Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 21-05-2020
Đặc biệt 759236 Đầu Đuôi
0 8, 4
Giải nhất 56118 1 8
Giải nhì 51128 2 8, 8, 5, 7
Giải ba 24946 05508 3 6, 6
Giải tư 70876 48756 45928 4 6
47604 24650 80525 70669 5 6, 0, 0
Giải năm 1173 6 9
Giải sáu 5290 2150 7227 7 6, 3
Giải bảy 483 8 3
Giải tám 36 9 0

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 14-05-2020
Đặc biệt 715676 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 70156 1 8
Giải nhì 96872 2 1, 3, 4, 2
Giải ba 56221 68697 3 6
Giải tư 88336 99970 16323 4 2
51318 55672 05542 52862 5 6
Giải năm 6266 6 2, 6, 9, 2
Giải sáu 2269 0924 9222 7 6, 2, 0, 2, 6
Giải bảy 462 8
Giải tám 76 9 7

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 07-05-2020
Đặc biệt 248057 Đầu Đuôi
0 7, 2
Giải nhất 96967 1 4
Giải nhì 30807 2 8
Giải ba 95068 65392 3
Giải tư 62728 83470 95865 4 4
69676 42465 95065 95395 5 7, 4
Giải năm 2444 6 7, 8, 5, 5, 5, 5
Giải sáu 8402 7065 7954 7 0, 6
Giải bảy 514 8 2
Giải tám 82 9 2, 5

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 30-04-2020
Đặc biệt 286308 Đầu Đuôi
0 8, 0, 1
Giải nhất 57510 1 0, 9
Giải nhì 51319 2
Giải ba 46072 13093 3 6, 0
Giải tư 40653 08689 55856 4 9
55649 55179 96869 85600 5 3, 6
Giải năm 5401 6 9, 0
Giải sáu 0572 5070 0136 7 2, 9, 2, 0
Giải bảy 030 8 9
Giải tám 60 9 3

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 23-04-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 26-03-2020
Đặc biệt 213852 Đầu Đuôi
0 0, 5, 0
Giải nhất 06614 1 4
Giải nhì 50441 2 3
Giải ba 73293 57363 3 6
Giải tư 83950 30781 53169 4 1, 1
61798 56741 42877 48123 5 2, 0
Giải năm 4536 6 3, 9, 1
Giải sáu 2500 2972 1961 7 7, 2
Giải bảy 205 8 1
Giải tám 00 9 3, 8

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 19-03-2020
Đặc biệt 819735 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 86679 1 3
Giải nhì 98163 2 9, 1
Giải ba 83295 15629 3 5
Giải tư 80794 22576 43452 4
23287 18713 83579 24679 5 2, 1
Giải năm 3251 6 3, 7
Giải sáu 0877 4582 0197 7 9, 6, 9, 9, 7
Giải bảy 321 8 7, 2
Giải tám 67 9 5, 4, 7

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 12-03-2020
Đặc biệt 444253 Đầu Đuôi
0 0, 9
Giải nhất 64654 1 7, 5, 9
Giải nhì 87874 2 5
Giải ba 65553 84400 3 2, 2
Giải tư 37895 27209 17671 4
59325 60817 48615 00887 5 3, 4, 3, 4
Giải năm 8787 6
Giải sáu 9319 8132 7732 7 4, 1
Giải bảy 754 8 7, 7
Giải tám 92 9 5, 2

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 05-03-2020
Đặc biệt 888846 Đầu Đuôi
0 8, 7
Giải nhất 69484 1 8
Giải nhì 98976 2
Giải ba 54557 43691 3 0, 1
Giải tư 24730 77708 85457 4 6
61607 71631 59271 18953 5 7, 7, 3, 0, 4, 3
Giải năm 2618 6 2
Giải sáu 5950 0197 8454 7 6, 1
Giải bảy 062 8 4
Giải tám 53 9 1, 7

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 27-02-2020
Đặc biệt 163106 Đầu Đuôi
0 6, 8, 0
Giải nhất 99189 1 4, 8, 1, 3, 8, 3
Giải nhì 34455 2
Giải ba 79014 60746 3 9
Giải tư 74608 56448 10045 4 6, 8, 5
14262 34718 21139 42476 5 5
Giải năm 5111 6 2
Giải sáu 9613 5880 8200 7 6
Giải bảy 418 8 9, 0
Giải tám 13 9

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 20-02-2020
Đặc biệt 709658 Đầu Đuôi
0 9, 4
Giải nhất 62064 1
Giải nhì 88421 2 1, 9, 6, 2, 1
Giải ba 27209 40229 3 0
Giải tư 03097 20526 00122 4
37284 80821 93181 19379 5 8
Giải năm 6172 6 4, 1
Giải sáu 6130 8904 4061 7 9, 2
Giải bảy 999 8 4, 1, 4
Giải tám 84 9 7, 9

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 13-02-2020
Đặc biệt 392121 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 43313 1 3, 3, 5, 9, 6
Giải nhì 37170 2 1, 5, 2
Giải ba 19841 83025 3
Giải tư 09355 06749 50922 4 1, 9, 3, 6
20343 56703 63752 03546 5 5, 2
Giải năm 7797 6
Giải sáu 6784 1613 1415 7 0
Giải bảy 119 8 4
Giải tám 16 9 7

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 06-02-2020
Đặc biệt 857911 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 60490 1 1, 1, 1
Giải nhì 73911 2 4
Giải ba 20397 35566 3
Giải tư 00574 80984 86845 4 5, 3
64783 82443 50594 44624 5 8, 4
Giải năm 8358 6 6
Giải sáu 6293 8806 2678 7 4, 8
Giải bảy 954 8 4, 3
Giải tám 11 9 0, 7, 4, 3

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 30-01-2020
Đặc biệt 275350 Đầu Đuôi
0 8, 7, 1
Giải nhất 66479 1
Giải nhì 13034 2 5, 7
Giải ba 80253 71353 3 4, 0
Giải tư 71278 02388 66599 4
62108 06825 87750 93576 5 0, 3, 3, 0
Giải năm 4607 6 2
Giải sáu 9227 5296 9001 7 9, 8, 6
Giải bảy 430 8 8
Giải tám 62 9 9, 6

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 23-01-2020
Đặc biệt 297377 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 86266 1 0, 5
Giải nhì 59390 2 3, 5, 1
Giải ba 93951 47762 3
Giải tư 50877 98123 15597 4 1
17970 60325 50541 49261 5 1
Giải năm 4781 6 6, 2, 1
Giải sáu 0110 4679 0893 7 7, 7, 0, 9
Giải bảy 315 8 1
Giải tám 21 9 0, 7, 3

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 16-01-2020
Đặc biệt 441481 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 70360 1 6, 8, 5, 5
Giải nhì 85216 2 3
Giải ba 47084 86048 3 4
Giải tư 97264 59423 23748 4 8, 8
02618 28601 79915 89763 5 0
Giải năm 8193 6 0, 4, 3
Giải sáu 9950 9434 4789 7 9
Giải bảy 979 8 1, 4, 9
Giải tám 15 9 3

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 09-01-2020
Đặc biệt 318706 Đầu Đuôi
0 6, 4
Giải nhất 16965 1 7, 6
Giải nhì 31640 2 2, 9, 7, 5
Giải ba 68368 44822 3 2, 8
Giải tư 49794 98017 92429 4 0, 8
04227 99425 81332 96316 5
Giải năm 1166 6 5, 8, 6
Giải sáu 4072 5194 3304 7 2
Giải bảy 548 8
Giải tám 38 9 4, 4

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 02-01-2020
Đặc biệt 967758 Đầu Đuôi
0 5, 7, 1
Giải nhất 88805 1
Giải nhì 36253 2 7
Giải ba 24034 09786 3 4
Giải tư 69364 89046 86092 4 6, 0
18058 91985 65107 40840 5 8, 3, 8, 0, 7
Giải năm 0250 6 4
Giải sáu 5701 1187 2657 7 0
Giải bảy 127 8 6, 5, 7
Giải tám 70 9 2

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 26-12-2019
Đặc biệt 224427 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 71344 1 3
Giải nhì 31364 2 7, 3, 7
Giải ba 29181 46380 3 4
Giải tư 68023 74327 13153 4 4
76834 20681 71997 47613 5 3
Giải năm 9770 6 4
Giải sáu 2090 8493 5188 7 0, 3, 0
Giải bảy 273 8 1, 0, 1, 8
Giải tám 70 9 7, 0, 3

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 19-12-2019
Đặc biệt 512164 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 82979 1 0, 3, 8
Giải nhì 41010 2 5
Giải ba 42383 54613 3 3, 5
Giải tư 36068 01951 77649 4 9, 8, 9, 3, 9
95848 18849 61261 93918 5 1
Giải năm 4743 6 4, 8, 1
Giải sáu 3133 9385 1225 7 9
Giải bảy 349 8 3, 5
Giải tám 35 9