Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 21-05-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2 0
Giải ba 3
Giải tư 4 7
5 6
Giải năm 6
Giải sáu 6820 7747 7
Giải bảy 594 8
Giải tám 56 9 4

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 14-05-2020
Đặc biệt 770573 Đầu Đuôi
0 9, 8, 7, 6
Giải nhất 50509 1 7
Giải nhì 54275 2 2
Giải ba 16208 58707 3
Giải tư 30169 83006 66617 4 4
58869 59457 65198 45556 5 7, 6, 1
Giải năm 4376 6 9, 9
Giải sáu 4822 5584 6544 7 3, 5, 6
Giải bảy 289 8 4, 9
Giải tám 51 9 8

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 07-05-2020
Đặc biệt 995470 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 30227 1
Giải nhì 47164 2 7, 4, 7
Giải ba 54486 79104 3 2, 9
Giải tư 09086 10924 55832 4 6, 2, 3
50039 84227 31151 19646 5 1, 0, 5
Giải năm 8272 6 4
Giải sáu 7242 9850 4578 7 0, 2, 8
Giải bảy 643 8 6, 6
Giải tám 55 9

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 30-04-2020
Đặc biệt 048749 Đầu Đuôi
0 5, 1
Giải nhất 18867 1
Giải nhì 29682 2 3, 9
Giải ba 67536 09305 3 6, 7, 0, 8, 9
Giải tư 90547 19237 86079 4 9, 7, 3
89030 45138 10165 88698 5
Giải năm 4543 6 7, 5
Giải sáu 1823 2173 4729 7 9, 3
Giải bảy 339 8 2
Giải tám 01 9 8

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 23-04-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 26-03-2020
Đặc biệt 814414 Đầu Đuôi
0 9, 9, 6, 2
Giải nhất 29674 1 4, 0, 4, 4
Giải nhì 78891 2 5, 2
Giải ba 00910 03514 3 4
Giải tư 06125 73240 92264 4 0
35422 11734 98579 88796 5
Giải năm 9414 6 4, 0
Giải sáu 8109 4009 7206 7 4, 9
Giải bảy 360 8
Giải tám 02 9 1, 6

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 19-03-2020
Đặc biệt 444134 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 71496 1 0, 8
Giải nhì 67810 2 7, 4
Giải ba 36857 06257 3 4, 0, 3
Giải tư 44230 17244 28157 4 4
23433 77727 61251 51618 5 7, 7, 7, 1, 0
Giải năm 4450 6 9, 0, 1
Giải sáu 8869 6160 3401 7
Giải bảy 161 8
Giải tám 24 9 6

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 12-03-2020
Đặc biệt 052477 Đầu Đuôi
0 8, 8, 8
Giải nhất 17834 1
Giải nhì 84890 2 0, 5, 7
Giải ba 09120 45840 3 4
Giải tư 01008 47525 82253 4 0, 0
50527 29308 99781 12280 5 3, 9
Giải năm 6392 6
Giải sáu 6908 9459 2540 7 7
Giải bảy 286 8 1, 0, 6
Giải tám 93 9 0, 2, 3

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 05-03-2020
Đặc biệt 215057 Đầu Đuôi
0 2, 2, 2
Giải nhất 61637 1
Giải nhì 93979 2 0
Giải ba 28737 45593 3 7, 7, 9, 0, 7, 3
Giải tư 42702 09094 62479 4
01602 32871 98239 30830 5 7
Giải năm 1964 6 4
Giải sáu 0537 5984 7420 7 9, 9, 1
Giải bảy 102 8 4
Giải tám 33 9 3, 4

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 27-02-2020
Đặc biệt 994181 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 48872 1 4, 8
Giải nhì 26914 2 9, 1, 6
Giải ba 72777 73160 3 1, 8
Giải tư 17883 41931 19101 4 0
93529 98361 79921 76440 5
Giải năm 3084 6 0, 1
Giải sáu 7175 7093 8326 7 2, 7, 5
Giải bảy 838 8 1, 3, 4
Giải tám 18 9 3

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 20-02-2020
Đặc biệt 189815 Đầu Đuôi
0 6, 2
Giải nhất 76715 1 5, 5, 7, 4, 3
Giải nhì 10356 2 8
Giải ba 67034 85676 3 4, 4
Giải tư 92742 70217 89514 4 2, 0
42813 90140 01206 33698 5 6, 2
Giải năm 8881 6 8
Giải sáu 5234 4128 8952 7 6
Giải bảy 468 8 1
Giải tám 02 9 8

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 13-02-2020
Đặc biệt 345319 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 34057 1 9
Giải nhì 99827 2 7
Giải ba 44555 57035 3 5
Giải tư 44093 00340 08943 4 0, 3, 1
36474 12777 67057 47656 5 7, 5, 7, 6
Giải năm 2171 6 0
Giải sáu 1902 6060 2380 7 4, 7, 1
Giải bảy 790 8 0
Giải tám 41 9 3, 0

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 06-02-2020
Đặc biệt 972688 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 68483 1
Giải nhì 06045 2 9
Giải ba 69160 94529 3 8, 2
Giải tư 25772 83781 59272 4 5
00291 89238 44572 02332 5 1
Giải năm 3171 6 0, 1
Giải sáu 1870 6161 2086 7 2, 2, 2, 1, 0
Giải bảy 680 8 8, 3, 1, 6, 0
Giải tám 51 9 1

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 30-01-2020
Đặc biệt 243008 Đầu Đuôi
0 8, 1
Giải nhất 09813 1 3, 3
Giải nhì 49523 2 3, 5, 2, 7
Giải ba 82758 84676 3 7, 9
Giải tư 19537 83601 59978 4
20093 77262 91125 65622 5 8
Giải năm 4627 6 2, 3
Giải sáu 8885 6939 3063 7 6, 8, 6
Giải bảy 813 8 5
Giải tám 76 9 3

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 23-01-2020
Đặc biệt 718035 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 25380 1
Giải nhì 48124 2 4, 7
Giải ba 16679 09491 3 5
Giải tư 69527 97988 51788 4 2
75642 02966 96988 30161 5
Giải năm 4181 6 6, 1, 1, 8
Giải sáu 1997 6294 6270 7 9, 0
Giải bảy 561 8 0, 8, 8, 8, 1
Giải tám 68 9 1, 7, 4

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 16-01-2020
Đặc biệt 117861 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 72211 1 1, 4
Giải nhì 16342 2 6, 7, 7
Giải ba 72332 93964 3 2, 8, 9
Giải tư 62438 00226 45014 4 2, 6, 5
86439 67946 05775 31527 5
Giải năm 7845 6 1, 4, 2
Giải sáu 5027 6862 3075 7 5, 5, 6
Giải bảy 476 8
Giải tám 95 9 5

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 09-01-2020
Đặc biệt 671427 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 72239 1 5
Giải nhì 17063 2 7, 5
Giải ba 71239 07030 3 9, 9, 0, 6, 2, 5, 8
Giải tư 63899 70470 77989 4
77236 59215 27761 93825 5
Giải năm 4395 6 3, 1, 6
Giải sáu 8866 3932 3535 7 0
Giải bảy 338 8 9
Giải tám 09 9 9, 5

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 02-01-2020
Đặc biệt 678320 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 89726 1 1, 6, 5, 7
Giải nhì 44266 2 0, 6, 3
Giải ba 05772 65933 3 3, 4, 8, 3
Giải tư 56223 70086 76311 4
09089 20034 08184 93838 5 0
Giải năm 3350 6 6
Giải sáu 6916 7115 6433 7 2
Giải bảy 701 8 6, 9, 4
Giải tám 17 9

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 26-12-2019
Đặc biệt 417816 Đầu Đuôi
0 0, 0
Giải nhất 40587 1 6, 9, 6
Giải nhì 97632 2
Giải ba 13262 18184 3 2, 1, 4
Giải tư 24031 89700 31885 4 3, 9
99983 82034 62119 02751 5 1, 9
Giải năm 2000 6 2, 9
Giải sáu 3843 3459 6049 7
Giải bảy 269 8 7, 4, 5, 3
Giải tám 16 9

Xổ số Quảng Bình

Thứ năm ngày 19-12-2019
Đặc biệt 075755 Đầu Đuôi
0 1, 6, 5, 3, 4, 9
Giải nhất 31589 1 1, 3, 1, 8, 9
Giải nhì 31688 2
Giải ba 97501 38406 3 4
Giải tư 44134 24211 92305 4
15403 87192 09266 74813 5 5
Giải năm 2711 6 6
Giải sáu 7918 2304 2809 7 2
Giải bảy 572 8 9, 8
Giải tám 19 9 2