Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 21-05-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0 5, 2
Giải nhất 1
Giải nhì 2 6
Giải ba 3 2
Giải tư 4
5
Giải năm 0196 6
Giải sáu 3105 0602 7698 7
Giải bảy 426 8
Giải tám 32 9 6, 8

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 14-05-2020
Đặc biệt 299241 Đầu Đuôi
0 3, 9, 2, 8, 8
Giải nhất 11303 1
Giải nhì 56109 2 5, 5, 5
Giải ba 61325 31658 3
Giải tư 89093 74942 76366 4 1, 2, 9
57002 77578 62525 42725 5 8, 6, 3
Giải năm 8356 6 6
Giải sáu 3608 8278 4253 7 8, 8
Giải bảy 708 8
Giải tám 49 9 3

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 07-05-2020
Đặc biệt 904407 Đầu Đuôi
0 7, 9
Giải nhất 90515 1 5, 9
Giải nhì 97696 2 3, 9
Giải ba 95359 82909 3
Giải tư 50423 37388 29529 4 3
81472 49254 31019 43754 5 9, 4, 4, 1
Giải năm 9343 6 4, 4
Giải sáu 9164 2651 0664 7 2, 8
Giải bảy 797 8 8
Giải tám 78 9 6, 7

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 30-04-2020
Đặc biệt 075242 Đầu Đuôi
0 3, 8
Giải nhất 99938 1 5
Giải nhì 85060 2 2, 0, 0
Giải ba 07471 12915 3 8, 3, 9
Giải tư 12368 65722 25520 4 2, 1, 0, 3
92341 78933 91120 82840 5
Giải năm 5171 6 0, 8
Giải sáu 8103 8474 3243 7 1, 1, 4
Giải bảy 739 8
Giải tám 08 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 23-04-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 26-03-2020
Đặc biệt 657895 Đầu Đuôi
0 1, 8, 8
Giải nhất 38739 1 2, 9, 8
Giải nhì 83838 2 2, 4, 3, 7
Giải ba 11401 84112 3 9, 8, 7
Giải tư 73674 00522 41408 4
39708 18024 84223 32637 5
Giải năm 0985 6 9
Giải sáu 6769 9819 1727 7 4, 1
Giải bảy 218 8 5
Giải tám 71 9 5

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 19-03-2020
Đặc biệt 701334 Đầu Đuôi
0 7, 3
Giải nhất 37489 1
Giải nhì 75050 2 5
Giải ba 37825 68849 3 4, 6, 0
Giải tư 46007 96176 67736 4 9, 6, 3, 1, 1
28303 59630 51284 54846 5 0
Giải năm 1143 6 8, 0
Giải sáu 7241 6868 6460 7 6, 7
Giải bảy 941 8 9, 4
Giải tám 77 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 12-03-2020
Đặc biệt 651925 Đầu Đuôi
0 9, 8
Giải nhất 49729 1 1, 3
Giải nhì 41646 2 5, 9, 9, 6
Giải ba 96474 74671 3 2
Giải tư 54432 70629 69842 4 6, 2
57183 89826 05111 84613 5 7
Giải năm 6670 6
Giải sáu 5309 2885 2057 7 4, 1, 0
Giải bảy 190 8 3, 5
Giải tám 08 9 0

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 05-03-2020
Đặc biệt 957231 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 06447 1 6, 1, 7, 0, 2
Giải nhì 91602 2
Giải ba 35840 38270 3 1
Giải tư 78656 50399 68363 4 7, 0, 5
21555 38659 26568 79516 5 6, 5, 9
Giải năm 3211 6 3, 8, 2
Giải sáu 5317 4310 5545 7 0
Giải bảy 212 8
Giải tám 62 9 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 27-02-2020
Đặc biệt 420574 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 72997 1 7, 8
Giải nhì 97580 2 1, 6, 5, 2
Giải ba 35417 73534 3 4, 6, 3, 0
Giải tư 69321 13971 33226 4
95154 55625 77387 93736 5 4, 4
Giải năm 1674 6
Giải sáu 1422 1033 0218 7 4, 1, 4
Giải bảy 430 8 0, 7
Giải tám 54 9 7

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 20-02-2020
Đặc biệt 321285 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 49388 1 9, 5, 4, 9, 6
Giải nhì 07920 2 0, 9, 6
Giải ba 71519 09229 3 4, 5
Giải tư 31475 43515 19114 4
37793 77219 16134 59126 5 2
Giải năm 3469 6 9
Giải sáu 4292 3172 2135 7 5, 2
Giải bảy 652 8 5, 8
Giải tám 16 9 3, 2

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 13-02-2020
Đặc biệt 549579 Đầu Đuôi
0 6, 6, 8
Giải nhất 29137 1 3
Giải nhì 23606 2 2, 3, 4
Giải ba 67062 32585 3 7
Giải tư 66006 58522 24196 4
98761 79808 19585 53223 5 0
Giải năm 9594 6 2, 1, 7
Giải sáu 9750 7185 2624 7 9
Giải bảy 867 8 5, 5, 5
Giải tám 13 9 6, 4

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 06-02-2020
Đặc biệt 193334 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 91634 1 9, 3
Giải nhì 86676 2
Giải ba 58364 38063 3 4, 4, 3, 7, 7
Giải tư 12561 71546 49297 4 6, 6, 6
47167 68791 79733 78719 5 4
Giải năm 1054 6 4, 3, 1, 7
Giải sáu 9213 7546 4237 7 6
Giải bảy 337 8
Giải tám 46 9 7, 1

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 30-01-2020
Đặc biệt 670044 Đầu Đuôi
0 5, 0, 0
Giải nhất 81393 1 9
Giải nhì 78487 2
Giải ba 24219 93205 3
Giải tư 34057 88488 91873 4 4, 8
99384 73197 14282 74297 5 7
Giải năm 8797 6
Giải sáu 6498 5899 7200 7 3
Giải bảy 600 8 7, 8, 4, 2
Giải tám 48 9 3, 7, 7, 7, 8, 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 23-01-2020
Đặc biệt 505786 Đầu Đuôi
0 7, 5, 3
Giải nhất 71187 1
Giải nhì 64786 2 6, 0
Giải ba 46334 16344 3 4, 9, 1
Giải tư 76107 95571 95788 4 4
72505 86256 35939 83075 5 6
Giải năm 1461 6 1
Giải sáu 2626 3003 2572 7 1, 5, 2
Giải bảy 231 8 6, 7, 6, 8
Giải tám 20 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 16-01-2020
Đặc biệt 107972 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 31844 1 8
Giải nhì 06464 2 4
Giải ba 19196 12492 3
Giải tư 68740 90691 65377 4 4, 0, 4, 8
07452 55124 88300 76867 5 2, 4, 9
Giải năm 1054 6 4, 7, 2
Giải sáu 3144 3618 8762 7 2, 7
Giải bảy 748 8
Giải tám 59 9 6, 2, 1

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 09-01-2020
Đặc biệt 992094 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 93143 1 6
Giải nhì 31780 2 1
Giải ba 84093 04852 3 2
Giải tư 42751 30685 79844 4 3, 4, 4, 1
46616 91288 09955 28306 5 2, 1, 5
Giải năm 7669 6 9
Giải sáu 8197 8032 9144 7
Giải bảy 421 8 0, 5, 8
Giải tám 41 9 4, 3, 7

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 02-01-2020
Đặc biệt 623700 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 21682 1 2, 1, 8
Giải nhì 42312 2 1, 4, 6
Giải ba 31870 70732 3 2, 7, 9
Giải tư 98037 58311 15757 4
65821 98490 91424 24596 5 7
Giải năm 2288 6 2
Giải sáu 6373 4962 4826 7 0, 3
Giải bảy 218 8 2, 8
Giải tám 39 9 0, 6

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 26-12-2019
Đặc biệt 038642 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 27131 1 8, 4
Giải nhì 94526 2 6, 7, 1, 8
Giải ba 55627 60018 3 1, 4
Giải tư 57921 57728 05987 4 2, 5, 0
48373 24957 71445 41940 5 7, 9
Giải năm 2634 6
Giải sáu 6896 8659 3109 7 3
Giải bảy 614 8 7
Giải tám 94 9 6, 4

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 19-12-2019
Đặc biệt 399613 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 59542 1 3, 9, 5
Giải nhì 74139 2
Giải ba 84219 53252 3 9
Giải tư 53679 56254 45440 4 2, 0, 2, 8
01279 63415 13542 10960 5 2, 4, 0, 2
Giải năm 4690 6 0
Giải sáu 1350 2806 1048 7 9, 9
Giải bảy 397 8
Giải tám 52 9 0, 7