Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 22-05-2020
Đặc biệt 216899 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 01899 1 4, 0, 7, 6
Giải nhì 79589 2 5
Giải ba 89775 34932 3 2, 0
Giải tư 64625 36279 22784 4 3, 2
86243 50493 53342 25130 5 8
Giải năm 4514 6
Giải sáu 1110 3017 4858 7 5, 9
Giải bảy 502 8 9, 4
Giải tám 16 9 9, 9, 3

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 15-05-2020
Đặc biệt 350758 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 74883 1 7
Giải nhì 70959 2 7, 3
Giải ba 44481 69927 3 3, 0, 4
Giải tư 51917 82103 23423 4 3, 8
86143 32390 56833 99387 5 8, 9
Giải năm 7730 6
Giải sáu 9589 1834 1692 7
Giải bảy 748 8 3, 1, 7, 9, 6
Giải tám 86 9 0, 2

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 08-05-2020
Đặc biệt 871869 Đầu Đuôi
0 3, 7, 7
Giải nhất 56803 1 8, 4
Giải nhì 56658 2 3
Giải ba 81507 78093 3
Giải tư 90418 97796 46349 4 9, 6, 8, 0
08646 35107 35914 93123 5 8
Giải năm 8995 6 9, 4, 3
Giải sáu 5464 3748 4171 7 1
Giải bảy 840 8
Giải tám 63 9 3, 6, 5

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 01-05-2020
Đặc biệt 525502 Đầu Đuôi
0 2, 8, 6, 7, 0
Giải nhất 66135 1
Giải nhì 33227 2 7, 2, 7
Giải ba 38822 83008 3 5, 7, 7
Giải tư 10537 30906 57077 4 1
10860 26699 20607 51252 5 2, 0
Giải năm 6850 6 0, 2
Giải sáu 0537 8741 5127 7 7
Giải bảy 900 8
Giải tám 62 9 9

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 24-04-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 27-03-2020
Đặc biệt 253409 Đầu Đuôi
0 9, 3, 5, 5
Giải nhất 86703 1 1, 9
Giải nhì 02424 2 4, 4, 6
Giải ba 65405 72235 3 5, 3, 8
Giải tư 75299 87924 31161 4 2
18211 11633 66642 83919 5
Giải năm 6095 6 1
Giải sáu 0076 6726 1338 7 6, 7
Giải bảy 477 8
Giải tám 05 9 9, 5

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 20-03-2020
Đặc biệt 230658 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 84327 1
Giải nhì 17385 2 7
Giải ba 81776 45771 3 6
Giải tư 05456 31676 42652 4 8, 4
16936 37248 53883 04655 5 8, 6, 2, 5, 4
Giải năm 5544 6 0
Giải sáu 9384 0076 6360 7 6, 1, 6, 6
Giải bảy 554 8 5, 3, 4, 2
Giải tám 82 9

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 13-03-2020
Đặc biệt 438648 Đầu Đuôi
0 3, 2, 9
Giải nhất 83703 1 9
Giải nhì 68058 2
Giải ba 52019 31730 3 0, 2
Giải tư 87950 25791 34102 4 8, 8
83509 61596 25848 30977 5 8, 0
Giải năm 2532 6 1
Giải sáu 0879 8677 9861 7 7, 9, 7
Giải bảy 885 8 5, 8
Giải tám 88 9 1, 6

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 06-03-2020
Đặc biệt 118268 Đầu Đuôi
0 2, 7, 8
Giải nhất 21497 1
Giải nhì 38602 2 6
Giải ba 21855 03584 3 1, 1
Giải tư 49357 55647 09096 4 7, 9
94475 21407 48555 34531 5 5, 7, 5
Giải năm 2231 6 8
Giải sáu 0183 6384 5708 7 5
Giải bảy 726 8 4, 3, 4
Giải tám 49 9 7, 6

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 28-02-2020
Đặc biệt 606590 Đầu Đuôi
0 6, 7
Giải nhất 80686 1 0, 8
Giải nhì 87538 2 8
Giải ba 17750 12610 3 8, 8
Giải tư 83999 06674 59228 4
26759 88795 24006 58138 5 0, 9, 4
Giải năm 4254 6 2
Giải sáu 4181 4798 9862 7 4
Giải bảy 507 8 6, 1
Giải tám 18 9 0, 9, 5, 8

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 21-02-2020
Đặc biệt 976073 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 50742 1 4, 6, 7
Giải nhì 13427 2 7, 6, 4
Giải ba 38526 50864 3 0, 1, 7
Giải tư 74114 92824 60843 4 2, 3, 6
13730 93946 50288 39216 5
Giải năm 7717 6 4
Giải sáu 4831 5598 1899 7 3, 4
Giải bảy 037 8 8
Giải tám 74 9 8, 9

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 14-02-2020
Đặc biệt 391151 Đầu Đuôi
0 7, 8
Giải nhất 74364 1 5, 3, 2
Giải nhì 93482 2 5, 5
Giải ba 92815 90313 3
Giải tư 23707 68741 45512 4 1, 6, 7, 3
40699 92146 97172 40125 5 1
Giải năm 7863 6 4, 3
Giải sáu 6294 2747 8925 7 2
Giải bảy 643 8 2
Giải tám 08 9 9, 4

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 07-02-2020
Đặc biệt 221227 Đầu Đuôi
0 6, 7
Giải nhất 14211 1 1, 6, 6
Giải nhì 36479 2 7, 9, 4, 7, 5, 7
Giải ba 11665 91616 3
Giải tư 43129 43678 00945 4 5
20524 92816 84027 16606 5
Giải năm 1325 6 5
Giải sáu 4378 6194 5527 7 9, 8, 8
Giải bảy 181 8 1
Giải tám 07 9 4

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 31-01-2020
Đặc biệt 213336 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 03133 1 7
Giải nhì 37369 2 2
Giải ba 80378 22533 3 6, 3, 3, 0, 0
Giải tư 81581 04572 83895 4
49766 07352 94379 17009 5 2
Giải năm 4722 6 9, 6
Giải sáu 7177 7887 5117 7 8, 2, 9, 7
Giải bảy 330 8 1, 7
Giải tám 30 9 5

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 24-01-2020
Đặc biệt 586971 Đầu Đuôi
0 4, 4, 5
Giải nhất 41353 1
Giải nhì 60133 2 8, 5, 0, 1, 6
Giải ba 09028 76644 3 3, 1
Giải tư 60325 27604 31320 4 4, 5
97761 47977 79504 16831 5 3
Giải năm 2905 6 1, 1
Giải sáu 9861 0845 9921 7 1, 7
Giải bảy 826 8 6
Giải tám 86 9

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 17-01-2020
Đặc biệt 830065 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 91785 1 7
Giải nhì 70030 2 3, 1
Giải ba 76734 07061 3 0, 4, 1
Giải tư 18157 31543 14586 4 3, 6
06417 51467 38923 70531 5 7
Giải năm 5870 6 5, 1, 7, 2, 0
Giải sáu 1746 0362 3721 7 0
Giải bảy 904 8 5, 6
Giải tám 60 9

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 10-01-2020
Đặc biệt 140730 Đầu Đuôi
0 7, 8, 2
Giải nhất 08307 1 9
Giải nhì 83139 2
Giải ba 26379 59108 3 0, 9, 5, 8
Giải tư 68577 81119 39657 4 7
46982 67670 05802 12966 5 7
Giải năm 7235 6 6, 0
Giải sáu 3584 2138 8598 7 9, 7, 0
Giải bảy 860 8 2, 4
Giải tám 47 9 8

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 03-01-2020
Đặc biệt 582167 Đầu Đuôi
0 3, 1
Giải nhất 42362 1
Giải nhì 35754 2 5, 2, 0
Giải ba 40598 69241 3 7
Giải tư 65125 53775 82740 4 1, 0, 5
63458 13837 38622 43874 5 4, 8
Giải năm 6803 6 7, 2, 8
Giải sáu 3645 3885 5120 7 5, 4
Giải bảy 901 8 5
Giải tám 68 9 8

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 27-12-2019
Đặc biệt 595583 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 06052 1 1, 3, 4
Giải nhì 91611 2
Giải ba 32392 11346 3 5
Giải tư 48289 78873 43703 4 6
14454 82190 78713 34335 5 2, 4, 8
Giải năm 1389 6 0, 9
Giải sáu 2095 7160 5769 7 3
Giải bảy 358 8 3, 9, 9
Giải tám 14 9 2, 0, 5

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 20-12-2019
Đặc biệt 832210 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 80891 1 0, 3
Giải nhì 19303 2 6
Giải ba 92588 30153 3 3, 5, 4
Giải tư 38962 34481 37066 4 6
99633 27013 13183 93470 5 3, 0
Giải năm 9226 6 2, 6
Giải sáu 9250 7893 4535 7 0
Giải bảy 334 8 8, 1, 3
Giải tám 46 9 1, 3