Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 30-07-2020
Đặc biệt 388324 Đầu Đuôi
0 6, 5, 7
Giải nhất 10426 1
Giải nhì 87267 2 4, 6, 9, 7
Giải ba 64393 94060 3
Giải tư 56658 63353 70706 4 6
88005 60587 22529 31727 5 8, 3, 6
Giải năm 6280 6 7, 0
Giải sáu 4688 4756 3107 7 2
Giải bảy 472 8 7, 0, 8
Giải tám 46 9 3

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 23-07-2020
Đặc biệt 264593 Đầu Đuôi
0 7, 1
Giải nhất 64512 1 2, 3, 6
Giải nhì 92591 2
Giải ba 39513 13293 3 7
Giải tư 99148 01852 36592 4 8
59690 31616 20895 77337 5 2
Giải năm 6891 6 1
Giải sáu 9170 9485 5607 7 0
Giải bảy 501 8 5
Giải tám 61 9 3, 1, 3, 2, 0, 5, 1

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 16-07-2020
Đặc biệt 056104 Đầu Đuôi
0 4, 7, 0, 4, 9, 0
Giải nhất 26697 1 2, 6
Giải nhì 21012 2
Giải ba 01772 60241 3 0, 8
Giải tư 06307 26562 15130 4 1
77816 93358 40085 90900 5 8
Giải năm 5876 6 2
Giải sáu 7704 4399 6909 7 2, 6
Giải bảy 438 8 5
Giải tám 00 9 7, 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 09-07-2020
Đặc biệt 398255 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 33316 1 6, 4, 6
Giải nhì 36139 2
Giải ba 23566 95700 3 9, 7
Giải tư 63053 62814 36242 4 2, 6
83237 23667 53888 57746 5 5, 3, 0
Giải năm 2650 6 6, 7, 8
Giải sáu 8785 5382 2882 7
Giải bảy 068 8 8, 5, 2, 2
Giải tám 16 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 02-07-2020
Đặc biệt 678206 Đầu Đuôi
0 6, 8
Giải nhất 62576 1 7, 6
Giải nhì 05717 2 1, 6, 9
Giải ba 31747 20167 3 5
Giải tư 81665 28008 81240 4 7, 0, 1, 1
64941 51759 82621 48826 5 9
Giải năm 8990 6 7, 5, 5
Giải sáu 9435 3641 6529 7 6
Giải bảy 565 8
Giải tám 16 9 0

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 25-06-2020
Đặc biệt 075050 Đầu Đuôi
0 3, 0
Giải nhất 44603 1 9, 7, 7
Giải nhì 60121 2 1, 1, 6
Giải ba 13180 95819 3 5
Giải tư 72417 79517 79458 4
82621 39235 33672 82100 5 0, 8, 9, 5
Giải năm 2826 6
Giải sáu 4459 0991 4771 7 2, 1
Giải bảy 255 8 0
Giải tám 97 9 1, 7

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 18-06-2020
Đặc biệt 710618 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 31911 1 8, 1, 7, 1
Giải nhì 09047 2 9, 9
Giải ba 97442 42817 3 7, 7, 9
Giải tư 93185 68272 86629 4 7, 2
57299 04495 81437 57337 5
Giải năm 1629 6
Giải sáu 9376 1339 8906 7 2, 6, 3
Giải bảy 811 8 5
Giải tám 73 9 9, 5

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 11-06-2020
Đặc biệt 642886 Đầu Đuôi
0 7, 3
Giải nhất 67929 1 7
Giải nhì 08335 2 9, 5
Giải ba 12807 33238 3 5, 8, 6, 8
Giải tư 06380 80479 99361 4 3, 1
85774 31343 09741 99974 5
Giải năm 0617 6 1
Giải sáu 8003 1080 2636 7 9, 4, 4
Giải bảy 538 8 6, 0, 0
Giải tám 25 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 04-06-2020
Đặc biệt 233741 Đầu Đuôi
0 0, 7, 7
Giải nhất 66100 1 8, 6
Giải nhì 29918 2 0, 7
Giải ba 71992 05673 3 3
Giải tư 28065 71974 74478 4 1, 3, 8
08043 76720 83907 05027 5 6
Giải năm 3016 6 5
Giải sáu 5594 3133 0048 7 3, 4, 8
Giải bảy 907 8
Giải tám 56 9 2, 4

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 28-05-2020
Đặc biệt 149290 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 74296 1 4, 4
Giải nhì 40914 2 2, 9, 8
Giải ba 93099 18870 3 0, 0, 9
Giải tư 29922 37683 87665 4
85330 41384 11929 76061 5 8
Giải năm 1558 6 5, 1
Giải sáu 7230 0028 5039 7 0
Giải bảy 214 8 3, 4
Giải tám 99 9 0, 6, 9, 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 21-05-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0 5, 2
Giải nhất 1
Giải nhì 2 6
Giải ba 3 2
Giải tư 4
5
Giải năm 0196 6
Giải sáu 3105 0602 7698 7
Giải bảy 426 8
Giải tám 32 9 6, 8

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 14-05-2020
Đặc biệt 299241 Đầu Đuôi
0 3, 9, 2, 8, 8
Giải nhất 11303 1
Giải nhì 56109 2 5, 5, 5
Giải ba 61325 31658 3
Giải tư 89093 74942 76366 4 1, 2, 9
57002 77578 62525 42725 5 8, 6, 3
Giải năm 8356 6 6
Giải sáu 3608 8278 4253 7 8, 8
Giải bảy 708 8
Giải tám 49 9 3

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 07-05-2020
Đặc biệt 904407 Đầu Đuôi
0 7, 9
Giải nhất 90515 1 5, 9
Giải nhì 97696 2 3, 9
Giải ba 95359 82909 3
Giải tư 50423 37388 29529 4 3
81472 49254 31019 43754 5 9, 4, 4, 1
Giải năm 9343 6 4, 4
Giải sáu 9164 2651 0664 7 2, 8
Giải bảy 797 8 8
Giải tám 78 9 6, 7

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 30-04-2020
Đặc biệt 075242 Đầu Đuôi
0 3, 8
Giải nhất 99938 1 5
Giải nhì 85060 2 2, 0, 0
Giải ba 07471 12915 3 8, 3, 9
Giải tư 12368 65722 25520 4 2, 1, 0, 3
92341 78933 91120 82840 5
Giải năm 5171 6 0, 8
Giải sáu 8103 8474 3243 7 1, 1, 4
Giải bảy 739 8
Giải tám 08 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 23-04-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 26-03-2020
Đặc biệt 657895 Đầu Đuôi
0 1, 8, 8
Giải nhất 38739 1 2, 9, 8
Giải nhì 83838 2 2, 4, 3, 7
Giải ba 11401 84112 3 9, 8, 7
Giải tư 73674 00522 41408 4
39708 18024 84223 32637 5
Giải năm 0985 6 9
Giải sáu 6769 9819 1727 7 4, 1
Giải bảy 218 8 5
Giải tám 71 9 5

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 19-03-2020
Đặc biệt 701334 Đầu Đuôi
0 7, 3
Giải nhất 37489 1
Giải nhì 75050 2 5
Giải ba 37825 68849 3 4, 6, 0
Giải tư 46007 96176 67736 4 9, 6, 3, 1, 1
28303 59630 51284 54846 5 0
Giải năm 1143 6 8, 0
Giải sáu 7241 6868 6460 7 6, 7
Giải bảy 941 8 9, 4
Giải tám 77 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 12-03-2020
Đặc biệt 651925 Đầu Đuôi
0 9, 8
Giải nhất 49729 1 1, 3
Giải nhì 41646 2 5, 9, 9, 6
Giải ba 96474 74671 3 2
Giải tư 54432 70629 69842 4 6, 2
57183 89826 05111 84613 5 7
Giải năm 6670 6
Giải sáu 5309 2885 2057 7 4, 1, 0
Giải bảy 190 8 3, 5
Giải tám 08 9 0

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 05-03-2020
Đặc biệt 957231 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 06447 1 6, 1, 7, 0, 2
Giải nhì 91602 2
Giải ba 35840 38270 3 1
Giải tư 78656 50399 68363 4 7, 0, 5
21555 38659 26568 79516 5 6, 5, 9
Giải năm 3211 6 3, 8, 2
Giải sáu 5317 4310 5545 7 0
Giải bảy 212 8
Giải tám 62 9 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 27-02-2020
Đặc biệt 420574 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 72997 1 7, 8
Giải nhì 97580 2 1, 6, 5, 2
Giải ba 35417 73534 3 4, 6, 3, 0
Giải tư 69321 13971 33226 4
95154 55625 77387 93736 5 4, 4
Giải năm 1674 6
Giải sáu 1422 1033 0218 7 4, 1, 4
Giải bảy 430 8 0, 7
Giải tám 54 9 7