Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 31-07-2020
Đặc biệt 673349 Đầu Đuôi
0 8, 1
Giải nhất 53372 1
Giải nhì 76008 2 8, 8
Giải ba 52879 83555 3 3
Giải tư 51273 13628 57428 4 9, 9
03490 24389 42633 41101 5 5, 1
Giải năm 4991 6 6
Giải sáu 1749 1696 1766 7 2, 9, 3, 4
Giải bảy 651 8 9
Giải tám 74 9 0, 1, 6

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 24-07-2020
Đặc biệt 476291 Đầu Đuôi
0 8, 2, 1, 9
Giải nhất 41308 1 1, 9
Giải nhì 51695 2 9
Giải ba 80702 12351 3 3
Giải tư 53362 75053 25011 4
52401 20698 54970 71329 5 1, 3, 9, 2, 7
Giải năm 7459 6 2
Giải sáu 3019 7652 7033 7 0
Giải bảy 609 8
Giải tám 57 9 1, 5, 8

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 17-07-2020
Đặc biệt 123806 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 68252 1
Giải nhì 92547 2 4, 9
Giải ba 60154 93831 3 1
Giải tư 37470 81884 55272 4 7, 3, 7
68524 96743 23129 02765 5 2, 4, 8
Giải năm 8486 6 5, 5
Giải sáu 5899 6347 6577 7 0, 2, 7
Giải bảy 058 8 4, 6
Giải tám 65 9 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 10-07-2020
Đặc biệt 188406 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 12178 1
Giải nhì 12763 2 8
Giải ba 23681 49637 3 7
Giải tư 61864 41528 64661 4 4
92752 96174 70570 62074 5 2
Giải năm 4644 6 3, 4, 1, 2, 5
Giải sáu 1697 4384 6262 7 8, 4, 0, 4
Giải bảy 565 8 1, 4
Giải tám 90 9 7, 0

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 03-07-2020
Đặc biệt 227742 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 69953 1 2, 9, 8, 5
Giải nhì 64277 2 9
Giải ba 29712 44164 3 8, 7
Giải tư 63465 39568 03929 4 2
64319 08438 44975 30278 5 3
Giải năm 4118 6 4, 5, 8, 8
Giải sáu 0368 1937 7908 7 7, 5, 8
Giải bảy 215 8 9
Giải tám 89 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 26-06-2020
Đặc biệt 848702 Đầu Đuôi
0 2, 1, 0
Giải nhất 45391 1 5, 9, 8
Giải nhì 68592 2 6
Giải ba 14168 95967 3 7
Giải tư 16385 09515 87119 4 4, 7
09844 85972 44818 28847 5 7
Giải năm 5468 6 8, 7, 8
Giải sáu 7301 3226 8700 7 2
Giải bảy 857 8 5
Giải tám 37 9 1, 2

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 19-06-2020
Đặc biệt 516225 Đầu Đuôi
0 5, 5, 0
Giải nhất 89473 1
Giải nhì 65605 2 5, 6, 7, 5, 2, 0
Giải ba 82426 23027 3 1, 1
Giải tư 12387 99879 74505 4
69031 52000 97525 47831 5
Giải năm 4579 6 3
Giải sáu 7722 9063 2420 7 3, 9, 9
Giải bảy 188 8 7, 8
Giải tám 94 9 4

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 12-06-2020
Đặc biệt 071971 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 52734 1 9, 8
Giải nhì 32657 2 7, 4
Giải ba 97919 48062 3 4, 7, 1
Giải tư 75869 52851 03145 4 5, 9
57137 95162 02049 57752 5 7, 1, 2, 6
Giải năm 2597 6 2, 9, 2
Giải sáu 7031 9527 0518 7 1
Giải bảy 856 8
Giải tám 24 9 7

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 05-06-2020
Đặc biệt 777038 Đầu Đuôi
0 2, 2, 0
Giải nhất 48311 1 1, 6
Giải nhì 21116 2 9
Giải ba 80902 55838 3 8, 8, 1, 5, 3
Giải tư 21702 34800 47429 4 7
47776 89788 62331 00961 5 8, 2
Giải năm 9835 6 1
Giải sáu 0533 6977 1947 7 6, 7
Giải bảy 758 8 8
Giải tám 52 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 29-05-2020
Đặc biệt 813865 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 66864 1 0, 2, 5, 7
Giải nhì 45838 2
Giải ba 99751 04001 3 8, 0, 5
Giải tư 18366 90730 01710 4 8, 6, 9
01348 99712 15646 95086 5 1, 9
Giải năm 7915 6 5, 4, 6
Giải sáu 1435 8717 1479 7 9
Giải bảy 759 8 6
Giải tám 49 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 22-05-2020
Đặc biệt 454623 Đầu Đuôi
0 6, 4, 4
Giải nhất 50219 1 9, 6, 1
Giải nhì 57530 2 3, 9, 7
Giải ba 96629 02579 3 0, 1
Giải tư 18716 03331 45198 4 4
92411 82906 41277 47044 5 1
Giải năm 7004 6 8
Giải sáu 8951 7627 9004 7 9, 7, 7
Giải bảy 977 8
Giải tám 68 9 8

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 15-05-2020
Đặc biệt 514611 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 35913 1 1, 3, 6, 4
Giải nhì 77116 2 4, 1
Giải ba 71255 45991 3
Giải tư 09244 02614 26080 4 4, 7, 6
62105 85263 28447 35799 5 5, 0
Giải năm 6491 6 3
Giải sáu 2750 0924 7946 7
Giải bảy 982 8 0, 2
Giải tám 21 9 1, 9, 1

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 08-05-2020
Đặc biệt 664207 Đầu Đuôi
0 7, 7, 5
Giải nhất 55829 1
Giải nhì 49260 2 9, 0, 2, 2
Giải ba 87585 05520 3
Giải tư 27444 27122 69007 4 4, 2, 5
93959 95965 26105 93889 5 9
Giải năm 5785 6 0, 5
Giải sáu 4922 5596 9942 7
Giải bảy 245 8 5, 9, 5, 1
Giải tám 81 9 6

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 01-05-2020
Đặc biệt 914078 Đầu Đuôi
0 2, 2, 0
Giải nhất 31502 1
Giải nhì 28002 2
Giải ba 22177 23886 3 1
Giải tư 56741 98431 17062 4 1, 9
03049 06353 55781 98066 5 3, 4
Giải năm 2500 6 2, 6, 3
Giải sáu 8063 5154 4685 7 8, 7
Giải bảy 784 8 6, 1, 5, 4
Giải tám 99 9 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 24-04-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 27-03-2020
Đặc biệt 301015 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 01442 1 5, 4
Giải nhì 43856 2 2
Giải ba 78122 66033 3 3, 5, 3, 6, 4
Giải tư 48196 86992 32189 4 2, 4, 7
74835 48294 38033 03936 5 6
Giải năm 9277 6 0
Giải sáu 6144 2734 9547 7 7
Giải bảy 914 8 9
Giải tám 60 9 6, 2, 4

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 20-03-2020
Đặc biệt 211721 Đầu Đuôi
0 9, 3
Giải nhất 51909 1 8, 1, 6
Giải nhì 53418 2 1, 7, 6, 0
Giải ba 76881 36603 3 4
Giải tư 62469 66327 65591 4 3
67026 68986 00085 39643 5
Giải năm 4411 6 9
Giải sáu 7190 5734 5620 7
Giải bảy 683 8 1, 6, 5, 3
Giải tám 16 9 1, 0

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 13-03-2020
Đặc biệt 951651 Đầu Đuôi
0 4, 1, 1
Giải nhất 09304 1
Giải nhì 31288 2 5
Giải ba 18130 00287 3 0, 5, 9
Giải tư 56070 40257 96825 4 7
58897 33947 98735 41475 5 1, 7
Giải năm 0270 6
Giải sáu 3939 3401 2395 7 0, 5, 0
Giải bảy 391 8 8, 7
Giải tám 01 9 7, 5, 1

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 06-03-2020
Đặc biệt 628165 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 51963 1 2, 2, 7, 6
Giải nhì 25212 2 3, 4, 0
Giải ba 05003 98688 3 1
Giải tư 17123 40531 18586 4 7
77412 71865 94224 07717 5
Giải năm 4271 6 5, 3, 5
Giải sáu 8020 7499 4286 7 1
Giải bảy 547 8 8, 6, 6
Giải tám 16 9 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 28-02-2020
Đặc biệt 348114 Đầu Đuôi
0 0, 7
Giải nhất 85563 1 4
Giải nhì 27376 2 2
Giải ba 30845 48068 3 1
Giải tư 23800 98447 55931 4 5, 7, 3
34407 02553 07178 09484 5 3, 5
Giải năm 2582 6 3, 8, 3
Giải sáu 0255 5622 3243 7 6, 8, 9
Giải bảy 979 8 4, 2
Giải tám 63 9