

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 23-07-2020
Đặc biệt 538466 Đầu Đuôi
0 2, 6, 2
Giải nhất 66495 1 6, 6
Giải nhì 24456 2 6
Giải ba 37030 89734 3 0, 4
Giải tư 00351 23693 90716 4
23055 83283 67526 63102 5 6, 1, 5
Giải năm 8816 6 6
Giải sáu 6106 7992 0502 7
Giải bảy 690 8 3, 6
Giải tám 86 9 5, 3, 2, 0

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 16-07-2020
Đặc biệt 563050 Đầu Đuôi
0 5, 4, 4
Giải nhất 46085 1 8, 8
Giải nhì 65955 2
Giải ba 68340 07905 3 4, 8
Giải tư 84534 81663 93740 4 0, 0, 8
16518 72004 72253 71657 5 0, 5, 3, 7, 8
Giải năm 3385 6 3
Giải sáu 0704 7218 7848 7
Giải bảy 938 8 5, 5
Giải tám 58 9

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 09-07-2020
Đặc biệt 251274 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 61046 1
Giải nhì 66092 2
Giải ba 80783 31976 3 9, 7
Giải tư 72100 53172 31558 4 6
57791 28639 55863 11059 5 8, 9
Giải năm 0066 6 3, 6
Giải sáu 1388 1699 7687 7 4, 6, 2, 5
Giải bảy 137 8 3, 8, 7
Giải tám 75 9 2, 1, 9

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 02-07-2020
Đặc biệt 399791 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 17386 1
Giải nhì 60289 2
Giải ba 91692 51556 3 0
Giải tư 23286 38579 51559 4 5, 1, 6
70545 67241 94946 74393 5 6, 9, 1
Giải năm 9574 6 4, 4
Giải sáu 6364 1351 9385 7 9, 4
Giải bảy 664 8 6, 9, 6, 5
Giải tám 30 9 1, 2, 3

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 25-06-2020
Đặc biệt 550093 Đầu Đuôi
0 7, 9
Giải nhất 49293 1 9, 3, 1
Giải nhì 50879 2 5
Giải ba 84019 90125 3 8
Giải tư 86152 10179 71307 4 6
66579 19246 37913 68311 5 2, 6, 6, 8
Giải năm 2909 6
Giải sáu 4956 2287 4438 7 9, 9, 9
Giải bảy 456 8 7
Giải tám 58 9 3, 3

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 18-06-2020
Đặc biệt 785344 Đầu Đuôi
0 5, 4, 7, 2
Giải nhất 00825 1
Giải nhì 35058 2 5, 3
Giải ba 67605 08140 3 0
Giải tư 22274 20785 46804 4 4, 0
02675 01630 09693 29879 5 8, 3
Giải năm 0707 6
Giải sáu 6202 2853 0723 7 4, 5, 9, 2, 6
Giải bảy 672 8 5
Giải tám 76 9 3

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 11-06-2020
Đặc biệt 311574 Đầu Đuôi
0 9, 8
Giải nhất 06893 1 9
Giải nhì 42382 2
Giải ba 24273 66186 3
Giải tư 44887 67288 20909 4 1, 9
01274 68519 58376 80108 5
Giải năm 5441 6 0, 1
Giải sáu 3460 8992 8661 7 4, 3, 4, 6
Giải bảy 749 8 2, 6, 7, 8, 5
Giải tám 85 9 3, 2

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 04-06-2020
Đặc biệt 812205 Đầu Đuôi
0 5, 7
Giải nhất 15495 1 5, 7
Giải nhì 86562 2 7, 2, 3
Giải ba 27557 63327 3
Giải tư 80483 15143 03222 4 3, 3, 2
82581 71843 85842 73915 5 7, 1, 9
Giải năm 7151 6 2
Giải sáu 3017 7259 6107 7
Giải bảy 386 8 3, 1, 6
Giải tám 23 9 5

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 28-05-2020
Đặc biệt 494714 Đầu Đuôi
0 5, 1, 5, 3
Giải nhất 44560 1 4
Giải nhì 62405 2 9, 9
Giải ba 15401 83131 3 1, 2, 2
Giải tư 51605 95590 17956 4 6
53683 22360 77732 96690 5 6
Giải năm 8303 6 0, 0, 0
Giải sáu 5029 5132 6829 7
Giải bảy 746 8 3
Giải tám 60 9 0, 0

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 21-05-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2 0
Giải ba 3
Giải tư 4 7
5 6
Giải năm 6
Giải sáu 6820 7747 7
Giải bảy 594 8
Giải tám 56 9 4

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 14-05-2020
Đặc biệt 770573 Đầu Đuôi
0 9, 8, 7, 6
Giải nhất 50509 1 7
Giải nhì 54275 2 2
Giải ba 16208 58707 3
Giải tư 30169 83006 66617 4 4
58869 59457 65198 45556 5 7, 6, 1
Giải năm 4376 6 9, 9
Giải sáu 4822 5584 6544 7 3, 5, 6
Giải bảy 289 8 4, 9
Giải tám 51 9 8

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 07-05-2020
Đặc biệt 995470 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 30227 1
Giải nhì 47164 2 7, 4, 7
Giải ba 54486 79104 3 2, 9
Giải tư 09086 10924 55832 4 6, 2, 3
50039 84227 31151 19646 5 1, 0, 5
Giải năm 8272 6 4
Giải sáu 7242 9850 4578 7 0, 2, 8
Giải bảy 643 8 6, 6
Giải tám 55 9

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 30-04-2020
Đặc biệt 048749 Đầu Đuôi
0 5, 1
Giải nhất 18867 1
Giải nhì 29682 2 3, 9
Giải ba 67536 09305 3 6, 7, 0, 8, 9
Giải tư 90547 19237 86079 4 9, 7, 3
89030 45138 10165 88698 5
Giải năm 4543 6 7, 5
Giải sáu 1823 2173 4729 7 9, 3
Giải bảy 339 8 2
Giải tám 01 9 8

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 23-04-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 26-03-2020
Đặc biệt 814414 Đầu Đuôi
0 9, 9, 6, 2
Giải nhất 29674 1 4, 0, 4, 4
Giải nhì 78891 2 5, 2
Giải ba 00910 03514 3 4
Giải tư 06125 73240 92264 4 0
35422 11734 98579 88796 5
Giải năm 9414 6 4, 0
Giải sáu 8109 4009 7206 7 4, 9
Giải bảy 360 8
Giải tám 02 9 1, 6

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 19-03-2020
Đặc biệt 444134 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 71496 1 0, 8
Giải nhì 67810 2 7, 4
Giải ba 36857 06257 3 4, 0, 3
Giải tư 44230 17244 28157 4 4
23433 77727 61251 51618 5 7, 7, 7, 1, 0
Giải năm 4450 6 9, 0, 1
Giải sáu 8869 6160 3401 7
Giải bảy 161 8
Giải tám 24 9 6

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 12-03-2020
Đặc biệt 052477 Đầu Đuôi
0 8, 8, 8
Giải nhất 17834 1
Giải nhì 84890 2 0, 5, 7
Giải ba 09120 45840 3 4
Giải tư 01008 47525 82253 4 0, 0
50527 29308 99781 12280 5 3, 9
Giải năm 6392 6
Giải sáu 6908 9459 2540 7 7
Giải bảy 286 8 1, 0, 6
Giải tám 93 9 0, 2, 3

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 05-03-2020
Đặc biệt 215057 Đầu Đuôi
0 2, 2, 2
Giải nhất 61637 1
Giải nhì 93979 2 0
Giải ba 28737 45593 3 7, 7, 9, 0, 7, 3
Giải tư 42702 09094 62479 4
01602 32871 98239 30830 5 7
Giải năm 1964 6 4
Giải sáu 0537 5984 7420 7 9, 9, 1
Giải bảy 102 8 4
Giải tám 33 9 3, 4

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 27-02-2020
Đặc biệt 994181 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 48872 1 4, 8
Giải nhì 26914 2 9, 1, 6
Giải ba 72777 73160 3 1, 8
Giải tư 17883 41931 19101 4 0
93529 98361 79921 76440 5
Giải năm 3084 6 0, 1
Giải sáu 7175 7093 8326 7 2, 7, 5
Giải bảy 838 8 1, 3, 4
Giải tám 18 9 3