Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 03-08-2020
Đặc biệt 261151 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 67084 1 7, 1
Giải nhì 26384 2 2, 8
Giải ba 30322 55041 3
Giải tư 40779 87717 86911 4 1, 7
10328 45854 29487 60601 5 1, 4
Giải năm 0262 6 2, 7
Giải sáu 5990 5993 7767 7 9
Giải bảy 293 8 4, 4, 7
Giải tám 47 9 0, 3, 3

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 27-07-2020
Đặc biệt 634422 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 38218 1 8, 0, 7
Giải nhì 75310 2 2, 8
Giải ba 39407 13458 3 4, 5
Giải tư 81348 56872 05251 4 8
40228 53834 63664 40135 5 8, 1, 6
Giải năm 9173 6 4
Giải sáu 1017 2256 4092 7 2, 3, 6
Giải bảy 994 8
Giải tám 76 9 2, 4

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 20-07-2020
Đặc biệt 374369 Đầu Đuôi
0 1, 5
Giải nhất 22078 1 5, 4
Giải nhì 22601 2 7, 3, 1
Giải ba 38956 59915 3 4
Giải tư 48527 65014 99223 4 4
77405 93363 30688 92221 5 6, 5
Giải năm 9491 6 9, 3, 7
Giải sáu 0944 3855 7334 7 8
Giải bảy 295 8 8
Giải tám 67 9 1, 5

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 13-07-2020
Đặc biệt 871213 Đầu Đuôi
0 1, 6
Giải nhất 42401 1 3, 6, 7
Giải nhì 01396 2 4, 4, 4, 9
Giải ba 51863 08730 3 0, 2
Giải tư 69416 22047 52024 4 7
91052 47606 77224 14517 5 2
Giải năm 2170 6 3, 5
Giải sáu 0632 2424 5480 7 0
Giải bảy 729 8 0
Giải tám 65 9 6

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 06-07-2020
Đặc biệt 509906 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 38743 1
Giải nhì 36437 2 7, 7, 1, 9, 1, 2, 4
Giải ba 28957 58646 3 7
Giải tư 16349 61327 10090 4 3, 6, 9
35527 18521 29929 38278 5 7, 2
Giải năm 0321 6
Giải sáu 3282 5483 4722 7 8
Giải bảy 724 8 2, 3
Giải tám 52 9 0

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 29-06-2020
Đặc biệt 589406 Đầu Đuôi
0 6, 4, 3
Giải nhất 50394 1 6, 5, 7
Giải nhì 64804 2 8
Giải ba 77976 55384 3
Giải tư 42782 95585 77316 4 1
27970 24741 31382 28362 5
Giải năm 8370 6 2
Giải sáu 0703 4815 8828 7 6, 0, 0, 5
Giải bảy 375 8 4, 2, 5, 2
Giải tám 17 9 4

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 22-06-2020
Đặc biệt 702100 Đầu Đuôi
0 0, 5, 8, 1
Giải nhất 88577 1 7
Giải nhì 29583 2 0
Giải ba 75105 56631 3 1
Giải tư 54917 86693 88691 4 4, 6
31244 32120 21074 81646 5 9
Giải năm 5908 6
Giải sáu 7559 6501 0699 7 7, 4, 4, 3
Giải bảy 374 8 3
Giải tám 73 9 3, 1, 9

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 15-06-2020
Đặc biệt 301413 Đầu Đuôi
0 0, 0
Giải nhất 00083 1 3, 3, 6, 8, 7, 9
Giải nhì 39841 2 5
Giải ba 05125 40659 3 5, 9
Giải tư 72197 48313 45616 4 1
77835 58618 82717 42085 5 9
Giải năm 8039 6 1
Giải sáu 2581 7661 4000 7
Giải bảy 700 8 3, 5, 1
Giải tám 19 9 7

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 08-06-2020
Đặc biệt 857592 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 87578 1 7, 0
Giải nhì 15893 2 8
Giải ba 26545 11786 3 9
Giải tư 08807 04891 60328 4 5
61278 36476 06786 77282 5 3
Giải năm 8739 6 7
Giải sáu 3886 9117 9167 7 8, 8, 6
Giải bảy 410 8 6, 6, 2, 6
Giải tám 53 9 2, 3, 1

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 01-06-2020
Đặc biệt 988336 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 13763 1 6, 0
Giải nhì 07783 2 8, 1
Giải ba 80662 97482 3 6, 4, 8
Giải tư 23690 23216 39841 4 1
26782 04001 47795 19434 5
Giải năm 7787 6 3, 2, 7
Giải sáu 5038 6667 6028 7
Giải bảy 110 8 3, 2, 2, 7
Giải tám 21 9 0, 5

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 25-05-2020
Đặc biệt 006272 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 72068 1 5, 8, 1
Giải nhì 02941 2 6
Giải ba 55851 21399 3 7, 6
Giải tư 76915 93641 84418 4 1, 1, 0
13226 49106 21276 60171 5 1
Giải năm 5665 6 8, 5
Giải sáu 5937 2136 6111 7 2, 6, 1
Giải bảy 040 8
Giải tám 98 9 9, 8

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 18-05-2020
Đặc biệt 059261 Đầu Đuôi
0 4, 2, 4
Giải nhất 99576 1 7, 1
Giải nhì 98704 2 9
Giải ba 50217 89902 3 8, 8
Giải tư 26582 39089 97587 4
01250 79080 98404 37191 5 0
Giải năm 7711 6 1, 7, 5
Giải sáu 3838 7667 3565 7 6
Giải bảy 029 8 2, 9, 7, 0
Giải tám 38 9 1

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 11-05-2020
Đặc biệt 481192 Đầu Đuôi
0 9, 3, 5
Giải nhất 09641 1
Giải nhì 10094 2 9, 3, 0
Giải ba 85909 41756 3 5
Giải tư 15203 76005 95047 4 1, 7
43729 21198 84835 30650 5 6, 0
Giải năm 1579 6
Giải sáu 3971 2623 2784 7 9, 1, 5
Giải bảy 220 8 4
Giải tám 75 9 2, 4, 8

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 04-05-2020
Đặc biệt 550668 Đầu Đuôi
0 0, 2, 9
Giải nhất 14610 1 0, 7
Giải nhì 83146 2
Giải ba 34456 56496 3 1
Giải tư 00664 01100 32781 4 6
98902 25556 03671 87588 5 6, 6, 5
Giải năm 1955 6 8, 4
Giải sáu 0331 8686 2980 7 1
Giải bảy 809 8 1, 8, 6, 0
Giải tám 17 9 6

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 27-04-2020
Đặc biệt 373307 Đầu Đuôi
0 7, 8
Giải nhất 48337 1 4, 8
Giải nhì 82598 2 3, 7, 8
Giải ba 33357 43735 3 7, 5
Giải tư 54254 33814 97273 4 9
69323 82808 55474 49618 5 7, 4
Giải năm 1393 6
Giải sáu 1027 7974 7589 7 3, 4, 4
Giải bảy 249 8 9
Giải tám 28 9 8, 3

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 30-03-2020
Đặc biệt 381455 Đầu Đuôi
0 1, 3
Giải nhất 57756 1 3, 6, 7
Giải nhì 46230 2 5, 4
Giải ba 60537 64001 3 0, 7
Giải tư 55403 24975 24225 4 8, 2
24048 15461 79113 99176 5 5, 6
Giải năm 4842 6 1
Giải sáu 6016 2671 5692 7 5, 6, 1
Giải bảy 924 8
Giải tám 17 9 2

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 23-03-2020
Đặc biệt 524007 Đầu Đuôi
0 7, 8, 2, 4, 8
Giải nhất 03770 1 7, 9, 1, 1
Giải nhì 60108 2 2, 3, 3
Giải ba 16402 30197 3 4
Giải tư 90634 23117 58143 4 3, 7
29719 20247 34011 26904 5 9
Giải năm 1922 6
Giải sáu 9608 1123 0723 7 0
Giải bảy 759 8
Giải tám 11 9 7

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 16-03-2020
Đặc biệt 690355 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 48928 1 7, 1
Giải nhì 94866 2 8
Giải ba 53341 80017 3 8, 6, 9
Giải tư 85795 18782 16869 4 1, 2, 1
87538 49636 20942 11579 5 5, 5
Giải năm 4411 6 6, 9
Giải sáu 0439 0770 6755 7 9, 0
Giải bảy 341 8 2
Giải tám 96 9 5, 6

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 09-03-2020
Đặc biệt 745361 Đầu Đuôi
0 7, 9, 9
Giải nhất 46948 1 3
Giải nhì 99688 2 7
Giải ba 34277 05285 3 2, 9
Giải tư 12186 58507 89869 4 8
72527 45195 38259 65209 5 9
Giải năm 2913 6 1, 9, 8, 1
Giải sáu 0968 5209 0361 7 7
Giải bảy 632 8 8, 5, 6
Giải tám 39 9 5

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 02-03-2020
Đặc biệt 737783 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 04724 1
Giải nhì 70971 2 4, 8, 0, 3, 8
Giải ba 19037 99877 3 7
Giải tư 50293 77665 51128 4 7
20866 04520 28185 63294 5 4
Giải năm 0708 6 5, 6, 9
Giải sáu 5054 0869 0647 7 1, 7
Giải bảy 523 8 3, 5
Giải tám 28 9 3, 4