Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 29-07-2020
Đặc biệt 649042 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 61046 1 1, 0, 0
Giải nhì 00879 2
Giải ba 90511 53286 3 8
Giải tư 87640 91455 49910 4 2, 6, 0, 1
29350 73838 77841 26376 5 5, 0
Giải năm 1192 6 0
Giải sáu 0585 1910 5971 7 9, 6, 1
Giải bảy 199 8 6, 5
Giải tám 60 9 2, 9

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 22-07-2020
Đặc biệt 186935 Đầu Đuôi
0 9, 1
Giải nhất 30566 1 6
Giải nhì 97239 2 3, 3
Giải ba 66760 75938 3 5, 9, 8, 9, 5
Giải tư 25939 83898 94241 4 1
54935 11864 20788 71462 5
Giải năm 0723 6 6, 0, 4, 2
Giải sáu 9687 5716 2409 7
Giải bảy 723 8 8, 7
Giải tám 01 9 8

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 15-07-2020
Đặc biệt 047132 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 72004 1 0
Giải nhì 46710 2 4
Giải ba 97586 66135 3 2, 5, 5
Giải tư 76982 75173 33686 4 6
38046 35258 07964 49958 5 8, 8, 6
Giải năm 1496 6 4, 1
Giải sáu 1824 0994 1635 7 3
Giải bảy 261 8 6, 2, 6
Giải tám 56 9 6, 4

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 08-07-2020
Đặc biệt 635574 Đầu Đuôi
0 1, 7, 5
Giải nhất 63681 1
Giải nhì 63297 2 4
Giải ba 31201 44350 3
Giải tư 31524 38493 30307 4 3, 1
51443 25756 14588 99390 5 0, 6
Giải năm 2396 6
Giải sáu 8699 7605 6841 7 4, 6
Giải bảy 276 8 1, 8
Giải tám 90 9 7, 3, 0, 6, 9, 0

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 01-07-2020
Đặc biệt 395233 Đầu Đuôi
0 0, 4
Giải nhất 53348 1
Giải nhì 00700 2 9, 2, 3, 7
Giải ba 83865 73529 3 3
Giải tư 73389 98968 15822 4 8, 2
31723 06951 07060 89694 5 1
Giải năm 3727 6 5, 8, 0
Giải sáu 5842 0998 8879 7 9
Giải bảy 304 8 9, 9
Giải tám 89 9 4, 8

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 24-06-2020
Đặc biệt 257300 Đầu Đuôi
0 0, 8, 2
Giải nhất 20810 1 0, 4, 8
Giải nhì 05831 2 3, 5, 9
Giải ba 95223 26085 3 1, 1, 2
Giải tư 55931 66154 00491 4 7, 5
41566 92514 50918 32125 5 4
Giải năm 8747 6 6
Giải sáu 9008 0545 1332 7
Giải bảy 029 8 5
Giải tám 02 9 1

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 17-06-2020
Đặc biệt 979294 Đầu Đuôi
0 3, 6
Giải nhất 84003 1 7, 5, 1
Giải nhì 92578 2
Giải ba 86936 51606 3 6, 7
Giải tư 89617 87115 32937 4
07767 29572 01875 76286 5 6, 1
Giải năm 1611 6 7
Giải sáu 2356 2980 8051 7 8, 2, 5
Giải bảy 091 8 6, 0
Giải tám 91 9 4, 1, 1

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 10-06-2020
Đặc biệt 960330 Đầu Đuôi
0 7, 4, 8, 4
Giải nhất 73507 1
Giải nhì 65549 2 1
Giải ba 10104 24177 3 0
Giải tư 11058 42940 16395 4 9, 0, 5
87956 94321 46370 41774 5 8, 6
Giải năm 0745 6 0, 1
Giải sáu 1908 3460 7461 7 7, 0, 4, 1
Giải bảy 504 8
Giải tám 71 9 5

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 03-06-2020
Đặc biệt 090838 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 52582 1 9
Giải nhì 07654 2
Giải ba 85190 41840 3 8, 4, 8
Giải tư 93371 98099 86299 4 0, 0, 1
24176 39373 79785 15234 5 4, 5
Giải năm 0162 6 2
Giải sáu 9938 4240 6841 7 1, 6, 3
Giải bảy 055 8 2, 5
Giải tám 19 9 0, 9, 9

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 27-05-2020
Đặc biệt 874919 Đầu Đuôi
0 6, 0
Giải nhất 01947 1 9, 9, 0, 1
Giải nhì 42206 2
Giải ba 93064 49235 3 5, 1, 1
Giải tư 88900 93431 87292 4 7, 6
37119 17151 40855 59410 5 1, 5, 6
Giải năm 7046 6 4, 5
Giải sáu 2765 2131 8756 7
Giải bảy 981 8 1
Giải tám 11 9 2

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 20-05-2020
Đặc biệt 463945 Đầu Đuôi
0 6, 5
Giải nhất 30330 1 6, 7
Giải nhì 35876 2 7
Giải ba 39206 90605 3 0, 5
Giải tư 41353 76835 64557 4 5, 3, 9
25616 46917 06543 02374 5 3, 7, 4, 8
Giải năm 7849 6
Giải sáu 4679 0854 5527 7 6, 4, 9
Giải bảy 558 8
Giải tám 92 9 2

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 13-05-2020
Đặc biệt 223329 Đầu Đuôi
0 4, 4
Giải nhất 75192 1 0, 8
Giải nhì 79453 2 9
Giải ba 16338 00045 3 8
Giải tư 77682 62356 60292 4 5, 4
79444 84881 40904 83910 5 3, 6, 7
Giải năm 2818 6 6, 4
Giải sáu 5566 2264 0494 7
Giải bảy 304 8 2, 1
Giải tám 57 9 2, 2, 4

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 06-05-2020
Đặc biệt 864619 Đầu Đuôi
0 2, 0
Giải nhất 82863 1 9, 1
Giải nhì 21302 2 1, 2, 2
Giải ba 10855 32054 3 5, 4, 7
Giải tư 65680 00144 63249 4 4, 9, 3
27035 53243 40111 76269 5 5, 4
Giải năm 6234 6 3, 9
Giải sáu 5621 5237 7522 7
Giải bảy 600 8 0
Giải tám 22 9

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 29-04-2020
Đặc biệt 775118 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 01973 1 8, 5
Giải nhì 34174 2 2, 7
Giải ba 31515 47260 3 6
Giải tư 37896 86256 00836 4
07552 46392 84665 43097 5 6, 2, 0, 1
Giải năm 9950 6 0, 5, 0
Giải sáu 9222 6060 0451 7 3, 4
Giải bảy 627 8
Giải tám 94 9 6, 2, 7, 4

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 25-03-2020
Đặc biệt 200347 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 91091 1 5
Giải nhì 35626 2 6, 0, 9
Giải ba 34320 45145 3 0
Giải tư 57871 59230 54570 4 7, 5, 7
20784 73286 78352 86029 5 2, 8, 6, 0
Giải năm 3198 6
Giải sáu 2447 9558 6756 7 1, 0
Giải bảy 915 8 4, 6
Giải tám 50 9 1, 8

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 18-03-2020
Đặc biệt 455086 Đầu Đuôi
0 6, 9
Giải nhất 84851 1 3, 8
Giải nhì 88989 2 9, 0
Giải ba 63113 09865 3 3
Giải tư 45029 16218 72442 4 2, 0
96633 53106 30686 85640 5 1
Giải năm 3967 6 5, 7, 2, 7
Giải sáu 0662 0674 3409 7 4
Giải bảy 320 8 6, 9, 6
Giải tám 67 9

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 11-03-2020
Đặc biệt 080617 Đầu Đuôi
0 4, 0, 0
Giải nhất 72164 1 7, 6
Giải nhì 36504 2
Giải ba 56381 21263 3 9, 3, 8
Giải tư 24139 35933 19600 4 8, 0, 2, 4
53148 09538 16000 78040 5 8, 3
Giải năm 1458 6 4, 3
Giải sáu 2516 0393 3653 7
Giải bảy 142 8 1
Giải tám 44 9 3

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 04-03-2020
Đặc biệt 642445 Đầu Đuôi
0 8, 5
Giải nhất 53718 1 8
Giải nhì 42208 2
Giải ba 97145 97360 3 4
Giải tư 63443 68657 50274 4 5, 5, 3
11889 38934 96186 65187 5 7, 1
Giải năm 6897 6 0
Giải sáu 5888 6874 8505 7 4, 4, 0
Giải bảy 251 8 9, 6, 7, 8
Giải tám 70 9 7

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 26-02-2020
Đặc biệt 115338 Đầu Đuôi
0 5, 4, 3, 2
Giải nhất 22112 1 2
Giải nhì 49605 2
Giải ba 41504 68456 3 8, 8, 2
Giải tư 93792 67249 21687 4 9, 7, 6
46364 51847 30546 14903 5 6, 4
Giải năm 5654 6 4, 6, 3
Giải sáu 7066 1138 5102 7
Giải bảy 763 8 7
Giải tám 32 9 2

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 19-02-2020
Đặc biệt 409161 Đầu Đuôi
0 1, 3, 6
Giải nhất 56301 1
Giải nhì 79676 2 7
Giải ba 45556 13169 3 9
Giải tư 02151 35203 62891 4 9
89688 07927 24639 03187 5 6, 1, 2
Giải năm 8377 6 1, 9
Giải sáu 0296 6349 3852 7 6, 7
Giải bảy 306 8 8, 7
Giải tám 92 9 1, 6, 2