Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 04-08-2020
Đặc biệt 102499 Đầu Đuôi
0 4, 3
Giải nhất 43360 1 6, 7
Giải nhì 97142 2
Giải ba 03342 66477 3
Giải tư 00798 85347 43357 4 2, 2, 7
83216 07488 65664 09704 5 7, 1, 9
Giải năm 2665 6 0, 4, 5, 9
Giải sáu 6069 2017 9351 7 7
Giải bảy 503 8 8
Giải tám 59 9 9, 8

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 28-07-2020
Đặc biệt 124534 Đầu Đuôi
0 4, 6
Giải nhất 65469 1 0
Giải nhì 50452 2 6
Giải ba 60626 12987 3 4
Giải tư 89604 78110 23155 4 9
87150 70496 85259 01894 5 2, 5, 0, 9
Giải năm 2249 6 9, 4
Giải sáu 8898 7485 4764 7
Giải bảy 583 8 7, 5, 3
Giải tám 06 9 6, 4, 8

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 21-07-2020
Đặc biệt 908361 Đầu Đuôi
0 0, 8, 0
Giải nhất 99700 1 6
Giải nhì 79229 2 9, 7
Giải ba 43075 50998 3
Giải tư 91491 83746 72997 4 6
44982 75616 02896 85060 5
Giải năm 1408 6 1, 0
Giải sáu 8779 3173 1927 7 5, 9, 3
Giải bảy 992 8 2
Giải tám 00 9 8, 1, 7, 6, 2

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 14-07-2020
Đặc biệt 975865 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 43152 1 0, 1
Giải nhì 65322 2 2, 0, 8
Giải ba 00636 55391 3 6, 9, 6
Giải tư 40896 42373 83620 4 6
78510 05939 66169 13936 5 2, 3, 8
Giải năm 0346 6 5, 9
Giải sáu 5486 5511 7553 7 3
Giải bảy 328 8 6
Giải tám 58 9 1, 6

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 07-07-2020
Đặc biệt 038332 Đầu Đuôi
0 7, 8, 9
Giải nhất 75137 1
Giải nhì 19345 2 2
Giải ba 74270 30092 3 2, 7, 4, 8
Giải tư 66744 36807 02382 4 5, 4, 7
08208 40347 80078 24434 5
Giải năm 3387 6 2
Giải sáu 0273 9262 6138 7 0, 8, 3
Giải bảy 509 8 2, 7
Giải tám 22 9 2

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 30-06-2020
Đặc biệt 510504 Đầu Đuôi
0 4, 2, 9
Giải nhất 40929 1 0, 6, 3, 9
Giải nhì 02410 2 9, 9
Giải ba 35992 98333 3 3, 6, 6
Giải tư 33473 30296 19216 4 8
35502 91648 33509 61713 5
Giải năm 8919 6
Giải sáu 9836 6529 9693 7 3
Giải bảy 197 8
Giải tám 36 9 2, 6, 3, 7

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 23-06-2020
Đặc biệt 609384 Đầu Đuôi
0 0, 3, 1
Giải nhất 10641 1 8
Giải nhì 62942 2 3, 2, 4
Giải ba 29562 21090 3 7
Giải tư 31646 43818 99100 4 1, 2, 6, 2, 5
52423 69356 03996 60122 5 6
Giải năm 9903 6 2
Giải sáu 7437 7942 3745 7
Giải bảy 301 8 4
Giải tám 24 9 0, 6

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 16-06-2020
Đặc biệt 010648 Đầu Đuôi
0 0, 2, 2
Giải nhất 53952 1 3, 3, 9
Giải nhì 51813 2 9, 8
Giải ba 19713 31662 3 7
Giải tư 11945 69129 34386 4 8, 5, 6
32000 86719 83471 22237 5 2
Giải năm 3866 6 2, 6
Giải sáu 0102 2602 4728 7 1
Giải bảy 446 8 6
Giải tám 90 9 0

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 09-06-2020
Đặc biệt 984853 Đầu Đuôi
0 3, 4
Giải nhất 32541 1 7, 7
Giải nhì 84117 2 2, 4, 6
Giải ba 84322 22003 3 3, 9
Giải tư 83558 83866 89733 4 1, 4
67724 68573 93626 59939 5 3, 8, 4
Giải năm 2688 6 6
Giải sáu 1344 1017 1554 7 3
Giải bảy 004 8 8, 4
Giải tám 84 9

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 02-06-2020
Đặc biệt 409809 Đầu Đuôi
0 9, 0
Giải nhất 34194 1 6
Giải nhì 71188 2 6
Giải ba 35500 79468 3 9
Giải tư 86052 42769 92488 4 7
60651 18361 44816 40494 5 2, 1
Giải năm 2426 6 8, 9, 1
Giải sáu 4780 5578 1239 7 8, 3
Giải bảy 673 8 8, 8, 0
Giải tám 47 9 4, 4

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 26-05-2020
Đặc biệt 011269 Đầu Đuôi
0 0, 1
Giải nhất 58529 1
Giải nhì 66498 2 9
Giải ba 68638 94844 3 8, 4
Giải tư 62670 74397 72100 4 4, 9, 8, 0
63849 49174 37834 99556 5 6
Giải năm 8348 6 9
Giải sáu 3901 8073 0187 7 0, 4, 3
Giải bảy 840 8 7
Giải tám 97 9 8, 7, 7

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 19-05-2020
Đặc biệt 706558 Đầu Đuôi
0 1, 6
Giải nhất 80174 1 4, 2
Giải nhì 21566 2 5
Giải ba 27425 00157 3 4, 1, 3
Giải tư 56186 89134 44531 4 1
74501 46290 98733 83394 5 8, 7
Giải năm 7514 6 6, 9
Giải sáu 7069 4882 6741 7 4
Giải bảy 506 8 6, 2
Giải tám 12 9 0, 4

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 12-05-2020
Đặc biệt 877364 Đầu Đuôi
0 8, 2, 2
Giải nhất 85410 1 0, 3
Giải nhì 68686 2 4
Giải ba 84435 85647 3 5, 2
Giải tư 58708 53124 35993 4 7, 2
10702 46742 26892 03673 5
Giải năm 3686 6 4
Giải sáu 4694 3932 1713 7 3
Giải bảy 502 8 6, 6
Giải tám 92 9 3, 2, 4, 2

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 05-05-2020
Đặc biệt 995803 Đầu Đuôi
0 3, 1
Giải nhất 29635 1 8
Giải nhì 47621 2 1, 5, 7, 4
Giải ba 63925 49369 3 5, 2
Giải tư 76073 22927 66375 4 9
69001 32458 42691 64483 5 8
Giải năm 0570 6 9, 3
Giải sáu 3849 3518 6424 7 3, 5, 0
Giải bảy 632 8 3
Giải tám 63 9 1

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 28-04-2020
Đặc biệt 478728 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 83339 1 8
Giải nhì 71332 2 8, 8, 8
Giải ba 48028 90643 3 9, 2, 7, 5
Giải tư 95347 34860 23237 4 3, 7, 9, 5
27787 26049 14881 10128 5 9
Giải năm 1859 6 0
Giải sáu 5597 3381 5418 7
Giải bảy 545 8 7, 1, 1
Giải tám 35 9 7

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 31-03-2020
Đặc biệt 793553 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 68792 1 3
Giải nhì 71713 2 8, 7
Giải ba 10892 53592 3 7, 9
Giải tư 44737 77757 92339 4 2, 8
31472 72685 62628 19659 5 3, 7, 9, 3
Giải năm 8527 6 3
Giải sáu 5209 0142 4748 7 2
Giải bảy 263 8 5
Giải tám 53 9 2, 2, 2

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 24-03-2020
Đặc biệt 402845 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 03639 1 2, 3
Giải nhì 82196 2 8, 7, 5
Giải ba 90487 34741 3 9, 4, 5, 8
Giải tư 19968 10434 27493 4 5, 1
59852 67152 72628 07235 5 2, 2, 7
Giải năm 5957 6 8
Giải sáu 9127 8438 3125 7
Giải bảy 812 8 7
Giải tám 13 9 6, 3

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 17-03-2020
Đặc biệt 436923 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 61768 1 0, 3
Giải nhì 90187 2 3, 8, 9
Giải ba 69428 85329 3 4, 4
Giải tư 16654 75734 00990 4 9
50351 90786 68867 71910 5 4, 1, 8
Giải năm 4858 6 8, 7, 1
Giải sáu 2489 5561 5613 7
Giải bảy 049 8 7, 6, 9
Giải tám 34 9 0

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 10-03-2020
Đặc biệt 174879 Đầu Đuôi
0 8, 2, 8, 6
Giải nhất 73649 1 1
Giải nhì 52977 2 4
Giải ba 75808 68069 3
Giải tư 60702 96408 05869 4 9, 0
24773 02824 54571 51183 5
Giải năm 9906 6 9, 9
Giải sáu 1980 8740 7411 7 9, 7, 3, 1, 4
Giải bảy 974 8 3, 0
Giải tám 93 9 3

Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 03-03-2020
Đặc biệt 592831 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 85175 1 9
Giải nhì 23945 2 6, 3
Giải ba 63955 11176 3 1, 6, 6
Giải tư 93326 51487 22085 4 5
60763 52823 65009 15467 5 5, 8, 0
Giải năm 5619 6 3, 7
Giải sáu 4336 7536 6558 7 5, 6
Giải bảy 750 8 7, 5
Giải tám 93 9 3