Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 01-08-2020
Đặc biệt 360412 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 82542 1 2
Giải nhì 90334 2 4, 3, 9
Giải ba 49059 69424 3 4, 1, 5, 0, 7, 9
Giải tư 85742 19423 90661 4 2, 2, 9
12429 63749 73431 78961 5 9
Giải năm 4661 6 1, 1, 1
Giải sáu 4635 4330 4704 7
Giải bảy 137 8
Giải tám 39 9

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 25-07-2020
Đặc biệt 771233 Đầu Đuôi
0 7, 8
Giải nhất 00147 1 3, 6, 6
Giải nhì 72226 2 6
Giải ba 76693 94013 3 3, 4
Giải tư 10572 84195 98307 4 7
62059 51591 10676 56886 5 9, 9
Giải năm 8916 6
Giải sáu 4608 2734 5059 7 2, 6, 7
Giải bảy 577 8 6
Giải tám 16 9 3, 5, 1

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 18-07-2020
Đặc biệt 067149 Đầu Đuôi
0 8, 4, 7
Giải nhất 03336 1
Giải nhì 65894 2 8, 7, 3
Giải ba 65608 90528 3 6, 7, 3
Giải tư 57827 53649 16556 4 9, 9
28078 89751 28074 93123 5 6, 1
Giải năm 0704 6 8
Giải sáu 2437 9568 8507 7 8, 4
Giải bảy 596 8
Giải tám 33 9 4, 6

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 11-07-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 31822 1 5
Giải nhì 35299 2 2, 1, 1, 3
Giải ba 53566 79115 3 3
Giải tư 40292 15292 81621 4 7, 6
93121 45575 87747 34889 5 3
Giải năm 0533 6 6
Giải sáu 5923 3983 4201 7 5
Giải bảy 546 8 9, 3
Giải tám 53 9 9, 2, 2

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 04-07-2020
Đặc biệt 716564 Đầu Đuôi
0 8, 1
Giải nhất 44953 1 9, 8
Giải nhì 72747 2 0, 9
Giải ba 99752 55992 3 8
Giải tư 95667 46819 59308 4 7
01920 92884 80001 24418 5 3, 2
Giải năm 5829 6 4, 7, 9, 8, 4
Giải sáu 9269 8168 5764 7
Giải bảy 187 8 4, 7
Giải tám 38 9 2

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 27-06-2020
Đặc biệt 984032 Đầu Đuôi
0 2, 4
Giải nhất 17960 1
Giải nhì 50778 2 0, 5
Giải ba 92502 87646 3 2
Giải tư 06620 72985 00575 4 6, 8
32388 16904 90065 98253 5 3
Giải năm 0848 6 0, 5, 8
Giải sáu 0289 3381 7225 7 8, 5
Giải bảy 768 8 5, 8, 9, 1, 0
Giải tám 80 9

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 20-06-2020
Đặc biệt 933686 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 07073 1 4
Giải nhì 66761 2 2
Giải ba 62565 64147 3 0, 5
Giải tư 74679 11522 37284 4 7, 8, 8, 3
82161 21209 17548 15330 5 7
Giải năm 9048 6 1, 5, 1
Giải sáu 9443 6535 9314 7 3, 9, 0
Giải bảy 257 8 6, 4
Giải tám 70 9

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 13-06-2020
Đặc biệt 021360 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 88738 1 8, 6
Giải nhì 31071 2
Giải ba 14753 72684 3 8, 1
Giải tư 52294 55342 51418 4 2, 9
65258 23431 04094 00155 5 3, 8, 5, 3, 7
Giải năm 8266 6 0, 6
Giải sáu 7749 8416 0853 7 1, 2
Giải bảy 957 8 4
Giải tám 72 9 4, 4

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 06-06-2020
Đặc biệt 654488 Đầu Đuôi
0 8, 1
Giải nhất 53837 1 0, 5, 1
Giải nhì 46462 2 2
Giải ba 67789 63767 3 7, 3, 3
Giải tư 96208 09610 53315 4 5
62896 64445 88289 52633 5 5
Giải năm 8961 6 2, 7, 1
Giải sáu 4633 1355 7501 7
Giải bảy 811 8 8, 9, 9
Giải tám 22 9 6

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 30-05-2020
Đặc biệt 555577 Đầu Đuôi
0 0, 9
Giải nhất 79758 1 9, 4
Giải nhì 66939 2 4
Giải ba 79324 47919 3 9, 4, 1, 7
Giải tư 51247 76451 19375 4 7, 1, 2
89341 81042 73234 48873 5 8, 1
Giải năm 9331 6
Giải sáu 5514 6937 9600 7 7, 5, 3
Giải bảy 109 8
Giải tám 92 9 2

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 23-05-2020
Đặc biệt 949361 Đầu Đuôi
0 6, 0
Giải nhất 78262 1 9, 7, 7
Giải nhì 37378 2 8, 3
Giải ba 31666 86819 3
Giải tư 78817 88179 12228 4 2, 3
28597 06571 99542 29076 5 7
Giải năm 1943 6 1, 2, 6
Giải sáu 3757 9523 6006 7 8, 9, 1, 6
Giải bảy 200 8
Giải tám 17 9 7

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 16-05-2020
Đặc biệt 173600 Đầu Đuôi
0 0, 5, 3, 4, 4, 7
Giải nhất 28305 1 9
Giải nhì 15444 2
Giải ba 32103 51804 3 0
Giải tư 16230 86491 04704 4 4, 6
08269 26194 67458 87595 5 8
Giải năm 9291 6 9, 0
Giải sáu 7919 1991 3060 7
Giải bảy 346 8
Giải tám 07 9 1, 4, 5, 1, 1

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 09-05-2020
Đặc biệt 596320 Đầu Đuôi
0 4, 4
Giải nhất 14620 1 3
Giải nhì 65073 2 0, 0, 6
Giải ba 45665 78893 3 8, 5
Giải tư 55738 91013 13294 4
29604 59257 56154 88056 5 7, 4, 6, 6
Giải năm 2867 6 5, 7
Giải sáu 0035 6126 5956 7 3, 4
Giải bảy 574 8
Giải tám 04 9 3, 4

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 02-05-2020
Đặc biệt 847557 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 75935 1
Giải nhì 57698 2 7, 5, 1
Giải ba 53068 25527 3 5
Giải tư 56073 09994 52077 4 1, 4, 0
15725 10141 23383 06821 5 7
Giải năm 9144 6 8, 5, 8
Giải sáu 6165 7640 1493 7 3, 7
Giải bảy 296 8 3
Giải tám 68 9 8, 4, 3, 6

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 25-04-2020
Đặc biệt 646135 Đầu Đuôi
0 0, 5, 7
Giải nhất 79300 1
Giải nhì 76705 2 6, 0
Giải ba 62231 50461 3 5, 1, 4
Giải tư 98326 44520 93865 4 1, 0
58207 57062 88098 59141 5
Giải năm 4563 6 1, 5, 2, 3, 3
Giải sáu 2234 2093 9493 7
Giải bảy 740 8
Giải tám 63 9 8, 3, 3

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 28-03-2020
Đặc biệt 419926 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 53425 1 0
Giải nhì 34310 2 6, 5, 5
Giải ba 97625 74466 3 4
Giải tư 58740 55660 13794 4 0, 3, 1
93534 04966 89897 92496 5 1
Giải năm 1802 6 6, 0, 6
Giải sáu 6051 9543 4782 7 3
Giải bảy 673 8 2
Giải tám 41 9 4, 7, 6

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 21-03-2020
Đặc biệt 849273 Đầu Đuôi
0 4, 8, 3, 1
Giải nhất 64728 1 5
Giải nhì 08384 2 8, 6
Giải ba 62335 15104 3 5
Giải tư 31051 28315 60293 4 7
51588 85160 74467 93808 5 1
Giải năm 8463 6 0, 7, 3
Giải sáu 8226 6303 7277 7 3, 7
Giải bảy 147 8 4, 8
Giải tám 01 9 3

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 14-03-2020
Đặc biệt 654547 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 50317 1 7
Giải nhì 06645 2 9, 3, 9
Giải ba 57033 57729 3 3, 7, 7, 3
Giải tư 61464 74701 00348 4 7, 5, 8
04723 40237 90274 28680 5
Giải năm 8537 6 4
Giải sáu 2673 3493 1433 7 4, 3
Giải bảy 391 8 0
Giải tám 29 9 3, 1

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 07-03-2020
Đặc biệt 161245 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 74777 1 3, 7, 5, 1
Giải nhì 31723 2 3, 5
Giải ba 46531 49813 3 1, 3
Giải tư 89980 14596 84091 4 5
06208 39025 20333 77417 5
Giải năm 2115 6 5
Giải sáu 7665 2387 4587 7 7, 4
Giải bảy 374 8 0, 7, 7
Giải tám 11 9 6, 1

Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 29-02-2020
Đặc biệt 640903 Đầu Đuôi
0 3, 0, 2
Giải nhất 36380 1 3, 5
Giải nhì 88236 2 7
Giải ba 04800 39127 3 6
Giải tư 03585 36781 57613 4
13964 18697 21170 96615 5 6
Giải năm 0692 6 4, 1, 9
Giải sáu 1156 7161 9388 7 0
Giải bảy 369 8 0, 5, 1, 8
Giải tám 02 9 7, 2