Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 23-05-2020
Đặc biệt 949361 Đầu Đuôi
0 6, 0
Giải nhất 78262 1 9, 7, 7
Giải nhì 37378 2 8, 3
Giải ba 31666 86819 3
Giải tư 78817 88179 12228 4 2, 3
28597 06571 99542 29076 5 7
Giải năm 1943 6 1, 2, 6
Giải sáu 3757 9523 6006 7 8, 9, 1, 6
Giải bảy 200 8
Giải tám 17 9 7

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 16-05-2020
Đặc biệt 173600 Đầu Đuôi
0 0, 5, 3, 4, 4, 7
Giải nhất 28305 1 9
Giải nhì 15444 2
Giải ba 32103 51804 3 0
Giải tư 16230 86491 04704 4 4, 6
08269 26194 67458 87595 5 8
Giải năm 9291 6 9, 0
Giải sáu 7919 1991 3060 7
Giải bảy 346 8
Giải tám 07 9 1, 4, 5, 1, 1

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 09-05-2020
Đặc biệt 596320 Đầu Đuôi
0 4, 4
Giải nhất 14620 1 3
Giải nhì 65073 2 0, 0, 6
Giải ba 45665 78893 3 8, 5
Giải tư 55738 91013 13294 4
29604 59257 56154 88056 5 7, 4, 6, 6
Giải năm 2867 6 5, 7
Giải sáu 0035 6126 5956 7 3, 4
Giải bảy 574 8
Giải tám 04 9 3, 4

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 02-05-2020
Đặc biệt 847557 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 75935 1
Giải nhì 57698 2 7, 5, 1
Giải ba 53068 25527 3 5
Giải tư 56073 09994 52077 4 1, 4, 0
15725 10141 23383 06821 5 7
Giải năm 9144 6 8, 5, 8
Giải sáu 6165 7640 1493 7 3, 7
Giải bảy 296 8 3
Giải tám 68 9 8, 4, 3, 6

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 25-04-2020
Đặc biệt 646135 Đầu Đuôi
0 0, 5, 7
Giải nhất 79300 1
Giải nhì 76705 2 6, 0
Giải ba 62231 50461 3 5, 1, 4
Giải tư 98326 44520 93865 4 1, 0
58207 57062 88098 59141 5
Giải năm 4563 6 1, 5, 2, 3, 3
Giải sáu 2234 2093 9493 7
Giải bảy 740 8
Giải tám 63 9 8, 3, 3

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 28-03-2020
Đặc biệt 419926 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 53425 1 0
Giải nhì 34310 2 6, 5, 5
Giải ba 97625 74466 3 4
Giải tư 58740 55660 13794 4 0, 3, 1
93534 04966 89897 92496 5 1
Giải năm 1802 6 6, 0, 6
Giải sáu 6051 9543 4782 7 3
Giải bảy 673 8 2
Giải tám 41 9 4, 7, 6

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 21-03-2020
Đặc biệt 849273 Đầu Đuôi
0 4, 8, 3, 1
Giải nhất 64728 1 5
Giải nhì 08384 2 8, 6
Giải ba 62335 15104 3 5
Giải tư 31051 28315 60293 4 7
51588 85160 74467 93808 5 1
Giải năm 8463 6 0, 7, 3
Giải sáu 8226 6303 7277 7 3, 7
Giải bảy 147 8 4, 8
Giải tám 01 9 3

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 14-03-2020
Đặc biệt 654547 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 50317 1 7
Giải nhì 06645 2 9, 3, 9
Giải ba 57033 57729 3 3, 7, 7, 3
Giải tư 61464 74701 00348 4 7, 5, 8
04723 40237 90274 28680 5
Giải năm 8537 6 4
Giải sáu 2673 3493 1433 7 4, 3
Giải bảy 391 8 0
Giải tám 29 9 3, 1

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 07-03-2020
Đặc biệt 161245 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 74777 1 3, 7, 5, 1
Giải nhì 31723 2 3, 5
Giải ba 46531 49813 3 1, 3
Giải tư 89980 14596 84091 4 5
06208 39025 20333 77417 5
Giải năm 2115 6 5
Giải sáu 7665 2387 4587 7 7, 4
Giải bảy 374 8 0, 7, 7
Giải tám 11 9 6, 1

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 29-02-2020
Đặc biệt 640903 Đầu Đuôi
0 3, 0, 2
Giải nhất 36380 1 3, 5
Giải nhì 88236 2 7
Giải ba 04800 39127 3 6
Giải tư 03585 36781 57613 4
13964 18697 21170 96615 5 6
Giải năm 0692 6 4, 1, 9
Giải sáu 1156 7161 9388 7 0
Giải bảy 369 8 0, 5, 1, 8
Giải tám 02 9 7, 2

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 22-02-2020
Đặc biệt 997900 Đầu Đuôi
0 0, 4, 4, 6
Giải nhất 47304 1 2, 0
Giải nhì 91279 2 8, 5, 6, 0
Giải ba 71512 55728 3 9
Giải tư 54010 96439 32204 4
64025 97926 74178 02159 5 9, 6
Giải năm 0164 6 4
Giải sáu 2956 7198 1606 7 9, 8
Giải bảy 120 8
Giải tám 92 9 8, 2

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 15-02-2020
Đặc biệt 771204 Đầu Đuôi
0 4, 2, 0, 1
Giải nhất 60226 1 0, 4
Giải nhì 57043 2 6, 5, 3, 8
Giải ba 86210 76925 3 3
Giải tư 47714 41202 65170 4 3, 6
20061 58623 38957 44886 5 7
Giải năm 8446 6 1, 7
Giải sáu 7867 0828 6033 7 0
Giải bảy 100 8 6
Giải tám 01 9

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 08-02-2020
Đặc biệt 901143 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 91374 1 8
Giải nhì 82822 2 2, 8, 6
Giải ba 55652 89341 3 5
Giải tư 74948 67728 03203 4 3, 1, 8, 6, 8, 2
18671 83318 46546 77490 5 2
Giải năm 8335 6
Giải sáu 2187 4348 7176 7 4, 1, 6
Giải bảy 026 8 7
Giải tám 42 9 0

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 01-02-2020
Đặc biệt 386618 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 27889 1 8, 5, 7
Giải nhì 91158 2 1
Giải ba 19872 31283 3 8, 9, 9
Giải tư 94421 51390 48415 4
01585 16438 35617 39592 5 8
Giải năm 5483 6 7, 9
Giải sáu 6939 1971 5639 7 2, 1
Giải bảy 467 8 9, 3, 5, 3
Giải tám 69 9 0, 2

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 25-01-2020
Đặc biệt 229195 Đầu Đuôi
0 6, 0
Giải nhất 02864 1
Giải nhì 82084 2 7
Giải ba 20290 04970 3
Giải tư 67206 20500 79327 4 5
11283 49699 76551 52371 5 1, 6, 1, 7
Giải năm 0684 6 4
Giải sáu 3756 5051 1089 7 0, 1
Giải bảy 545 8 4, 3, 4, 9
Giải tám 57 9 5, 0, 9

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 18-01-2020
Đặc biệt 886840 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 13349 1 7, 1
Giải nhì 63845 2 3
Giải ba 89888 95191 3 8, 6
Giải tư 92065 76575 79273 4 0, 9, 5, 1
00462 58617 43038 41623 5
Giải năm 3186 6 5, 2
Giải sáu 0487 1036 0341 7 5, 3
Giải bảy 811 8 8, 6, 7, 8
Giải tám 88 9 1

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 11-01-2020
Đặc biệt 793831 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 44861 1 1, 2, 4
Giải nhì 11668 2
Giải ba 35501 13711 3 1, 2, 2
Giải tư 56744 94412 77656 4 4
85368 21684 36965 45861 5 6
Giải năm 8470 6 1, 8, 8, 5, 1
Giải sáu 2497 8832 7614 7 0
Giải bảy 886 8 4, 6
Giải tám 32 9 7

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 04-01-2020
Đặc biệt 012276 Đầu Đuôi
0 1, 4
Giải nhất 04970 1 8, 2, 9
Giải nhì 92577 2
Giải ba 35018 10259 3 1
Giải tư 22561 00101 20404 4 2
95112 22489 59442 49431 5 9, 5
Giải năm 3368 6 1, 8, 2, 8
Giải sáu 9855 0219 0462 7 6, 0, 7, 0
Giải bảy 970 8 9
Giải tám 68 9

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 28-12-2019
Đặc biệt 711591 Đầu Đuôi
0 4, 5
Giải nhất 82043 1 4, 9
Giải nhì 96181 2 0, 8, 4, 2
Giải ba 01504 93414 3 3, 3
Giải tư 54561 09270 40505 4 3
17720 39719 86583 09228 5 4
Giải năm 5333 6 1
Giải sáu 8678 5733 3324 7 0, 8
Giải bảy 654 8 1, 3
Giải tám 22 9 1

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 21-12-2019
Đặc biệt 585095 Đầu Đuôi
0 2, 9
Giải nhất 12768 1
Giải nhì 74355 2 2, 0, 1
Giải ba 36832 94402 3 2
Giải tư 04373 53951 87699 4 9, 2
54822 85361 24177 95749 5 5, 1, 0
Giải năm 6742 6 8, 1, 1
Giải sáu 5150 0920 2721 7 3, 7
Giải bảy 009 8
Giải tám 61 9 5, 9