Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 30-07-2020
Đặc biệt 964267 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 12404 1 0
Giải nhì 63338 2 7, 6, 2, 3
Giải ba 26827 85826 3 8, 7, 0
Giải tư 39172 72987 62737 4
39379 47760 55782 46610 5 7
Giải năm 6622 6 7, 0, 8
Giải sáu 8468 4623 0784 7 2, 9
Giải bảy 357 8 7, 2, 4
Giải tám 30 9

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 23-07-2020
Đặc biệt 663235 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 97224 1 7, 2
Giải nhì 43722 2 4, 2, 9
Giải ba 16597 81988 3 5
Giải tư 31097 32887 84559 4
03363 86980 15717 36899 5 9
Giải năm 0491 6 3, 7
Giải sáu 6109 9812 7667 7 9
Giải bảy 179 8 8, 7, 0
Giải tám 29 9 7, 7, 9, 1

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 16-07-2020
Đặc biệt 030555 Đầu Đuôi
0 5, 2
Giải nhất 47093 1 9, 5, 7, 8
Giải nhì 93540 2 5
Giải ba 00356 56998 3
Giải tư 27705 97565 29595 4 0
48619 42291 34315 53093 5 5, 6
Giải năm 6317 6 5, 4
Giải sáu 2602 7218 1225 7
Giải bảy 780 8 0
Giải tám 64 9 3, 8, 5, 1, 3

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 09-07-2020
Đặc biệt 980735 Đầu Đuôi
0 7, 7
Giải nhất 39097 1 5, 0
Giải nhì 71707 2
Giải ba 86731 11374 3 5, 1, 8, 7
Giải tư 35538 58315 63156 4 9, 4, 9
15637 20149 60744 82549 5 6
Giải năm 0080 6 1
Giải sáu 6507 6994 7261 7 4
Giải bảy 784 8 0, 4
Giải tám 10 9 7, 4

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 02-07-2020
Đặc biệt 687914 Đầu Đuôi
0 4, 3, 0
Giải nhất 16973 1 4, 6
Giải nhì 21483 2
Giải ba 09440 21378 3 4, 8, 5
Giải tư 38534 90440 23904 4 0, 0
15316 04095 43238 87380 5 9
Giải năm 3535 6
Giải sáu 9759 9872 4703 7 3, 8, 2, 2
Giải bảy 000 8 3, 0
Giải tám 72 9 5

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 25-06-2020
Đặc biệt 111679 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 34587 1 4, 7
Giải nhì 03962 2 0
Giải ba 81214 59520 3 8
Giải tư 51663 24876 74617 4 1, 4
25141 35944 85475 50538 5
Giải năm 6978 6 2, 3, 0, 8
Giải sáu 8480 3560 8781 7 9, 6, 5, 8
Giải bảy 083 8 7, 0, 1, 3
Giải tám 68 9

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 18-06-2020
Đặc biệt 700440 Đầu Đuôi
0 0, 2
Giải nhất 09300 1
Giải nhì 43924 2 4, 0, 1, 6
Giải ba 19675 69070 3
Giải tư 27520 08560 72387 4 0, 0, 5
16340 29069 89102 58021 5 8, 3
Giải năm 7358 6 0, 9
Giải sáu 1753 2276 2377 7 5, 0, 6, 7
Giải bảy 245 8 7
Giải tám 26 9

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 11-06-2020
Đặc biệt 664088 Đầu Đuôi
0 4, 2, 6
Giải nhất 24873 1 6, 5
Giải nhì 46872 2 0, 3
Giải ba 02040 35816 3 5
Giải tư 69704 43120 52253 4 0
84651 22615 83035 78956 5 3, 1, 6, 7
Giải năm 5502 6 6
Giải sáu 5857 5290 1866 7 3, 2
Giải bảy 123 8 8
Giải tám 06 9 0

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 04-06-2020
Đặc biệt 033689 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 33019 1 9, 2, 0, 8
Giải nhì 70456 2 2, 3, 5
Giải ba 26255 73961 3 8
Giải tư 39512 21810 29022 4
10218 18623 77776 91795 5 6, 5, 7
Giải năm 9325 6 1
Giải sáu 2876 7357 0586 7 6, 6
Giải bảy 338 8 9, 6
Giải tám 92 9 5, 2

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 28-05-2020
Đặc biệt 646825 Đầu Đuôi
0 1, 3
Giải nhất 15528 1 9, 6, 6
Giải nhì 79401 2 5, 8
Giải ba 50431 68546 3 1, 4, 7
Giải tư 31434 17859 01171 4 6
64662 45319 53516 31437 5 9, 0
Giải năm 0668 6 2, 8, 2
Giải sáu 4499 2503 3662 7 1
Giải bảy 150 8
Giải tám 16 9 9

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 21-05-2020
Đặc biệt 759236 Đầu Đuôi
0 8, 4
Giải nhất 56118 1 8
Giải nhì 51128 2 8, 8, 5, 7
Giải ba 24946 05508 3 6, 6
Giải tư 70876 48756 45928 4 6
47604 24650 80525 70669 5 6, 0, 0
Giải năm 1173 6 9
Giải sáu 5290 2150 7227 7 6, 3
Giải bảy 483 8 3
Giải tám 36 9 0

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 14-05-2020
Đặc biệt 715676 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 70156 1 8
Giải nhì 96872 2 1, 3, 4, 2
Giải ba 56221 68697 3 6
Giải tư 88336 99970 16323 4 2
51318 55672 05542 52862 5 6
Giải năm 6266 6 2, 6, 9, 2
Giải sáu 2269 0924 9222 7 6, 2, 0, 2, 6
Giải bảy 462 8
Giải tám 76 9 7

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 07-05-2020
Đặc biệt 248057 Đầu Đuôi
0 7, 2
Giải nhất 96967 1 4
Giải nhì 30807 2 8
Giải ba 95068 65392 3
Giải tư 62728 83470 95865 4 4
69676 42465 95065 95395 5 7, 4
Giải năm 2444 6 7, 8, 5, 5, 5, 5
Giải sáu 8402 7065 7954 7 0, 6
Giải bảy 514 8 2
Giải tám 82 9 2, 5

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 30-04-2020
Đặc biệt 286308 Đầu Đuôi
0 8, 0, 1
Giải nhất 57510 1 0, 9
Giải nhì 51319 2
Giải ba 46072 13093 3 6, 0
Giải tư 40653 08689 55856 4 9
55649 55179 96869 85600 5 3, 6
Giải năm 5401 6 9, 0
Giải sáu 0572 5070 0136 7 2, 9, 2, 0
Giải bảy 030 8 9
Giải tám 60 9 3

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 23-04-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 26-03-2020
Đặc biệt 213852 Đầu Đuôi
0 0, 5, 0
Giải nhất 06614 1 4
Giải nhì 50441 2 3
Giải ba 73293 57363 3 6
Giải tư 83950 30781 53169 4 1, 1
61798 56741 42877 48123 5 2, 0
Giải năm 4536 6 3, 9, 1
Giải sáu 2500 2972 1961 7 7, 2
Giải bảy 205 8 1
Giải tám 00 9 3, 8

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 19-03-2020
Đặc biệt 819735 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 86679 1 3
Giải nhì 98163 2 9, 1
Giải ba 83295 15629 3 5
Giải tư 80794 22576 43452 4
23287 18713 83579 24679 5 2, 1
Giải năm 3251 6 3, 7
Giải sáu 0877 4582 0197 7 9, 6, 9, 9, 7
Giải bảy 321 8 7, 2
Giải tám 67 9 5, 4, 7

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 12-03-2020
Đặc biệt 444253 Đầu Đuôi
0 0, 9
Giải nhất 64654 1 7, 5, 9
Giải nhì 87874 2 5
Giải ba 65553 84400 3 2, 2
Giải tư 37895 27209 17671 4
59325 60817 48615 00887 5 3, 4, 3, 4
Giải năm 8787 6
Giải sáu 9319 8132 7732 7 4, 1
Giải bảy 754 8 7, 7
Giải tám 92 9 5, 2

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 05-03-2020
Đặc biệt 888846 Đầu Đuôi
0 8, 7
Giải nhất 69484 1 8
Giải nhì 98976 2
Giải ba 54557 43691 3 0, 1
Giải tư 24730 77708 85457 4 6
61607 71631 59271 18953 5 7, 7, 3, 0, 4, 3
Giải năm 2618 6 2
Giải sáu 5950 0197 8454 7 6, 1
Giải bảy 062 8 4
Giải tám 53 9 1, 7

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 27-02-2020
Đặc biệt 163106 Đầu Đuôi
0 6, 8, 0
Giải nhất 99189 1 4, 8, 1, 3, 8, 3
Giải nhì 34455 2
Giải ba 79014 60746 3 9
Giải tư 74608 56448 10045 4 6, 8, 5
14262 34718 21139 42476 5 5
Giải năm 5111 6 2
Giải sáu 9613 5880 8200 7 6
Giải bảy 418 8 9, 0
Giải tám 13 9